top of page
banner.png

Digital Transformation (DX) คือ? คุณอยู่ STAGES ไหน? มาเปลี่ยนการ disruption จาก
ทำลายล้างเป็นสร้างโอกาส!

Digital Transformation (DX) คืออะไร

Digital Transformation คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเก่าๆ และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่การวางแผน การกำหนดเป้าหมาย ไปจนถึงการส่งต่อคุณค่าให้แก่ลูกค้า และองค์กรที่จะสามารถอยู่รอดได้ในยุคที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ต้องสามารถ Transform องค์กรได้

Digital Disruption คืออะไร

Digital Disruption คือ การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ นวัตกรรม และแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ที่กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการที่เปลี่ยนไปจากยุคเดิม ซึ่งถ้าธุรกิจไม่ปรับตัวหรือตามไม่ทัน ก็มีโอกาสสูง

ที่จะโดนธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถจับทิศทางของเทคโนโลยีได้ก่อน เข้ามาแทนที่ธุรกิจเดิมๆ

 

แล้วส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร?

Digital Disruption แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจต้องจับตามองกระแสการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งติดตามสัญญาณที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของตัวเอง เพื่อจะนำไปสู่การเติบโตและโอกาสใหม่ๆ ของธุรกิจ

13.png

โลจิสติกส์ : Logistics Disruption

รายละเอียด Logistics Solution

17.png

อุตสาหกรรมการผลิต - Manufacturing Disruption

รายละเอียด Manufacturing Solution

16.png

ขายปลีก & บริการ - Retail & Service Disruption

Retails Disruption

อนาคตของ (ค้าปลีก) ที่จะเปลี่ยนไปจากเทคโนโลยี 5G

Food and Restaurant Disruption

Hotels Disruption

Banking Disruption

3 Stages of Digital Transformation (DX)

"Digital Transformation" คำๆ นี้อาจคุ้นหูหลายๆ คน แต่คุณรู้มั้ยว่า เมื่อพูดถึงคำนี้ จะมีอีกสองคำที่เชื่อมโยงกันอยู่เสมอ นั่นคือคำว่า "Digitization" และ "Digitalization" เรามาทำความเข้าใจความหมายอย่างง่ายของทั้ง 3 คำนี้กัน

Digitize information

digitize.png

Organize information

organize.png

Digitization

Digitization คือ การเปลี่ยนแปลง Data ต่างๆ ที่เป็น Analog ไปเป็นแบบ Digital

  การทำ Digitization ถือเป็นขั้นเริ่มต้นของธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ภาพ,

การทำ Paperless ลดการใช้กระดาษหันมาเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์, การนำระบบหรือโปรแกรมอัตโนมัติมาใช้ ทำให้ช่วยให้ลดต้นทุนให้กับธุรกิจได้ ถือเป็นการเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานบางอย่างที่เป็นกายภาพให้เป็นดิจิทัลและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

Automate processes

automate.png

Streamline processes

streamline.png

Digitalization

Digitalization คือ การหยิบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลง Business Model และ Process ในการทำงาน เพื่อขยายโอกาสการสร้างรายได้ผ่านช่องทางใหม่ๆ และเป็นการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ เช่น Chatbot, การส่ง e-mail, การใช้ระบบ Document & Data Management เพื่อตอบโจทย์ความรวดเร็ว

ในการบริการลูกค้ามากขึ้น โดย Digitalization นั้นอาจไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบทั้งองค์กร แต่อาจเกิดขึ้นเป็นทีละแคมเปญหรือทีละแผนก

Accelerate-Digital-Transformation.png

Transformation

Digital Transformation

Digital Transformation คือการที่เรานำ Digital Technology เข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนขององค์กร ดังนั้นความหมายของ Digital Transformation จะใหญ่มากกว่า Digitization และ Digitalization ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐาน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำงานภายในวัฒนธรรมองค์กร ไปจนถึงสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า อีกอย่างที่เป็นโอกาสที่ดีของการทำ Digital Transformation คือการหาขีดความสามารถใหม่ๆ ให้กับธุรกิจของคุณ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ตามทันโลกเศรษฐกิจ และไม่โดน Digital Disruption นั่นเอง

Roadmap to Digital Transformation

Remini20211111161338278.JPG

As-Is / To-Be for Digital Transformation

Roadmap

ทำความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน

อันดับแรก ดูว่าแต่ละแผนกในบริษัทของคุณทำ

Digitization / Digitalization / Digitalization ในระดับไหน เตรียมการอย่างละเอียดว่ามีปัญหาเรื่องใดบ้าง

รูปแบบการ Digital Transformation ที่ควรจะเป็น
สามารถรับรู้ข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน ทั้งเรื่องภาษา การทำให้เป็น Visual  และการแชร์ข้อมูลกันภายในทีม 

สิ่งที่จำเป็นในการทำ Digital Transformation

right_edited.png

People

right_edited.png

Operation

right_edited.png

Technology

right_edited.png

Data

ธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมและ transform ใน 4 แกนหลัก People, Operation, Technology และ Data รวมถึงเข้าใจความต้องการในการนำ Deep Technology ต่างๆ มาใช้ เช่น AI, Big Data, Cloud, IIoT, MI ฯลฯ

ซึ่งสุดท้ายแล้ว Digital Disruption จะทำลายล้างหรือสร้างโอกาสให้ธุรกิจคุณ อยู่ที่คุณเลือกจะกำหนดเอง

ดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่การวางแผน การกำหนดเป้าหมาย ไปจนถึงการส่งต่อคุณค่าให้แก่ลูกค้า และองค์กรที่จะสามารถอยู่รอดได้ในยุคที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ต้องสามารถ Transform องค์กรได้ ไม่ใช่แค่ Change!

OPERATION CONSULTANT

SI ENHANCEMENT

DATA OPERATIONAL TRANSFORM

iStock-912617272.jpg

People and Operation

image-asset.jpeg

System and Technology

1_oBr4EXVBQ7KXe3rq8wwiJg.jpeg

Data and Information

บริการที่ช่วยสนับสนุนการทำ Digital Transformation 

Operation Consultant

roadmap.png

Digital Strategy

  • Top-Down value Targets

  • Establish scope and pace

Discover

  • Analyze environment using six tools

  • User immersion

  • Ideation

  • Capture opportunities and pain point

Define

  • Assess Desirability, Viability, Feasibility and prioritise

  • Validate through experimentation

  • Create / refresh execution portfolio

Deliver

  • Ensure value capture

SI Enhancement (System & Technology Expert)

SI Enhancement (System & Technology Expert)
tech-10.jpg
technologyfields.jpg
Managed-IT-services-Delivering-efficiency-to-your-business.jpg

การที่จะดำเนินการรูปแบบ digital transformation ที่ควรจะเป็น ต้องมี Partner System Integrator (SIer) ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ ทำให้การทำงานง่ายและสะดวกขึ้น ซึ่งเราสามารถไว้วางใจและร่วมมือกันได้ในระยะยาว

Data Operational Transformation (DOT)

Data Operational Transformation (DOT)

สามารถใช้ข้อมูลที่ถูกรวบรวมจากที่ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Manufacturing Intelligent

Manufacturing Intelligent

รายละเอียด Manufacturing Intelligence

bottom of page