เบอร์แฟกซ์ :02-231-3860
About C.S.I

พวกเรา CSI GROUP เป็นบริษัท IT อิสระของไทยที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม ปี 1991 และดำเนินกิจการมายาวนานกว่า29ปี

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เราได้เป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ และนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาระบบที่ลูกค้าเป็นเจ้าของสำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่ขยายฐานเข้ามาในประเทศไทย

เรามีพื้นฐานเทคโนโลยีตั้งแต่ Open System, Web System ไปจนถึง AS400 เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งในปัจจุบัน นอกจากธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว เรายังมีลูกค้าในหลากหลายธุรกิจโดยจะเป็นธุรกิจด้านโลจิสติกส์และด้านบริการการเงินเป็นหลักทั้งนี้เรายังมีผลงานมากมายในเรื่องระบบควบคุมการผลิต ระบบควบคุมสต๊อก และ ระบบโลจิสติกส์ ซึ่งได้คำนึงถึงขนบธรรมเนียมทางธุรกิจ และวิธีการบริหารจัดการที่เป็นลักษณะเฉพาะของไทยไว้ด้วย

ในด้านการพัฒนาระบบนั้น เราได้ยึดหลักสำคัญคือการปรับใช้ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยในการรับฟังความต้องการของลูกค้าพร้อมๆ กับการรวมพลังทั้งพนักงานชาวญี่ปุ่นและชาวไทยเพื่อส่งมอบระบบที่มีคุณภาพสูงสุดไปให้แก่ลูกค้าเสมอ

What’s New
Map
How to get to C.S.I. Group
How to get to C.S.I. Group