top of page
งานสัมมนา AI 101 : Implementing AI Solutions in your business
การหาเครือข่าย

C. S. I. (Thailand) Co., Ltd. และ Software Park Thailand ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ AI 101 : Implementing AI Solutions in your business

    AI สามารถช่วยอะไรในธุรกิจคุณได้บ้าง? ไม่รู้วิธีใช้ AI ในการทำงานจริง?​ ปรับปรุงแผนการผลิต? เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต?​

สำหรับผู้ที่มีปัญหาดังกล่าว งานสัมมนานี้จะพูดถึงการปรับปรุงคุณภาพ การปรับปรุงการวางแผนการผลิต และการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์โดยใช้ AI เพื่อให้ธุรกิจเกิดศักยภาพสูงสุด​

ภาพรวมของงานสัมมนา

วันและเวลา

วันที่ : วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2024

เวลา : 13.00 – 17.00 น.

สถานที่

Kantary Hotel, Bangpakong (Amata Nakorn, Chonburi)

ห้องเซิร์ฟเวอร์

หัวข้อที่น่าสนใจ

Session1 : AI จะมีผลกระทบอย่างไรกับธุรกิจของคุณ?

• การแนะนำและวัตถุประสงค์ของสัมมนา
• เข้าใจพื้นฐานของ AI และผลกระทบต่อธุรกิจ

Session 2 : พลิกโฉมการผลิตด้วยข้อมูลและ AI

• การใช้ข้อมูลในการผลิต
• การมองเห็นความสำเร็จอย่างฉลาด
• การใช้ AI ในการทำนายและปรับปรุงในการผลิต

Session 3 : ปลดล็อคประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วย AI และ Cloud computing

• การสำรวจโซลูชัน AI สำหรับการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์
• ภาพรวมของเทคโนโลยี AI ในการดำเนินงานคลังสินค้า
• ตัวอย่างจริงของการใช้ AI ในการจัดการคลังสินค้า
• กลยุทธ์สำหรับการนำเสนอโซลูชันการจัดเก็บด้วย AI
• การสนทนาเกี่ยวกับการเอาชนะอุปสรรคและการสร้างประโยชน์จากการใช้ AI ในการจัดการคลังสินค้า

Speaker & Moderator

SNOW_20230918_142002_003.jpg

Session 1 : Opening

Mr. Siriset Nichakum

MicrosoftTeams-image (165).png

Session 1 : Opening

Pasit Chatkanyaroj

MicrosoftTeams-image (167).png

Session 2 : Speaker

Mr. Sukij Akkakijkoson

MicrosoftTeams-image (166).png

Session 3 : Speaker

Mr. Panich Thaiprasansub

iStock-476700458.jpg

บริการของเรา

ผู้ชายใช้เครื่องจักรตัดแท่งเหล็ก

Manufacturing Solutions

RUBIX (Warehouse Management)

“rubix” คือ โซลูชั่นการควบคุมและจัดการคลังสินค้าที่พัฒนาขึ้นจากเฟรมเวิร์คของ C.S.I. เราได้ทำการพัฒนาระบบขึ้นใหม่โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคลังสินค้า (Warehouse Management System หรือ WMS) จากการที่ได้พัฒนาให้แก่ลูกค้าที่หลากหลาย มาจนถึงปัจจุบัน ​โซลูชั่นนี้นอกจากจะสามารถติดตั้งเทมเพลตมาตรฐานได้แล้วยังสามารถปรับตามความต้องการของ ลูกค้าแต่ละรายหรือทำการพัฒนา Interface เชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมอื่นๆ ได้เช่นกัน

iStock-1392037378.jpg
Finalrubixnewlogo1.png
iStock-962475336-2.jpg
adalightlogo.png

Analytics Dashboard : ADA

ADA (Analytics Dashboard Framework) คือ ระบบแสดงผล Dashboard สำเร็จรูป เพื่ออำนวยความสะดวกกับงานด้าน Manufacturing, Logistics, Finance, Human Resources, Insurance ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบที่มีอยู่เดิมเพื่อนำมาแสดงผลแบบ Visualization ให้เห็นภาพรวมของงานในแต่ละประเภทในทุกมิติ พร้อมเครื่องมือสำหรับการจัดทำกราฟได้ด้วยตัวเอง

ERP Framework : Flex

flexlogo.png

“FLEX” ระบบมาตรฐานและโครงสร้าง ERP พัฒนามาจากความรู้ทางด้านธุรกิจและความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาซอฟแวร์กว่า 100 บริษัทในประเทศไทย เรารวบรวมข้อดีของซอฟต์แวร์แบบ Package และแบบพัฒนาระบบทำตามความต้องการเข้าด้วยกัน เรียกว่าระบบกึ่ง Package ซึ่งง่ายต่อการพัฒนาให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่างของแต่ละบริษัทและสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้ง่าย

enterprise-resource-planning-holographic-interface.jpg
connect-overlay-word-young-people.jpg

Industrial Internet of Things : IIoT

IIoT หรือ Industrial Internet of Things คือ การเชื่อมโยงเครื่องจักร คน และระบบวิเคราะห์ ข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีและถูกต้อง นำไปสู่การสามารถติดตาม เก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนและแสดงผลข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ ทำให้กระบวนการผลิตตลอด ทั้ง supply chain เชื่อมต่อกันบนโลกดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยกระดับสู่โรงงานอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

bottom of page