top of page
banner.png
adalightlogo.png

ADA : Analytics Dashboard -
Smart Visualizations
สำหรับธุรกิจของคุณ

ระบบจอแสดงผล Dashboard สามารถดูข้อมูลทางธุรกิจแบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งสามารถนำผลลัพธ์นั้นมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาธุรกิจ

ada

ADA : Analytics Dashboard คืออะไร

adalightlogo.png

ADA (Analytics Dashboard Framework) คือ ระบบแสดงผล Dashboard สำเร็จรูป เพื่ออำนวยความสะดวกกับงานด้าน Manufacturing, Logistics, Finance, Human Resources, Insurance ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบที่มีอยู่เดิมเพื่อนำมาแสดงผลแบบ Visualization ให้เห็นภาพรวมของงานในแต่ละประเภทในทุกมิติ พร้อมเครื่องมือสำหรับการจัดทำกราฟได้ด้วยตัวเอง

จุดแข็งและคุณสมบัติของ ADA

ข้อดี

ADA เป็น Framework ที่ CSI พัฒนาขึ้นมาโดยใช้ความรู้ความชำนาญจากประสบการณ์ในประเทศไทยและจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่หลากหลายมามากกว่า 30 กว่าปี ซึ่งเป็นการรวม Package System และ Tailor made (การพัฒนาระบบตั้งแต่เริ่มแรกตามความต้องการของลูกค้า) โดยได้นำข้อดีของแต่ละอย่างมารวมกัน จึงง่ายต่อการปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า และทำให้สามารถใช้งานกับระบบอื่นได้ง่ายอีกด้วย

erpada.png
money-2.png

ประหยัดต้นทุน

ประหยัดค่าใช้ง่ายในการพัฒนาระบบ

statistics.png

เข้าได้กับธุรกิจหลายรูปแบบ

มีหน้า Dashboard มาตรฐานในการแสดงผลในแต่ละรูปแบบธุรกิจ

email-2.png

แชร์รายงานได้ง่าย

สามารถกำหนดตารางการส่งรายงานผ่าน E-mail หรือ Line ได้อัตโนมัติ

gear.png
gear.png

ปรับแต่งได้

เพิ่มเติมความสามารถได้ตามต้องการ

hjkn.png

เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ

link.png

เปิดช่องทางให้สามารถติดต่อกับ application อื่นๆ ได้

ฟังก์ชั่น

iStock-1027129434.jpg

มีหลายภาษารองรับ

สามารถปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมได้หลายภาษา

businessman-pointing-contract.jpg

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้และ License รายปี

iStock-1265038430.jpg

ปรับแต่งจอแสดงผล

สามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตามต้องการ

iStock-950653736.jpg

เพิ่มโมเดลธุรกิจ

สามารถเพิ่มหรือลดประเภทของรูปแบบธุรกิจได้

คุณสมบัติหลักของ ADA

  1. Master Data Setting

  2. User & Permission Setting

  3. KPI & Target Setting

  4. Notification Setting : Email & Line

  5. Export Data Setting : CSV, Excel, PDF

  6. Automated Report Setting : Select Report, Dashboard & Frequency Setting

ADA Series

ADA เป็น analytics dashboard สำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม

M-Series : Manufacturing (อุตสาหกรรมการผลิต)

Manufacturing - Overall Dashboard

MicrosoftTeams-image (106).png

OEE Analytics

Screenshot 2566-10-17 at 14.20.49.png

OEE (Overall Equipment Effectiveness) Analytic คือ

การแสดงข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์การผลิตบน Dashboard การรับรู้สถานะปัจจุบันของ OEE จะทำให้เข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุ ซึ่งจะเป็นการนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุน

WIP Analytics

Screenshot 2566-05-25 at 14.57.29.png

WIP (Work In Process) Analytics คือ การแสดงข้อมูลบน Dashboard ที่เกี่ยวกับงานที่กำลังดำเนินการและข้อมูลของชิ้นงานที่อยู่ในระหว่างกระบวนการ

Receive Order & Shipment Analytics

Screenshot 2566-05-25 at 14.47.33.png

Receive Order & Shipment Analytics คือ การแสดงข้อมูลบน Dashboard เกี่ยวกับการสั่งซื้อและการจัดส่ง

QC Analytics

Screenshot 2566-05-25 at 14.57.42.png

QC (Quality Control) Analytics คือ การแสดงข้อมูลบน Dashboard เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ

Lead Time Analytics

Screenshot 2566-05-25 at 14.58.21.png

Lead Time Analytics คือ การแสดงข้อมูลบน Dashboard เกี่ยวกับเวลาซึ่งใช้ในแต่ละกระบวนการ (Lead Time) หากสามารถรับรู้ได้ว่ากระบวนการใดใช้เวลาจากรายงานการวิเคราะห์เท่าใดและลดระยะเวลารอคอยสินค้านั้นลง คุณจะสามารถลดสินค้าคงคลังและลดต้นทุนได้

Operator Performance Analytics

Screenshot 2566-05-25 at 14.48.01.png

Operator Performance Analytics คือ การแสดงข้อมูลบน Dashboard ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและอัตราการใช้ชั่วโมงทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

Machine Performance Analytics

Screenshot 2566-05-25 at 14.47.17.png

Machine Performance Analytics คือ การแสดงข้อมูลบน Dashboard ที่เกี่ยวกับอัตราการทำงานของอุปกรณ์การผลิต

Production Yield Analytics

Screenshot 2566-05-25 at 14.46.39.png

Production Yield Analytics คือ การแสดงข้อมูลบน Dashboard ที่เกี่ยวกับข้อมูลผลผลิต ซึ่งจะทำให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยเข้าใจถึงอัตราส่วนของสินค้าสำเร็จรูป

ต่อจำนวนวัตถุดิบได้อย่างแม่นยำ

Defect Analytics

Screenshot 2566-05-25 at 14.48.09.png

Defect Analytics คือการแสดงข้อมูลบน Dashboard ที่เกี่ยวกับข้อบกพร่องด้านคุณภาพ หากอัตราการชำรุดสูงกว่าปกติ จะสามารถตรวจสอบได้ว่าอุปกรณ์มีปัญหาหรือไม่โดยจะได้ดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะสามารถทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์แล้ว หากอัตราชำรุดเกินค่าที่กำหนด สามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือ LINE เพื่อให้สังเกตถึงความผิดปกตินั้นได้ทันที

F-Series : Financial (การเงิน)

Financial - Overall Dashboard

MicrosoftTeams-image (108).png

Profit / Loss

Cash Flow

L-Series : Logistics (โลจิสติกส์)

Logistics & Warehouse - Overall Dashboard

MicrosoftTeams-image (107).png

Fleet Management - ประสิทธิภาพในการทำงานด้านการขนส่งให้ได้ดีที่สุด

Screenshot 2566-10-17 at 15.17.11.png

Warehouse (Capacity Usage)

Warehouse (Inbound)

Warehouse (Outbound)

Transportation (Route & Route Status)

H-Series : Human Resource (ฝ่ายบุคคล)

Human Resource - Overall Dashboard

Manpower

Recruitment

Absenteeism & Leave

Brochure Download

ADA Brochure

PDF File

Language : English

Sample Screen

สามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตามต้องการ

MicrosoftTeams-image (70).png

Factory Overall

สามารถแสดงหน้าจอรายการสรุปสำหรับทั้งโรงงานได้ และคลิกไปยังแต่ละกราฟเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายงานได้

กราฟที่แสดงจะมีรูปแบบที่หลากหลาย อีกทั้งมีรายงานวิเคราะห์ที่ใช้งานง่าย สามารถดูได้แบบเรียลไทม์

บริการของเรา

ผู้ชายใช้เครื่องจักรตัดแท่งเหล็ก
bottom of page