top of page
as400newbanner.png

AS/400

การพัฒนาและสนับสนุน
ทางเทคนิคระบบ

Image by Florian Krumm

AS/400 คืออะไร?

พนักงานชายกำลังดูข้อมูลในแล็ปท้อป

คุณกำลังมีปัญหาเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้าน AS/400 มีไม่พออยู่หรือไม่?

Team Meeting

จุดแข็งของทีม AS/400 ของกลุ่มบริษัท CSI

ประชุมระดมสมอง

ขอบเขตการสนับสนุน

ของทีม AS/400

คอนโซลการเขียนโปรแกรม

ผลงานการพัฒนาระบบ

โดยใช้ AS/400

จุดแข็งของทีม AS/400 ของกลุ่มบริษัท C.S.I

จุดแข็งของทีม AS/400 ของกลุ่มบริษัท C.S.I

ทีมวิศวกรอุตสาหการ

มีทรัพยากรด้านวิศวกรจำนวนมากกว่า 30 คน ข้อมูลในเดือนมีนาคม 2018

เรามีโปรแกรมเมอร์และนักวิเคราะห์ระบบที่เชี่ยวชาญด้าน AS/400 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 34 คน ​

การเขียนโปรแกรม

สามารถดำเนินการด้วยภาษาโปรแกรมมิ่งที่หลากหลาย สามารถดำเนินการด้วยภาษาโปรแกรมมิ่งของ AS/400 ได้หลากหลายเช่น RPG, RPG3, RPG4, RPGLE, CL, CLLE, SQLRPG, SQLRPGLE, AFPDS Report เป็นต้น ​

นักบัญชีหนุ่ม

มีผลงานทั้งในและต่างประเทศ เรามีประสบการณ์และผลงานมาเป็นระยะเวลายาวนานทั้งในและต่างประเทศ เช่นการให้บริการส่งคนไปประจำยังไซต์งานใน ASEAN เป็นต้น

as400bg2.png

AS/400 คืออะไร?

AS/400 เป็นระบบปฏิบัติการของเครื่อง IBM I-Series โดยจะมี Hardware และ OS เป็น ของ IBM เป็นส่วนใหญ่ Software OS สามารถใช้ได้กับ
ระบบปฏิบัติการวินโดว์ ตั้งแต่ windows 98,windows xp, windows vista และ windows7 ได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับ version ของ Software
โดยจะสามารถทำงานพร้อมๆกันได้อย่างคล่องตัว Software ที่ใช้ ติดตั้งโปรแกรม ได้แก่ IBM v = version ต่างๆกันขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ
ของ วินโดว์ เช่น v3r2,v4r5,v5r2,v5r4 เป็นต้น

server.png

คุณกำลังมีปัญหาเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้าน AS/400 มีไม่พออยู่หรือไม่?

จากความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยและความเสถียรของระบบทำให้ AS/400 ยังคงถูกใช้เป็นระบบหลักโดย ไม่มีการนำระบบอื่นเข้ามาแทนที่
ในอีกด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบริษัทหลายๆ แห่งก็พบกับปัญหาขาดแคลนวิศวกร ที่สามารถใช้งาน AS/400 ได้  
       กลุ่มบริษัท C.S.I. Group Professional Software Development นั้นมีนักเทคนิคด้าน AS/400 อยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในด้านการพัฒนาและด้านการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับระบบเดิม ที่ใช้ AS/400 ได้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

as400bg5.png
as/400 คืออะไร
คุณกำลังมีปัญหาเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้าน AS/400 มีไม่พออยู่หรือไม่?
เซิร์ฟเวอร์

ขอบเขตการสนับสนุนของทีม AS/400

นักออกแบบต้นแบบ

การพัฒนาแอปพลิเคชั่น

การประชุมทางธุรกิจที่คาเฟ่

บริการ Outsourcing

ที่ปรึกษาสายด่วน

การรวมศูนย์การสนับสนุนการทำงานของระบบ As/400

ทำงานใน Office

บริการฝึกอบรม

ขอบเขตการสนับสนุน ของทีม AS/400
AS400_development.png

การพัฒนาแอปพลิเคชั่น

การพัฒนาระบบใหม่และแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมโดยใช้ AS/400

นอกจากเราจะให้บริการพัฒนาโซลูชั่นใหม่โดยใช้ AS/400 แล้ว เรายังมี
บริการแก้ไขปรับปรุงระบบเดิมที่มีอยู่แล้วอีกด้วย

การพัฒนาระบบแบบ Offshore จากญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆ

บริษัทในเครือ CSI ในประเทศญี่ปุ่น (CSI-JS) และเหล่า “ผู้ประสานงาน” ที่มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารทั้งในภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ และไทยจะช่วยให้
การซัพพอร์ตการดำเนินการในระดับสากลจากในประเทศไทยเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้นจึงทำให้ สามารถสนับสนุนนักเทคนิค AS/400 ทั้งในญี่ปุ่น และ ASEAN ได้อีกด้วย
   นับจากวันที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นในประเทศไทยในปี 1991 เป็นต้นมา เราได้สั่งสมประสบการณ์และผลงานในฐานะบริษัทพัฒนา ระบบสัญชาติญี่ปุ่นมาตลอด ทำให้สามารถรักษาประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านเทคนิคมาได้อย่างต่อเนื่อง

AS400_manpower.png

บริการ Outsourcing

ให้การสนับสนุนที่ไซต์งาน (Onsite Support)

เดินทางไปยังหน้างานที่วางระบบ AS/400 และให้การสนับสนุน
ตามความจำเป็น

ให้การสนับสนุนผ่านระบบรีโมต

สำหรับลูกค้าในประเทศไทยที่อยู่ในเขตห่างไกลหรือลูกค้า ต่างประเทศ
เราก็มีบริการสนับสนุนผ่านการเชื่อมต่อด้วย ระบบรีโมตเช่นกัน

การสนับสนุนด้านทรัพยากรโดยส่งคนไปประจำ หรือกึ่งประจำที่ญี่ปุ่นและในต่างประเทศ

ในด้านการสนับสนุนโดยการส่งคนไปยังประเทศญี่ปุ่นนั้น บริษัทในเครือ CSI ในประเทศญี่ปุ่น (CSI-JS) จะคอยให้การ ช่วยเหลืออยู่ และสำหรับการส่งคนไปยังประเทศอื่นๆ นั้น เราจะส่งพนักงานที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ไป

AS400_Managemenr.jpg

การรวมศูนย์การสนับสนุนการทำงานของระบบ AS/400

จัดตั้งศูนย์กลางการติดต่อเพื่อให้การสนับสนุน การทำงาน

CSI ได้ทำการจัดตั้งศูนย์กลางการติดต่อสำหรับการสนับสนุนระบบ AS/400 ภายใน ASEAN เพื่อซัพพอร์ตการดำเนินการและเป็น Helpdesk รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินการซัพพอร์ตกับแผนก IT ของญี่ปุ่น เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น (สามารถติดต่อได้ทั้ง ภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น)

AS400_Training.jpg

การฝึกอบรมสำหรับพนักงานแผนก IT

เรามีบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับ AS/400 ให้แก่พนักงาน แผนก IT ของบริษัทลูกค้า โดยการจัดอบรมจะจัดเป็น ภาษาไทยหรืออังกฤษ เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้น สามารถปรับได้อย่างอิสระเพื่อให้เข้ากับความต้องการ ของลูกค้าเอง

บริการฝึกอบรม

ห้องประชุม

ผลงานการพัฒนาระบบโดยใช้ AS/400

กรอกแบบฟอร์มภาษี

ธุรกิจการเงิน

- Hire Purchase

- Credit Card

- Personal Loan

ธุรกิจการผลิต

- Production Planning

- Inventory Control

- Interface File to Robot

- Interface File for SAP & HULFT Interface AS400 (Accounting data) to SAP (Global Standardization)

- Free Zone System

- Custom Clearance

- Excise Tax Air Inventory

- Export Order - Logistics Control

- ERP

- EDI Data Interface to Banking

ห้องควบคุมกลาง
ตัวแทนประกัน

ธุรกิจประกัน

- Sale Commission

- Cheque Printing System

- Pre-Voucher System

- Agent Commission System

ผลงานการพัฒนาระบบ โดยใช้ AS/400
bottom of page