top of page
Automation Expo 2024
auto1.png
auto2.png
auto3.png

พบกับ C.S.I. Group ที่งาน

Automation Expo 2024

13-14-15 March 2567

สวนนงนุช พัทยา, ชลบุรี

342912.jpg

มาพบกับพวกเรา CSI ในงานแสดงเทคโนโลยีสำหรับภาคการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในงาน AUTOMATION EXPO 2024

 

CSI มีประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบให้กับภาคการผลิตมามากกว่า 30 ปี เราสามารถสนับสนุนในการทำโรงงานอัจฉริยะโดยใช้โซลูชั่นและระบบที่เราเชี่ยวชาญ อาทิ Warehouse Management System, BI Solutions, Analytics Dashboard, ERP และ IIoT มาร่วมรับฟังการทำงานของโซลูชั่นเหล่านี้กับผู้เชี่ยวชาญของพวกเราเพื่อพัฒนาโรงงานอย่างยั่งยืน!

ภาพรวมของ AUTOMATION EXPO 2024

วันและเวลา

วันที่ : 13 - 15 มีนาคม 2567

เวลา : 9.00 - 16.30 น.

สถานที่

สวนนงนุช พัทยา

ตำแหน่งบูธ

บูธ IoT 7

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Automation Expo 2024

cyberpunk-urban-scenery.jpg

พบกับโซลูชั่นเหล่านี้ของเรา

ในครั้งนี้ พวกเราได้นำโซลูชั่นต่างๆ ไปนำเสนอที่งานอย่างมากมายที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจหรือโรงงงานสามารถทำงานได้อย่างอัจฉริยะ ประหยัดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายแต่ได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้น โดยมีโซลูชั่นดังนี้ “RUBIX” โซลูชั่นการควบคุมและจัดการคลังสินค้าที่พัฒนาขึ้นจากเฟรมเวิร์คของ C.S.I.  , “ADA” ระบบแสดงผล Dashboard สำเร็จรูปเพื่อให้เห็นภาพรวมของงานในแต่ละประเภท , “IIoT” ส่วนนึงของการทำ DX และเป็นตัวช่วยสนับสนุนในการทำ DX ด้วยเช่นกัน โดย IIoT นั้นเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเครื่องจักรในกระบวนการผลิตผ่านทางอินเทอร์เน็ต , “Flex” เป็นระบบเฟรมเวิร์คที่รวบรวมข้อดีของซอฟต์แวร์แบบ Package และแบบพัฒนาระบบทำตามความต้องการของลูกค้าเข้าด้วยกัน

RUBIX (Warehouse Management)

“rubix” คือ โซลูชั่นการควบคุมและจัดการคลังสินค้าที่พัฒนาขึ้นจากเฟรมเวิร์คของ C.S.I. เราได้ทำการพัฒนาระบบขึ้นใหม่โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคลังสินค้า (Warehouse Management System หรือ WMS) จากการที่ได้พัฒนาให้แก่ลูกค้าที่หลากหลาย มาจนถึงปัจจุบัน ​โซลูชั่นนี้นอกจากจะสามารถติดตั้งเทมเพลตมาตรฐานได้แล้วยังสามารถปรับตามความต้องการของ ลูกค้าแต่ละรายหรือทำการพัฒนา Interface เชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมอื่นๆ ได้เช่นกัน

iStock-1392037378.jpg
Finalrubixnewlogo1.png
iStock-962475336-2.jpg
adalightlogo.png

Analytics Dashboard : ADA

ADA (Analytics Dashboard Framework) คือ ระบบแสดงผล Dashboard สำเร็จรูป เพื่ออำนวยความสะดวกกับงานด้าน Manufacturing, Logistics, Finance, Human Resources, Insurance ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบที่มีอยู่เดิมเพื่อนำมาแสดงผลแบบ Visualization ให้เห็นภาพรวมของงานในแต่ละประเภทในทุกมิติ พร้อมเครื่องมือสำหรับการจัดทำกราฟได้ด้วยตัวเอง

ERP Framework : Flex

flexlogo.png

“FLEX” ระบบมาตรฐานและโครงสร้าง ERP พัฒนามาจากความรู้ทางด้านธุรกิจและความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาซอฟแวร์กว่า 100 บริษัทในประเทศไทย เรารวบรวมข้อดีของซอฟต์แวร์แบบ Package และแบบพัฒนาระบบทำตามความต้องการเข้าด้วยกัน เรียกว่าระบบกึ่ง Package ซึ่งง่ายต่อการพัฒนาให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่างของแต่ละบริษัทและสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้ง่าย

enterprise-resource-planning-holographic-interface.jpg
connect-overlay-word-young-people.jpg

Industrial Internet of Things : IIoT

IIoT หรือ Industrial Internet of Things คือ การเชื่อมโยงเครื่องจักร คน และระบบวิเคราะห์ ข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีและถูกต้อง นำไปสู่การสามารถติดตาม เก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนและแสดงผลข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ ทำให้กระบวนการผลิตตลอด

ทั้ง supply chain เชื่อมต่อกันบนโลกดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยกระดับสู่โรงงานอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

bottom of page