top of page
iotbanner.png

Manufacturing IoT

Smart Factory

bgiot1.png
bright-blue-icons-cup-coffee-laptop.jpg

IIoT หรือ Industrial Internet of Things คืออะไร?

IIoT หรือ Industrial Internet of Things คือ การเชื่อมโยงเครื่องจักร คน และระบบวิเคราะห์ ข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีและถูกต้อง นำไปสู่การสามารถติดตาม เก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนและแสดงผลข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ ทำให้กระบวนการผลิตตลอดทั้ง supply chain เชื่อมต่อกันบนโลกดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยกระดับสู่โรงงานอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

happy-woman-with-phone.jpg

​​IIoT หรือ Industrial Internet of Things
คืออะไร?

futuristic-smart-city-with-5g-global-network-technology.jpg

IoT ด้านการผลิต
ในยุคไทยแลนด์ 4.0

businessman-using-digital-tablet.jpg

สิ่งที่ได้จากการติดตั้ง
IoT ด้านการผลิต

freelance-young-businesswoman-casual-wear-using-laptop-working-living-room-home.jpg

สิ่งที่ควรทราบก่อนการ
ติดตั้ง IoT ด้านการผลิต

bgiot4.png

ตัวอย่างงานติดตั้งและซัพพอร์ต ที่ผ่านมาของ CSI

IoT_Photo_TH-768x434.webp

งานสัมมนาเกี่ยวกับ
IoT ด้านการผลิต

asia-businesswoman-social-distancing-new-normal-virus-prevention-looking-camera-presentati

Case Study

IoT คือ
circle7.png
circle6.png

ลองมาเริ่มทำ IoT ด้านการผลิตในประเทศไทยกันดูไหม?

4.0
bgiot2.png

ในขณะที่ ASEAN ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในฐานะฐานของธุรกิจระดับสากลแห่งใหม่แทนประเทศจีน การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ IoT ในด้านต่างๆ เช่น การทำให้ข้อมูลสถานะ
การทำงานของเครื่องจักรการผลิต หรือผลการทำงานรวมสามารถมองเห็นได้ การป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) การสอบกลับ (Traceability) กลายเป็น
งานเร่งด่วนขึ้นมา สำหรับประเทศไทยเองก็มีการตั้งเป้าหมายหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ไทยแลนด์ 4.0” ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล ​ ในญี่ปุ่นเองก็มีการเคลื่อนไหวในการดำเนินการขอการรับรองมาตรฐาน “IATF 16949 (มาตรฐานข้อกำหนดสากลเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ ของอุตสาหกรรมยานยนต์)” และการติดตั้งระบบ IoT เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกันมากขึ้น และเป็นที่คาดกันว่ากระแสเหล่านี้ก็คงจะมาถึง ประเทศไทยและ ASEAN ในอนาคตอย่างแน่นอน ​  

ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่เราคงต้องเริ่มคิดเกี่ยวกับการติดตั้ง IoT ด้านการผลิตในประเทศไทยกันตั้งแต่ตอนนี้

circle6.png
สิ่งที่ได้จากการติดตั้ง IoT ด้านการผลิต

สิ่งที่ได้จากการติดตั้ง IoT ด้านการผลิต

circle7.png
totalth.jpg
productiot1.png

รวบรวมผลลัพธ์

การตรวจสอบย้อนกลับ (Production Traceability)

เมื่อเกิดการเรียกคืนสินค้าจากปัญหาด้านคุณภาพ จำเป็นต้องมีระบบสำหรับ การสืบประวัติว่าสินค้าดังกล่าวมีการผลิตเมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร และด้วย วัตถุดิบตัวไหน เพื่อให้สามารถระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

circle5.png
productiot2.png

ทำให้มองเห็นได้

รับทราบสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์ (ตรวจติดตาม)

จากการแสดงผลสถานะและผลลัพธ์การผลิตได้แบบเรียลไทม์หลังจาก มีการปรับให้ข้อมูลดูง่ายขึ้นแล้วนั้น ไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์กับผู้ดูแล เท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ทางพนักงานหน้างานรับรู้ข้อมูลแผนและผลลัพธ์ การผลิตได้ด้วย

รับรู้ผลลัพธ์การทำงานได้

จากการรับรู้และวิเคราะห์ผลลัพท์การทำงานของเครื่องจักรทำให้ สามารถเพิ่มกำลังการผลิตของเครื่องจักรหรืออัตราการผลิต และ สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตได้อย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ จากการรับรู้สถานะการทำงานของเครื่องจักรในหลายๆ ฐานการผลิตทำให้สามารถวางแผนการผลิตและจัดการกับสินค้าเร่ง ด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเปล่าได้ 

การดักข้อมูลสัญญาณเตือนจากเครื่องจักร และหากเกิดความผิด ปกติขึ้นก็จะส่งข้อมูลไปยังกระบวนการผลิตถัดไป รวมถึงแจ้งไปยัง พนักงานหน้างานและผู้ดูแลด้วย ทำให้สามารถค้นพบและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ค้นพบและแก้ไขความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยระบบ Andon
(แสดงสัญญาณเตือน)

circle6.png
productiot3.png

โรงงานอัจฉริยะ

วิเคราะห์และทำความสะอาดข้อมูลบิ๊กดาต้า

บิ๊กดาต้าที่รวบรวมมาได้นั้นจะสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ไลน์ผลิตที่มี คุณภาพต่ำหรือกระบวนการที่มีสมรรถภาพต่ำ อันนำไปสู่การปรับปรุง คุณภาพและพัฒนากระบวนการทำงานในภาพรวมได้ นอกจากนี้ในข้อมูล ที่รวบรวมมานั้นยังอาจจะมีข้อมูลที่ซ้ำซ้อนหรือผิดพลาดรวมอยู่ด้วยจึง ต้องดำเนินการ “ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing)” หรือ การจัดระเบียบข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความแม่นยำถูกต้องยิ่งขึ้น

​AI ด้านการผลิต (การทำงานและการควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ)
ใช้ประโยชน์จาก AI (ปัญญาประดิษฐ์) ในการทำตั้งแต่ “รวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักร” ไปจนถึง “ทำการควบคุมโดยให้ข้อมูล แก่เครื่องจักร”

circle7.png

สิ่งที่ควรทราบก่อนการติดตั้ง IoT ด้านการผลิต

circle6.png
สิ่งที่ควรทราบก่อนการติดตั้ง IoT ด้านการผลิต
ทำให้เกิด.png
circle5.png
bgiot3.png
IoT-Photo-concern.jpg

ปัญหาก่อนการติดตั้ง IoT ด้านการผลิต

หากเป็นผู้รับผิดชอบภายในโรงงาน ไม่รู้ว่าจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากใคร ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจากไหนดี ไม่มีความรู้เรื่อง IT เลยแม้แต่น้อย ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้อมูลของโรงงานนั้นจะดึงออกมาได้หรือเปล่า? FA (Factory Automotion)
นี่มันจะไม่ต้องลงทุนมหาศาลหรือ?  

กรณีเป็นผู้รับผิดชอบแผนก IT ไม่รู้เรื่องอะไรที่ในโรงงานเลย จะถึงข้อมูลมาจากไหนกัน? รู้แต่ว่าเป็น barcode เท่านั้น ต้องประสานงานกับแผนกอื่นด้วย แต่ยังไงฝ่ายผลิตก็มาเป็นอันดับแรกอยู่แล้ว

circle7.png

การถือกำเนิดขึ้นของธุรกิจที่ติดตั้ง IoT ด้านการผลิตและบทบาทหน้าที่ของบริษัทเหล่านั้น

circle6.png

องค์ประกอบที่สำคัญของการติดตั้ง IoT ด้านการผลิต

IIotnew.png

ลูกค้า

ซอฟต์แวร์ CSI

ผู้ผลิตอุปกรณ์

ผู้ผลิตเครื่องจักร

ผู้ติดตั้งเครื่องจักร

ฮาร์ดแวร์

ติดตั้งและให้บริการระบบซอฟต์แวร์ที่เป็น เครื่องมือในการวิเคราะห์และทำให้มองเห็น ข้อมูลด้านการผลิตได้สนับสนุนลูกค้าใน ด้านการพัฒนาแพ็คเกจที่หาได้ง่ายในท้องตลาด เฟรมเวิร์ค หรือการพัฒนาระบบ ตามความต้องการ เพื่อให้เข้ากับโซลูชั่นที่
จะติดตั้ง และความต้องการของลูกค้า

ให้บริการเซ็นเซอร์และซีเควนเซอร์แบบยึด กับที่ที่ใช้งานในไลน์ผลิตทั้งไลน์ใหม่และไลน์เดิม ที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังซัพพอร์ต
การสำรวจเครื่องจักรที่ใช้งานอยู่ว่า สามารถดึงข้อมูลออกมาได้หรือไม่
อีกด้วยในฐานะผู้ให้คำปรึกษา

ซัพพอร์ตกรณีที่ต้องให้ผู้ผลิตดำเนินการ เพื่อดึงข้อมูลจากเครื่องจักรที่ใช้ในไลน์ผลิต โดยดำเนินการภายใต้การสนับสนุน
ของลูกค้า

ติดตั้งเครื่องจักรการผลิต (รวมถึงแผงควบคุม) ตามข้อมูลที่ได้จาก ผู้ผลิตเครื่องจักรหรือจากการสำรวจ หน้างานจริง และในบางกรณีก็อาจดำเนิน
การติดตั้งแผงจ่ายไฟและวางสายไฟด้วย

นอกจากจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ในไลน์แล้ว ยังสนับสนุนการพิจารณาและการติดตั้งสาย Lan, จุดเชื่อมต่อ และเรื่องการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงาน

circle6.png

Flow until Start of Manufacturing IoT Implementation Project

iotstep.png

STEP 01

STEP 02

STEP 03

STEP 04

STEP 05

ปรึกษา

ก่อนอื่นต้องรับฟังความต้องการของลูกค้า แล้วนำเสนอตัวอย่างหรือประวัติ
การทำโปรเจ็คที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ตรวจสอบหน้างาน
(หลายๆ ครั้ง)

หลังจากตรวจสอบสถานการณ์ ปัจจุบันของลูกค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงเริ่มดำเนินการนำเสนอ โซลูชั่นที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง

อธิบายเอกสารนำเสนอคร่าวๆ

ส่งมอบและอธิบายเอกสารนำเสนอคร่าวๆ ที่สามารถทำให้จินตนาการถึงภาพหลัง การติดตั้งได้ง่าย ตามความต้องการและ สภาพการณ์ของลูกค้าหลังจากที่ทำ การประชุมพูดคุยกันหลายต่อหลายครั้ง ก็จะทำให้ “มองเห็นภาพ” เนื้อหาโซลูชั่นหรือ วิธีการดำเนินโปรเจ็ค และทำให้ทุกฝ่าย มองเห็นภาพสุดท้ายที่ควรจะเป็นได้ตรงกัน

ลูกค้าดำเนินการ
จัดเตรียมภายในบริษัท

ขอให้ลูกค้าดำเนินการจัดตั้งทีมทำโปรเจ็ค และสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการแบ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ (เราสามารถให้ การซัพพอร์ท ให้คำปรึกษาว่าลูกค้า ควรเริ่มดำเนินการอย่างไรได้ หากสนใจกรุณาติดต่อเรา)

เริ่มโปรเจ็ค

หลังทำสัญญาเสร็จสิ้นก็จะเริ่มโปรเจ็ค การติดตั้ง IoT เราจะพุ่งเป้าไปสู่จุดหมาย ตามความต้องการของลูกค้า ทีละจุดจากการดำเนินการและ การบริหารจัดการที่มั่นคง

bgiot4.png

ตัวอย่างงานติดตั้งและซัพพอร์ตที่ผ่านมาของ CSI

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น A :
ธุรกิจพลังงาน (กรุงเทพ)

เนื้อหาการติดตั้ง : Monitoring
ระยะที่ติดตั้ง IoT : ก.พ. 2017

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น B :
ธุรกิจการผลิต จักรยานยนต์ (ชลบุรี)

เนื้อหาการติดตั้ง : Monitoring
ระยะที่ติดตั้ง IoT : พ.ย. 2016

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น C : ธุรกิจการผลิต จักรยานยนต์ (ปราจีนบุรี)

เนื้อหาการติดตั้ง : Traceability, Monitoring ระยะที่ติดตั้ง IoT : ก.พ. 2016

ตัวอย่างงานติดตั้งและซัพพอร์ตที่ผ่านมาของ CSI
circle6.png
งานสัมมนาเกี่ยวกับ IoT ด้านการผลิต

งานสัมมนาเกี่ยวกับ IoT ด้านการผลิต

bgiot3.png
iotbgnew.png

ความพยายามในการนำโซลูชั่น IoT เข้ามาใช้ในประเทศไทย (ภาษาญี่ปุ่น)

IoT_Photo_TH-768x434.jpg

เราได้จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับการติดตั้ง IoT ด้านการผลิต ขึ้นที่ระยอง โดยพุ่งเป้าไปที่ธุรกิจการผลิตสัญชาติญี่ปุ่น ที่ต้องการขยายการผลิตมายังประเทศไทย

C.S.I. เข้าร่วมงานนิทรรศการ “Digital Innovation Meets Business @ CEBIT ASEAN Thailand 2018” ซึ่งจัดขึ้น 3 วัน
ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 20 ตุลาคม 2561

CEBIT_Photo-768x576.jpg
MIxAWS_Photo-768x515.jpg
circle6.png
circle6.png
bottom of page