top of page

ระบบการจัดตารางการผลิต “Asprova” – บริษัท M

Asprova-Title_TH.png

【ตัวอย่างการติดตั้งระบบ】เพิ่มความสามารถในการวางแผนการผลิตด้วย Advanced Planning System

ประวัติบริษัทของลูกค้า

Operation-Flow.png

บริษัท M ที่ให้โอกาสในการทำการสัมภาษณ์ในโอกาสนี้ เป็นบริษัทที่มีโรงงานอยู่ภายในประเทศไทยหลายแห่ง เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก และเป็นบริษัทที่มีรูปแบบในการจัดการผลิตสินค้าให้ลูกค้าด้วยความจริงใจ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมากและมีผลงานให้ลูกค้าเป็นจำนวนมาก หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ระบบ Asprova ในฐานะระบบซัพพอร์ตการวางแผนการผลิต คือหน่วยงานหนึ่งในบริษัทที่ทำการผลิตแม่พิมพ์ที่ทำจากโลหะ การสัมภาษณ์หนนี้ดำเนินการโดยการพูดคุยกับผู้จัดการชาวญี่ปุ่นและผู้ที่ใช้งานระบบในการทำงานจริงที่เป็นคนไทย

การทำงานและปัญหาที่เจอก่อนจะมีการติดตั้งระบบ

จากส่วนหนึ่งในการสัมภาษณ์ที่ได้สอบถามวิธีการบริหารจัดการและปัญหาที่พบในตอนก่อนที่บริษัท M จะทำการติดตั้งระบบ
 

ก่อนจะทำการติดตั้งระบบ พนักงานชาวไทยที่รับผิดชอบในการจัดการหน้างานจะต้องทำการสร้างตารางแผนงานแล้วใช้ในการบริหารจัดการ เนื่องจากว่าเป็น Excel ดังนั้นการจัดการข้อมูลที่มีจำนวนมากจึงทำได้ยากและไม่สามารถแสดงรายละเอียดของเวลาได้อย่างละเอียดถึงระดับนาทีและวินาที อีกทั้งเนื่องจากไม่สามารถแสดงแผนอย่างละเอียดได้ จึงเกิดกรณีที่ไม่ได้ผลการทำงานจริงตามแผนที่วางเอาไว้ ทั้งยังมีกรณีที่การผลิตล่าช้าอันเนื่องมาจากไม่รับทราบถึงแผนการผลิตแม้จะถึงวันเวลาที่ควรต้องทำงานแล้วก็ตาม และมารับทราบเอาภายหลังเมื่อเกิดการล่าช้าไปแล้ว อีกทั้งเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการทำงานไปในแต่ละวันจึงเป็นการยากที่จะวางแผนเพื่อให้หน้างานทำงานได้อย่างเต็มความสามารถในการผลิต

ผ่าน [ช่วงทดลองใช้งาน] เพื่อตัดสินใจติดตั้งระบบ

สืบเนื่องจากข้างต้น ในขั้นตอนการนำเสนอให้ทางบริษัท M ได้มีการใช้งาน Free Trial Version เพื่อ Training และ Trial การใช้งานจริง จนได้ทำการตัดสินใจเพื่อติดตั้ง Asprova ในท้ายที่สุด

Asprova Implementation Schedule

Asprova-Schedule_EN.png

1) Training เพื่อให้ได้ลอง Asprova

  • ใช้ประโยชน์ Free Trial Version ในการ Training ระยะเวลา 5 วัน แบบมีค่าใช้จ่าย

  • ในระหว่าง Training มีการทำ Hearing เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการใช้งานที่ใกล้เคียงกับการทำงานจริง

2) ช่วงการฝึกใช้ด้วยตัวของ user เอง และช่วง Trial

  • user ทุกคนฝึกใช้งานด้วยตัวเอง โดยใช้ Operation Manual ที่ทำขึ้นมาตอนช่วง Training

  • ฝึกการใช้งานด้วยตัวเองซ้ำๆจนสามารถใช้ในการทำงานจริงได้ และถามตอบผ่านทางอีเมล์เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ Asprova มากขึ้น

3) การใช้งานจริงร่วมกับซัพพอร์ตจากทาง CSI

  • ด้วยการฝึกการใช้งานด้วยตัวเองและ Trial ทำการยืนยันประโยชน์ที่ได้จาก Asprova ในการปรับปรุงการทำงานของตนเอง จากนั้นจึงซื้อ Package License

  • ใช้งานจริงอย่างเต็มตัว โดยให้ทาง CSI ซัพพอร์ตคำถามและ Customization ดังเช่นการแก้ไข Paramete

4) ใช้งานด้วยตัวเอง

  • ใช้งานโดยให้ทาง CSI ซัพพอร์ต โดยที่แทบไม่มีจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรอีก และเข้าสู่ช่วงการทำงานอย่างมีสเถียรภาพ

  • ในเมื่อเข้าสู่ช่วงการทำงานอย่างมีสเถียรภาพแล้วจึงไม่จำเป็นต้องทำสัญญาเพื่อให้ CSI มาซัพพอร์ต และเข้าสู่ช่วงการทำงานด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์

Trial และ ณ ตอนที่ตัดสินใจจะใช้งาน Asprova

ทำไมถึงเลือก Asprova?

ตั้งแต่เดิมระหว่างที่มีความคิดที่จะติดตั้งระบบที่ใช้ในการวางแผนการผลิต ได้มีการพิจารณาต่างๆ ดังเช่น ระบบอื่นๆที่มีขายในท้องตลาด และระบบที่บริษัทอื่นๆในวงการเดียวกันมีขายอยู่ แต่ทว่าเมื่อพิจารณาจากความสามารถในการปรับแก้โปรแกรมให้เข้ากับ Excel เอกสารและรูปแบบข้อมูล ที่มีการใช้งานกันแต่เดิมแล้ว Asprova จาก CSI นั้นน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

Training เป็นอย่างไรบ้าง?

ในตอนแรกก็เป็นไปดังที่คาดการณ์ไว้ เพราะลักษณะภายนอกและขั้นตอนการทำงานมีความแตกต่างจาก Excel ผู้รับผิดชอบงานส่วนนี้ย่อมไม่สามารถทำความคุ้นเคยได้ในทันที อีกทั้งข้อมูลต่างๆที่ต้องลงในระบบมีจำนวนมากจึงทำให้เหนื่อยมาก จึงได้ทำการปรึกษากับทาง CSI เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ค่อยๆทำงานได้สะดวกขึ้นจนสามารถใช้งานจริงได้ เข้าใจได้อยู่แล้วว่าในช่วงที่ทำการติดตั้งระบบใหม่ย่อมต้องใช้เวลาเพื่อทำความคุ้นเคย แต่เพราะมีการดำเนินการดังเช่นการแก้ไขข้อมูลและการ Training ใหม่อีกหนหลังการแก้ไข จึงให้ความรู้สึกว่าช่วงเวลาในการ Training โดยการ Onsite นั้นสั้น ดังนั้นจึงคิดว่าถ้ามีเวลา Training มากขึ้นน่าจะดีกว่านี้

ช่วง Trial 5 เดือนเป็นอย่างไรบ้าง?

ในช่วง Trial ไม่ได้ทำงานโดยรับคำสั่งจากคนญี่ปุ่น แต่ผู้รับผิดชอบที่จะใช้งานระบบจริงๆได้ใช้งานทุกวันด้วยตัวเอง ในระหว่าง Trial ใช้ Excel ที่มีมาแต่เดิมคู่ไปกับ Asprova และเนื่องจากคุ้นเคยกับการใช้ Excel ดีอยู่แล้วจึงสามารถทำแผนออกมาได้ด้วยความเร็วปกติ ในขณะที่ Asprova เพิ่งได้เริ่มทำการ Trial จึงยังไม่คุ้นเคย ทำให้รู้สึกว่าการใช้งานเช่นการกรอกข้อมูลนั้นยาก อีกทั้งแม้จะทำแผนการผลิตออกมาได้ก็ยังไม่ได้ผลตามที่คาดหวังเอาไว้ ทำให้ต้องปรับแก้ด้วยมือ จากปัญหาต่างๆ บางวันที่มีจำนวนออร์เดอร์จำนวนมากเคยต้องใช้เวลาประมาณกว่าครึ่งวันกว่าจะออกผลการวางแผนได้
แต่ทว่าในท้ายที่สุดตอนที่จบช่วง Trial แล้วทำการซื้อ License เข้ามาใช้งานอย่างเต็มตัว ทางผู้รับผิดชอบชาวไทยบอกว่า [ใช้งานได้] ซึ่งไม่ใช่ด้วยการสั่งงานจากระดับบนมาระดับล่าง แต่เป็นการให้ความสำคัญกับความสะดวกในการใช้งานของผู้ที่จะใช้งานจริง

ประโยชน์ที่ได้หลังจากการติดตั้งระบบ

ความเร็วในการทำแผน

Asprova-AfterMerit_TH.png

เคยทำแผนโดย Excel ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง เนื่องจากมีเวลาไม่พอจึงสามารถทำแผนได้เพียงวันละครั้ง ในช่วงเวลาดังกล่าว ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงในการวางแผน ซึ่งเคยมีกรณีที่ใช้เวลาถึง 6 ชั่วโมงแต่ก็ไม่สามารถปรับแผนให้เสร็จได้ เวลาจะปรับแผนต้องแก้คำสั่งงานทีละรายการด้วยมือ ทำให้ต้องใช้เวลาอย่างมาก

ในปัจจุบันทุกวันจะใช้เพียง Asprova โดยช่วงเวลาใช้งานคือตั้งแต่ 8 นาฬิกาในช่วงเช้า และตั้งแต่ 13 นาฬิกาในช่วงบ่าย โดยใช้ประมาณ 2 ชั่วโมงต่อหนึ่งช่วงเวลา ในช่วงเวลา 2 ชั่วโมงที่ใช้งาน Asprova นั้นไม่ได้มีเพียงการทำงานบน Asprova เท่านั้น ผลที่ได้ออกมาจาก Asprova จะถูกนำเอาไปใช้พิจารณาร่วมกับผลการทำงานก่อนหน้าและ Order เร่งด่วน แล้วจึงปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำการปรับแก้รายละเอียดของแผนงาน การวางแผนโดยใช้ Asprova สามารถออกผลการวางแผนได้ทันทีด้วยข้อมูลที่ Import เข้ามา ซึ่งไม่ต้องใช้เวลาในการทำเมื่อเทียบกับการใช้ Excel ถ้าเป็น Excel จะทำแผนได้เพียงวันละครั้ง พอมาเปลี่ยนมาใช้งาน Asprova จึงทำให้สามารถปรับแก้แผนได้ถึงวันละสองครั้ง อีกทั้งแม้กำหนดการจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ก็ยังมาสามารถปรับแก้แผนโดยอัตโนมัติได้ในทันที ซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดที่ได้รับ

ความแม่นยำในการทำแผนการผลิต

Asprova-Screen_Excel.png

ในช่วงที่ใช้งาน Excel จะต้องทำแผนด้วยมือ โดยบริหารจัดการด้วยหน่วยทีละ [ชั่วโมง] ในตอนนั้นแม้จะต้องการแก้แผนเพียง 30 นาที ก็สามารถแก้แผนละเอียดที่สุดได้แค่เพียงช่วงแบ่งทีละ 1 ชั่วโมง อีกทั้งเนื่องจากเป็นการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากทำให้เหนื่อยจากการบริหารจัดการด้วยเวลาอย่างละเอียด และถ้าหากมีการปรับแก้แผน ก็เป็นไปได้สูงที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้น

Asprova-Screen_Asprova.png

ด้วยการใช้งาน Asprova ทำให้สามารถออกผลที่ถูกต้องแม่นยำกว่า Excel โดยที่หลังจากมาเป็น Asprova แล้ว ทำให้สามารถบริหารจัดการได้ถึงหน่วยทีละ [วินาที] แตกต่างจากตอนช่วงที่ใช้ Excel ที่ตอนนี้สามารถวางแผนงานได้อย่างละเอียด ทำให้ไม่ต้องลำบากในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก อีกทั้งในตอนที่เป็น Excel ที่ทำขึ้นด้วยมือ เคยมีกรณีที่ออกแผนงานซ้ำซ้อนบนเครื่องจักรและช่วงเวลาเดียวกัน แต่ตอนนี้แผนจะถูกทำขึ้นโดยที่ไม่ให้มีการซ้ำซ้อนกันโดยอัตโนมัติ และถ้าหากใช้ Gantt Chart แม้เกิดการซ้ำซ้อนก็สามารถเห็นได้ในทันที เพราะว่ามีการลงสีแบ่งงานออกแต่ละเครื่องจักรให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้วางแผนสามารถเข้าใจได้ง่าย ซึ่งก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดี

แผนล่าช้าน้อยลง

ถ้างานดำเนินไปตามแผนได้ก็เป็นเรื่องที่ดี หากแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่เป็นเช่นนั้น แต่ทว่าปัจจุบันสามารถที่จะเห็นแผนงานได้อย่างชัดเจน จึงคิดว่าสามารถควบคุมให้งานดำเนินไปตามแผนได้มากขึ้น ซึ่งความสามารถในการเดินหน้าได้ตามกำหนดการนั้นเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับประสิทธิผลของค่าใช้จ่าย

ความคาดหวังต่อจากนี้

การเชื่อมต่อกับ SAP

ที่บริษัท M กำลังจะมีการติดตั้ง ERP Package System ที่ชื่อว่า [SAP] ซึ่งมีกำหนดการที่จะเริ่มใช้งาน Asprova โดยที่มีการเชื่อมต่อกับ SAP ภายในเดือนมิถุนายนของปี 2018 เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับ SAP จะมี Training สำหรับ Asprova อีกหนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม เพื่อกรนี้ได้มีการสอบถามถึงความต้องการของผู้ใช้งานโดยพิจารณาจากการใช้งาน Asprova ในปัจจุบัน

สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้จาก Asprova ต่อจากนี้

เนื่องจาก Gantt Chart ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ดูยากเนื่องจากมีตัวเลขและตัวอักษรอยู่มากเกินไป แม้จะลดการแสดงข้อมูล แต่ถ้าจะให้ผู้จัดการดูก็ยังคิดว่าถ่ายทอดรายละเอียดให้เข้าใจได้ยาก ถ้ามีข้อมูลตัวอย่างเช่นมีงานค้างอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ และยังมีเวลาจนกว่าจะถึงวันส่งงานอีกเท่าไหร่แล้วสามารถนำเอาไปทำรายงานให้ผู้จัดการได้ก็น่าจะดี นอกจากนั้นอยากให้เพิ่มข้อมูลความคืบหน้าในการทำงานเข้าไปด้วย เพื่อให้ได้ตามที่ต้องการแล้วจะต้องใส่ข้อมูลอะไรบ้างและจะให้แสดงผลอย่างไรบ้างนั้น อยากจะทำการปรึกษากับทาง CSI ในภายหลัง

 

นอกจากนั้น คิดว่าถ้าสามารถใช้งานพร้อมกันได้ทีละหลายคนก็น่าจะดี เวลานี้มีคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวที่สามารถใช้งาน Asprova ได้ ถ้าเกิดสามารถใช้งานได้พร้อมกันทีละหลายคน อาจจะให้คนหนึ่งร่างแผน และให้หนึ่งหรือสองคนทำการตรวจทานไปพร้อมกัน ถ้าทำได้อย่างนั้นคิดว่าจะทำงานได้สะดวกมากขึ้น และยิ่งถ้าให้คนอื่นที่มีสิทธิเข้าไปดูหน้าจอ Asprova ดู Gantt Chart ได้ ก็ยิ่งคาดหวังได้ว่าจะให้ประสิทธิผลในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นไปอีก

Asprova-Photo_Company-M.jpg

ข้อความจากผู้รับผิดชอบของ CSI

แม้จะกล่าวอย่างเกรงใจว่า ”ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหาร” ก็ยังประเมินโปรแกรม Asprova ในแง่บวกว่า
”โดยส่วนตัวแล้วต่อจากนี้ไปก็ยังคงอยากใช้ Asprova ต่อไป”

 

อีกทั้งยังแสดงความเห็นเกี่ยวกับ CSI ว่า ”ช่วยจัดการโปรแกรมโดยตอบสนองต่อความต้องการให้ลูกค้า” ”ช่วยคิดและนำเสนอ Solution โดยตอบสนองต่อความต้องการได้ตรงกับความคาดหวังทุกครั้ง” ซึ่งทางเราดีใจมากที่ได้รับการประเมินในแง่ที่ดี จากการที่ทางเราได้รับคำประเมินที่น่าดีใจเช่นนี้ ในฐานะของ CSI การที่ทางเรามีโอกาสได้ซัพพอร์ตลูกค้าที่ประเมินให้เราจนรู้สึกอยากขอบคุณ และการที่ติดตั้ง Asprova แล้วส่งผลให้ลูกค้าได้ผลการทำงานที่ดี ทำให้เรารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมาก สำหรับการเชื่อมต่อกับ SAP และ ความต้องการดังที่กล่าวไว้เช่น ”อย่างนี้น่าจะดี” ทางเราจะพยายามให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ระบบใช้งานง่ายขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น

ระบบการจัดตารางการผลิต “Asprova”

asprovabanner.png

Asprova คือโซลูชั่นสนับสนุนการวางแผนการผลิต

บริการของเรา

Image by Diego PH

Case Study

Image by Remy Gieling

Manufacturing Solutions

ติดต่อสอบถาม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งคำร้องขอเอกสารเกี่ยวกับระบบจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคา และเอกสารอื่น

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อสอบถาม

พื้นที่ทำงาน

ติดต่อเรา

28th Floor Silom Complex Tower
191 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

โทร : 02-231-3851

แฟกซ์ : 02-231-3860

อีเมล : contact@csigroups.com

bottom of page