top of page
Untitled-2.png
winactor.png

RPA คืออะไร ? จะใช้งานได้จริงๆหรือเปล่า ?

แก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยการทดลองใช้งาน RPA Tools “WinActor”

ระยะเวลาการทดลอง 30 วันเต็ม !

ระหว่างช่วงเวลาทดลองใช้งาน ท่านสามารถศึกษาการใช้งานผ่านคู่มือ PDF ที่มีรูปภาพประกอบที่ช่วยเสริมความเข้าใจ หากติดขัดหรือมีข้อสงสัย เรามีบริการ Support Desk ช่วยเป็นที่คอยสนับสนุนงานและตอบคำถามให้ท่านใช้งานได้อย่างสบายใจ

การใช้งาน WinActor เวอร์ชันทดลอง

ขั้นตอนไปสู่การนำ WinActor เข้ามาใช้

 (เฉพาะช่วงนี้เท่านั้น!) ใช้บริการ Support Desk ได้แม้กำลังใช้งานเวอร์ชันทดลอง 

supportdesk.jpg

28th Floor Silom Complex Tower
191 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

โทร : 02-231-3851

แฟกซ์ : 02-231-3860

อีเมล : contact@csigroups.com

bottom of page