top of page
big-city.jpg

About Us - C.S.I. Group

เกี่ยวกับ C.S.I.

C.S.I. Group เป็นบริษัทไอทีอิสระของไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2534 ในประเทศไทย เป็นกลุ่มบริษัทที่พัฒนาบริการโดยมีการพัฒนา

แอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ เป็นเสาหลักของธุรกิจ เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจสำหรับ

ลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่กำลังขยายสู่ประเทศไทยเป็นหลัก

 

   เราประสบความสำเร็จมากมายในด้านการควบคุมการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการจัดจำหน่าย ฯลฯ ที่รวมเอาธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจและวิธีการจัดการที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย และเราใช้ประโยชน์จากสามภาษาของญี่ปุ่น อังกฤษ และไทยได้อย่างยืดหยุ่น

เพื่อจัดหาระบบคุณภาพสูง

 

ในฐานะบริษัทไอทีอิสระสัญชาติไทยของญี่ปุ่น เรามีประวัติยาวนานที่สุดและภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุด และเราจะมีส่วนร่วม

ในการเพิ่มมูลค่าองค์กรของลูกค้าด้วยระบบไอที

Vision

We will use "Digital Wisdom" concept to transform people and culture to deliver

Customers' greater Service Experience, under new era of "Working Transformation".

Digital Wisdom and Working Transformation

Vision Scope

- CSI constantly strives to imagine new Values.

- CSI will develop Solutions and provide excellent Services.

- CSI will become the professional Marketing and Sales.

Mission

Client

We will always think and act together with our customers, and strive to win the trust of our customers

as a partner through sincere and modest responses.

Technology and Quality

We will challenge cutting -edge technology and provide high -quality, easy -to- use products and services.

In technological development, we will actively promote the standardization of products and technologies.

Respect the value of Intellectual Property

We will continue to improve our ingenuity by improving efficiency and productivity. In addition, we will pursue efficiency improvement by aiming for synergistic effects of the results of each CSI Group company.

Human beings

Always have aspirations and strive to adapt to changes in the social environment. Strive for emphasis and open communication, create a workplace that is lively and rewarding, and strive to develop the strengths

of each individual.

Open Work Style

Make people more free with Workforces Revolution.

TEAM MESSAGE

With 30 years of software development experience in Thailand

    Proudly brought to you with Japanese Expertise in "High Quality Production Technology" and "Ultimate Service Mindset"

We are moving forward to Digital Wisdom and Working Transformation.

asian-businessmen-businesswomen-meeting-

History of C.S.I. Group

csihistory
Image by Leohoho

Award & Recognition

52711-Tailor-Made,-Industrial-Internet-o

Capability Maturity Model Integration (CMMI)

เป็นหนึ่งใน Framework สำหรับการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์การพัฒนากระบวนการ หรือการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายธุรกิจขององค์กร ในปัจจุบันมาตรฐาน CMMI แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1-Initial,

2-Managed, 3-Defined, 4-Quantitatively Managed, 5-Optimizing

BSI-Assurance-Mark-ISO-27001-Red.png

Certificate No : IS 699403

ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS) 

คือ ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยมีหลักการเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญขององค์กร ในแง่ของ Confidential (ความลับ) Integrity(ความถูกต้องครบถ้วน) Availability (ความพร้อมใช้) หรือ ที่เราเรียกว่า CIA ซึ่งมาตรฐานนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งการปฏิบัติงานร่วมกันของลูกค้า supplier รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

Official Partner 

Microsoft Official Partner

AWS Registered Partner

logo-2.gif
AWS-logo-2.jpg
CMMI
ISO
DownloadRequest

Company Profile - Download Request

CSI-CompanyProfile_2022Nov_page-0001-1024x576.jpg

CSI COMPANY PROFILE

PDF File ( 17 pages )

Language : English

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

พื้นที่ทำงาน

ติดต่อเรา

28th Floor Silom Complex Tower
191 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

โทร : 02-231-3851

แฟกซ์ : 02-231-3860

อีเมล : contact@csigroups.com

bottom of page