top of page
rpawinbanner.png

RPA - WinActor®

ขั้นตอนไปสู่การนำ WinActor เข้ามาใช้

1. ทำความรู้จักกับ RPA

WA-UseFlow_TH_01-2.png

“RPA” ระบบที่จะช่วยให้การทำงานด้านต่างๆเปลี่ยนเป็นแบบอัตโนมัติ โดยจะมีโรบอทช่วยทำงานแทน และยังช่วยให้งานนั้นๆมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย

2. คิดว่าจะใช้ RPA ทำงานแบบใด

WA-UseFlow_TH_02-2.png

3. ลงทะเบียนรับ WinActor เวอร์ชันทดลองไปใช้ฟรี

WA-UseFlow_TH_03-2.png
winactor.png

RPA คืออะไร ? จะใช้งานได้จริงๆหรือเปล่า ?

แก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยการทดลองใช้งาน RPA Tools “WinActor”

ระยะเวลาการทดลอง 30 วันเต็ม !

4. ลองใช้และเรียนรู้จากเวอร์ชันทดลอง

WA-UseFlow_TH_04-2.png

5. ซื้อไลเซนส์

WA-UseFlow_TH_05-2.png
QuoteRequest_TH_NoDate.jpg

6. ใช้บริการซัพพอร์ตเพื่อให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง

WA-UseFlow_TH_06-2.png

RPA-WinActor Support Desk

supportdesk.jpg

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ WinActor

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ RPA หรือ WinActor สามารถติดต่อได้ที่

Mr. Kritanai(094-480-4858)

bottom of page