top of page
Manufacturing Intelligence (BigData/AI)

Manufacturing Intelligence
(BigData/AI)

mibg1.png
ผู้ชายใช้เครื่องจักรตัดแท่งเหล็ก

MI (Manufacturing Intelligence) คืออะไร

กะดึก

ข้อมูลเกี่ยวกับ MI Platform

Image by path digital

ข้อดีของ MI (Manufacturing Intelligence)

Image by Matthew Guay

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Image by UX Indonesia

ความรับผิดชอบและ

ระบบการผลิต

MI (Manufacturing Intelligence) คืออะไร

4.0.png

Smart Factory คืออะไร แตกต่างกับ Intelligence Factory อย่างไร

ก่อนจะทราบความแตกต่างระหว่าง Smart Factory และ Intelligence Factory เราต้องกลับมาเริ่มต้นที่คำว่า Industry 4.0 ซึ่งคำนี้มีการใช้และพูดคุยอย่างแพร่หลายมามากกว่าสิบปี แต่ต้องบอกเลยว่ามีน้อยคนมากที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของ Industry 4.0 ถ้าจะให้เข้าใจ Industry 4.0 ก็คงต้องย้อนมาที่ Industry 3.0

ผู้ชายใช้เครื่องจักรตัดแท่งเหล็ก

ความหมายของ Industry 3.0 เป็นการพูดถุงกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่โรงงานมีการใช้เครื่องจักรและส่วนควบคุมประมวลผลในสายการผลิต โรงงานที่สามารถเรียกตัวเองได้ว่าอยู่ในยุค Industry 3.0 คือโรงงานที่มีเครื่องจักรในสายพานการผลิต
ที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปควบคุมร่วมกับการตัดสินใจของมนุษย์ และสามารถ
เชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาดู (Visualization) เพื่อให้เห็นสถานะในสายการผลิต
และพร้อมที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของมนุษย์หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
ถ้าโรงงานที่คุณกำลังคิดถึง สามารถทำงานได้ตามนี้ ตามนิยามเราก็จะเรียกว่า
Smart Factory หรือคุณอยู่ในยุค Industry 3.0 นั่นเอง
(Industry 3.0 Connectivity and Visualization) ในขณะที่คนส่วนมากเวลาพูดถึง Industry 4.0 จะเข้าใจว่ามันคือ Smart Factory 

แล้ว Industry 4.0 ต่างออกไปอย่างไร โดยทางเทคนิคและระบบ 4.0 ยังคงใช้เครื่องจักรและการเชื่อมต่อบน Smart Factory Industry 3.0 เช่นเดิม
แต่จะแตกต่างกันตรงที่ Smart Factory เราใช้คนในการตัดสินใจ Critical Thinking เพื่อใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม ในขณะที่ Industry4.0 เราพูดถึง Data Layer ที่สูงขึ้นมาอีกระดับ เป็นการนำข้อมูลที่เคยใช้เพียงแต่เป็น Realtime Monitoring ขึ้นมาประมวลผลด้วย AI ออกมาเป็น Data Model เพื่อให้ AI ตัดสินใจแทนมนุษย์เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์อีกที วัตถุประสงค์ก็จะต่างออกไป นอกจากทำ Realtime Monitoring แล้ว มันต้องสามารถวิเคราะห์ เพื่อทำ Predictive และ Optimization ได้ด้วยตัวมันเอง ถ้าโรงงานที่คุณคิดถึงสามารถทำได้ถึงระดับนี้
จึงจะนิยามได้ว่าโรงงานนั้นเป็น Industry 4.0 หรือ Intelligence Factory นั่นเอง

MI (Manufacturing Intelligence) คืออะไร

การทำ Transformation จาก Industry 3.0 ขึ้นมาเป็น Industry 4.0

บน Industry 4.0 ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องจักรหรือเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ควบคุม หัวใจในการทำ Transform อยู่ที่การนำเอาข้อมูลจากทุกส่วนทั้ง

OT (Operation Technology) และ IT (Information Technology) ขึ้นมารวมกันแล้วประมวลผล ซึ่งถ้าจะกล่าวโดยย่อ Deep technology ที่จำเป็นต้องใช้ในการ Transform Industry 4.0 ก็จะประกอบไปด้วย IoT / Big Data / AI ถ้าองค์กรเรามีผู้ชำนาญการทั้งสามด้าน องค์กรเราก็พร้อมที่จะทำการ Transform ขึ้นเป็น Intelligence Factory หรือ Industry 4.0 แล้ว

แต่การจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำงานด้าน Deep Technology เป็นต้นทุนผูกพันที่สูง และจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญการขั้นสูง จึงเป็นเรื่องยาก

ที่แต่ละองค์กรจะคิดถึงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ Intelligence Factory หรือ Industry 4.0 ทางกลุ่มบริษัท CSI ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการด้าน OT และ IT มากกว่า

30 ปี จึงได้พัฒนา Intelligence Data Platform ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เรื่อง IoT/Big Data/ AI และการทำ Digital Transformation ให้แก่ลูกค้าของเรา

ในชื่อว่า MI หรือ Manufacturing Intelligence

รถประกอบแขนกล
เทคโนโลยี
mibg2.png

ข้อดีของ MI (Manufacturing Intelligence)

พูดคุยกับคุณรุ่งโรจน์ Managing Director บริษัท C.S.I. Group
บริษัทที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี เกี่ยวกับความสำคัญของ Industry 4.0 และแนวทางการปรับตัวของธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมให้ปรับตัวเองเป็น 4.0

Industry 4.0 คืออะไร
- Mass production กับ Mass customization ต่างกันอย่างไร
- Industry 4.0 กับ AI มีส่วนช่วยให้การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไร
- ปรับโรงงานให้เข้ากับ Industry 4.0 ต้องทำอย่างไร
- โซลูชันของ C.S.I. ที่จะเข้ามาช่วยปรับตัวให้เป็น Industry 4.0

ข้อดีของ MI (Manufacturing Intelligence)
ก่อสร้างเครน

Low Cost when compare to old Technology and Architecture

MI_merit.png

Responsibility และ Production System

Top Management

responsibility-production_01.png
Responsibility for Directors
 • Corporate strategic, Business unit strategic

     and team strategic and team strategic

Production System
 • BI (Business Intelligence)

Business Planning & Logistics

responsibility-production_02.png
Responsibility for Management
 • Planning, Logistics, Sales, HR …

Production System
 • ERP (Enterprise Resource Planning)

Manufacturing Operations Management

responsibility-production_03.png
Responsibility for Operators
 • Operational, Production Management and optimization

Production System
 • MES (Manufacturing Execution System)
 • MDC (Manufacturing Data Collection)

Industrial Automation

responsibility-production_04.png
Responsibility for Technicians
 • Monitoring.

 •  Process Control and Process Execution

Production System
 • SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
 • MACHINE
ความรับผิดชอบและ ระบบการผลิต
mibg1.png

Data Operational Transformation (DOT)

ข้อมูลเกี่ยวกับ MI Platform

Data Operational Transformation (DOT)

Manufacturing Intelligent

Manufacturing Intelligent
MI platform.png
Data Processing

Data Lake – Raw Data Storage & Processing
จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เก็บส่วนกลางได้ทุกขนาด Data Lake
คือที่เก็บส่วนกลางซึ่งช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลที่มีและไม่มีโครงสร้างในทุกขนาดได้ คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลตามที่เป็นโดยไม่ต้องวางโครงสร้าง
และยังสามารถใช้การวิเคราะห์ ประเภทต่างๆ ได้ ตั้งแต่แดชบอร์ดและการแสดงภาพไปจนถึงการประมวลผล Big Data การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ และ Machine Learning เพื่อสร้างแนวทางการตัดสินใจที่ดีขึ้น

Data Lake คืออะไร|AWS Website
▶ Handles Structured and unstructured data
▶ Hadoop based
▶ Map reduce algorithms

ข้อมูลเกี่ยวกับ MI Platform
mibg3.png

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท C.S.I. ได้รับการรับรองในฐานะคู่ค้าของทาง AWS (Amazon Web Service)

AWS_Badge-1.png

ทางกลุ่มบริษัทซีเอสไอได้รับการรับรองในฐานะคู่ค้าของ AWS (Amazon Web Service) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

การแนะนำ C.S.I. ในเว็บไซต์ทางการของ AWS

C.S.I. เข้าร่วมงานนิทรรศการ “Digital Innovation Meets Business @ CEBIT ASEAN Thailand 2018”
ซึ่งจัดขึ้น 3 วันระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 20 ตุลาคม 2561

mibg2.png
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
bottom of page