top of page
rpabanner.png

RPA : โซลูชั่นการทำงานแบบอัตโนมัติ

RPA (Robotic Process Automation) คืออะไร?

RPA (Robotic Process Automation) คืออะไร?

RPA(Robotic Process Automation)คือ IT โรบอทสำหรับงานออฟฟิศที่ใช้การผสมผสานเทคโนโลยี Rule Engine, Image Recognition, Machine Learning และ AI เพื่อให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อติดตั้งระบบ RPA แล้ว IT โรบอทสำหรับงานออฟฟิศจะทำงานในคอมพิวเตอร์แทนมนุษย์ได้

RPA เป็นเทคโนโลยีด้าน IT ชั้นแนวหน้า RPA กำลังเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นและใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งคาดหวังว่า RPA จะเป็นเครื่องมือในการสร้าง “การปฏิวัติวิธีการทำงาน” และ “การปรับปรุงงานด้านออฟฟิศ” ให้เป็นจริงได้  

     “การลดงานซึ่งต้องทำซ้ำๆ ตามระยะเวลาลง” ซึ่งเป็นประสิทธิผลหลักของการติดตั้ง RPA นั้นได้รับการคาดหวังว่าจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีในประเทศไทยที่มักจะใช้แผนคลื่นกำลังคน (Human Wave Tactics) อยู่เสมอได้เช่นกัน ถือได้ว่า RPA เป็นโซลูชั่นแห่งโลกยุคสมัยใหม่เลยทีเดียว

การทำงานแบบอัตโนมัติโดยใช้ RPA

การทำงานแบบอัตโนมัติโดยใช้ RPA

RPA ทำอะไรได้บ้าง

RPA-BeforeAfter_TH.png

1. งานคัดลอกหรือกรอกข้อมูลลงในระบบที่มีอยู่แล้วหรือใน Excel เป็นต้น

2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ คำนวณข้อมูล

3. เลือกข้อมูลที่ต้องการออกมาจากไฟล์จำนวนมาก ปรับแต่งข้อมูล แล้วส่งผลลัพท์ไปยังจุดที่ต้องการ

4. จัดการไฟล์รีพอร์ทที่ทำขึ้นในแต่ละวันแยกลงในโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ เชื่อมต่อระหว่างระบบหลายๆ ระบบแบบอัตโนมัติ เป็นต้น

โมเดลการใช้งานในประเทศไทย 1 – ด้านบัญชี ~ นำไปใช้กับ AS/400 Excel และ SAP ~

case1_TH.png

โมเดลการใช้งานในประเทศไทย 2 – หน้างานในไลน์ผลิต ~ นำไปใช้กับ โปรแกรมอื่น Excel และปริ้นเตอร์ ~

case2_TH.png

วิดีโอตัวอย่าง

 แผนภาพการทำงานของเครื่องมือ RPA “Office Robot”

movie_cap (1).png

การส่งอีเมล์อัตโนมัติโดยใช้ RPA

มาลองใช้ RPA กรอกข้อมูลเข้าระบบ HR โดยอัตโนมัติกันค่ะ

ผลลัพธ์จากการติดตั้ง RPA ที่ปรับให้เข้ากับประเทศไทยแล้ว

ผลลัพธ์จากการติดตั้ง RPA ที่ปรับให้เข้ากับประเทศไทยแล้ว

รูปแบบงานที่ RPA สามารถช่วยให้เกิดประสิทธิภาพขึ้นได้

RPA-Area_TH.png

งานที่ต้องใช้เวลามากในการทำงาน

 • ต้องใช้คนหลายคนในการตรวจเช็คข้อมูลเดียวกันหลายๆ ครั้ง ⇒ หากใช้ RPA จะสามารถตรวจเช็คแบบอัตโนมัติได้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

 • ต้องพิมพ์เอกสารออกมาเพื่ออ่านเช็คข้อมูล ⇒ หากใช้ RPA จะทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องแบบไร้เอกสาร (Paperless)

 งานที่ต้องทำซ้ำกันบ่อยๆ

 • รายงานที่ต้องสร้างตามช่วงเวลา เช่นรายวัน รายเดือน ⇒ หากใช้ RPA จะสามารถสร้างรายงานตามฟอร์แมทที่กำหนดไว้ได้อัตโนมัติ

 • ต้องกรอกข้อมูลซ้ำๆ เข้าไปยังระบบหลายๆ ระบบหรือหลายๆ ไฟล์เป็นการทำงานซ้ำซ้อน ⇒ หากใช้ RPA จะสามารถคัดลอกหรือกรอกข้อมูลแบบอัตโนมัติโดยไม่ผิดพลาด

ข้อดีของการติดตั้ง RPA ในไทย

RPA-3Point_TH.png

ปรับปรุงการทำงานใน 3 ส่วน

เพิ่มความถูกต้องในรายละเอียดการทำงาน
 • ลดความผิดพลาดที่เกิดจากคน โดยการปรับกระบวนการทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ

 • ปรับปรุงให้การทำงานไม่ตกหล่น โดยเปลี่ยนให้งานประจำถูกดำเนินการแบบอัตโนมัติ

 ได้แรงงานบุคลากรที่มีความสามารถเพิ่มขึ้น
 • ลดภาระการทำงานทั่วไปของพนักงานที่มีความสามารถสูง เพื่อให้ไปทำงานที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือผลผลิตได้อย่างแท้จริงได้มากขึ้น

 • เพิ่มแรงจูงใจในการทำงานโดยลดจำนวนงานที่ง่ายๆ ลง เพื่อลดอัตราการลาออก

 ลดความสูญเปล่า
 • ทบทวนความสูญเปล่าในขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน เพื่อติดตั้ง RPA เข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 • ลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาที่สูญเปล่าให้สั้นลงได้จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 • ปรับการทำงานมาเป็นแบบไร้เอกสาร (paperless) เพื่อลดการทำงานที่สูญเปล่าอันเนื่องมาจากการพิมพ์เอกสาร

RPAcolimn_title_TH.png

ครั้งที่ 1 : วัตถุประสงค์ในการติดตั้ง RPA คือ เพื่อการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร?

ครั้งที่ 2 : ข้อดีของการนำ RPA เข้ามาใช้ในประเทศไทย

เกี่ยวกับ RPA Tools

เกี่ยวกับ RPA Tools
winactor_logowhite.png
Winactor

“Office Robot (ชื่อเรียกในญี่ปุ่น : WinActor)” ที่จะมาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานในออฟฟิศนี้ เป็นโซลูชั่น RPA ที่ NTT Advanced Technology Corporation พัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้เทคโนโลยีของ Access Network Service Systems Laboratories เป็นแกน

RPA Tools – WinActor

คุณสมบัติ WinActor

Office-Robot_TH-1.png
 • สามารถสั่งงานแอพพลิเคชั่นทุกอย่างได้โดยอัตโนมัติ

 • สามารถเขียนขั้นตอนการทำงานเป็น“Scenario” ได้อย่างง่ายดาย

 • สามารถเริ่มติดตั้งทีละเล็กน้อยโดยเริ่มจากการใช้งานคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวได้

UiPath

UiPath

logo_uipath.png

UiPath เป็นระบบ RPA ที่พัฒนาโดย บริษัทจากอเมริกาชื่อ UiPath สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้สหรัฐอเมริกา ณ ปัจจุบัน มีมากกว่า1,000 บริษัท ในญี่ปุ่นได้นำระบบนี้ไปใช้งานในหลากหลายจุดประสงค์

คุณสมบัติ UiPath

UiPath-future_TH.png
 • ระบบใช้ง่ายมาก แค่จับ ลาก-วาง อุปกรณ์ที่มีให้เลือกใช้อยู่แล้ว

 • มีความน่าเชื่อถือจากการเป็นเครื่องมือที่นิยมในหน่วยงานราชการทั่วโลก

 • มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับใช้ได้ตามขนาดของบริษัท

logo_uipath-silverpartner.png

C.S.I. เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบ UiPath อย่างเป็นทางการ โดยได้มีการทำข้อตกลงเป็นพันธมิตรกับ บริษัท UiPath
เราได้รับการรับรองจาก บริษัท UiPath ว่าเรามีวิศวกรที่มีความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชั่นและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ UiPath เพียงพอที่จะสามารถให้บริการลูกค้าได้ และอีกทั้งยังได้ทำสัญญาสำหรับการเป็นตัวแทนขาย และจัดการโซลูชัน UiPath อีกด้วย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง RPA

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง RPA

สัมมนาและนิทรรศการ

การออกงานอีเว้นท์ :『Digital Thailand Big Bang 2017』(กันยายน 2560)

Digital-Thailand-Big-Bang-2017_01.jpeg

สัมมนา RPA ครั้งที่ 1 ~ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน ด้านบัญชีการเงิน ด้วยเทคโนโลยี RPA

RPA-Seminar-for-Thai.jpeg
Feedback_02.png

สื่อที่ลงบทความ

Bangkokbiznews

FB_IMG_1526011224414.jpeg

ข้อดีของการติดตั้ง RPA โดยบริษัทพัฒนาระบบ C.S.I.

ข้อดีของการติดตั้ง RPA โดยบริษัทพัฒนาระบบ C.S.I.
Logo_CSIGROUP_5.png

มีความพร้อมในการซัพพอร์ตเชิงลึก

ไม่เพียงแต่การจัดทำ Help Desk ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เรายังสามารถบริหารจัดการ Scenarioการทำงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้สามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานได้ในระยะยาว

มีผลงานการพัฒนาและติดตั้งระบบมายาวนาน

เนื่องจากเราเป็นบริษัท IT ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาและติดตั้งระบบในประเทศไทย จึงทำให้มี Know-How ที่จำเป็นในการติดตั้งระบบ RPA เกี่ยวกับ “วิธีที่จะปรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น” เป็นอย่างดี

สามารถซัพพอร์ตได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น

เราสนับสนุนการติดตั้งและการบริการหลังการขายให้กับบุคลากรทั้งในระดับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและระดับพนักงานชาวไทยซึ่งเป็นผู้ใช้เครื่องมือนี้เป็นประจำโดยไม่เกี่ยงภาษา ดังนั้นจึงสามารถช่วยแชร์ข้อมูลและเจตนารมณ์ในการทำงานได้อย่างราบรื่น ทำให้บุคลากรทุกระดับสามารถใช้งาน RPA ได้อย่างวางใจ

ทำความรู้จัก RPA ฉบับการ์ตูน

RPA คืออะไร ?? มาทำความรู้จัก RPA ฉบับการ์ตูนกัน

RPA-Manga-01_1_TH.jpeg
RPA-Manga-01_2_TH.jpeg
RPA-Manga-01_3_TH.jpeg
RPA-Manga-02_1_TH.jpeg
RPA-Manga-02_2_TH.jpeg
RPA-Manga-02_3_TH.jpeg
งานเยอะจริงๆ !
RPA-Manga-01_1_TH.jpeg
Screen Shot 2564-06-27 at 19.39.01.png

งานเยอะจริงๆ…ทั้งเตรียมเอกสารการประชุม ทั้งรายงานยอดขาย แบบนี้ทำไม่ทันแน่ๆ


ไม่ไหวแล้ว!

งานจัดการข้อมูลในไฟล์ Excel หลายๆไฟล์ หรืองานประจำที่ต้องทำซ้ำทุกวันนั้น มักจะไม่ได้ถูกปรับปรุงหรือทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กลายเป็นงานที่คั่งค้างและพอกพูนเพิ่มขึ้นทุกวันสำหรับเหล่าผู้จัดการ

หัวหน้างานเยอะจัง…มีวิธีไหนที่จะช่วยหัวหน้าได้บ้างนะ?

Screen Shot 2564-06-27 at 19.39.10.png

มีวิธีไหนที่จะช่วยหัวหน้าได้บ้างนะ? ลองหาในอินเทอร์เน็ตดูดีกว่า

RPA-Manga-01_2_TH.jpeg

RPA คือระบบซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถช่วยจัดการข้อมูลจำนวนมาก
งาน Routine ที่ต้องทำซ้ำๆ แทนการใช้แรงงานคนได้แบบอัตโนมัติ

RPA เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยลดขั้นตอนและเวลาการทำงาน
แค่คลิกเดียวก็เสร็จ เหมือนมีผู้ช่วยเป็น 10 คนเลยล่ะค่ะ !

อย่างเช่น การออกใบกำกับภาษี, งานกรอกข้อมูลลง Excel, การส่ง E-mail โดยอัตโนมัติ

ข้อดีของ RPA

RPA-Manga-01_3_TH.jpeg
RPA-Manga-Merit_01.png

ลดภาระ ลดงานประจำ ที่ต้องทำซ้ำลง

ช่วยบริหารเวลา ทำให้สามารถทำงานเอกสารที่ต้องทำซ้ำๆเสร็จเร็วขึ้น พนักงานจึงมีเวลาไปทำงานอื่นที่สำคัญกว่าได้ เดิมทีงานที่ผู้จัดการควรทำจริงๆคงไม่ใช่งานกองโตที่ไม่ต้องใช้ทักษะแต่ต้องทำซ้ำทุกวัน อย่างการทำข้อมูลหรือการประมวลผล Excel ที่ยุ่งยาก แต่คืองาน “Managing (บริหารจัดการ)” ทีม การนำ RPA มาใช้ จะช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนของงานประจำที่ทำซ้ำๆ เพื่อให้มีเวลาไปโฟกัสงานด้านการบริหารจัดการได้ ซึ่งงานบริหารนี่เองที่จะนำไปสู่การเพิ่มผลกำไรให้แก่บริษัท

RPA-Manga-Merit_02.png

ลดภาระ ลดงานประจำ ที่ต้องทำซ้ำลง

ลดโอกาสผิดพลาดของงานที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error)

เมื่อสามารถลดปัญหาเรื่องความไม่สอดคล้องของข้อมูลที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์อย่างที่เคยมีได้ ก็จะสามารถลด “ความสูญเปล่า” เช่น เรื่องเวลาในการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุลงได้ด้วย

การลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์นั้น ไม่ได้เป็นแค่การลดข้อผิดพลาดลงเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ เวลาที่ใช้ในการตรวจหาสาเหตุ และเวลาที่ใช้ในการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย

RPA-Manga-Merit_03.png

Paperless

ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น ลดการใช้กระดาษในที่ทำงาน

ปรับการทำงานมาเป็นแบบไร้เอกสาร (paperless) เพื่อลดการทำงานที่สูญเปล่าอันเนื่องมาจากการพิมพ์เอกสาร

น่าสนใจดีนะ!

เดี๋ยวหาข้อมูลไปเสนอที่ประชุมให้เอา RPA เข้ามาใช้งานดีกว่า

หลังการติดตั้ง RPA
RPA-Manga-02_1_TH.jpeg
Screen Shot 2564-06-27 at 19.59.19.png

ใช้ RPA ช่วย แค่คลิกไม่กี่ทีก็เสร็จแล้ว
ยังเหลือเวลาอีกเยอะ รีบเคลียร์งานอื่นให้เสร็จดีกว่า

ขอบคุณที่แนะนำให้ใช้ RPA นะ

ด้วยความยินดีค่ะ

Screen Shot 2564-06-27 at 19.39.10.png
RPA ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะเลย
RPA-Manga-02_3_TH.jpeg

RPA เนี่ยดีจริงๆเลยนะ ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะเลย คิดถูกจริงๆที่นำเข้ามาใช้ในบริษัท

bottom of page