C.S.I. Group
เบอร์โทรศัพท์ : 02-231-3851

ร่วมงานกับ C.S.I.

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง Translator ด่วน!!!

เนื้อหาของงาน

งานแปลเอกสาร

 • แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายหลายประเภท เช่น  production, inventory, purchasing, sales, logistic, เป็นต้น โดยจะแปลเป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น
 • ลักษณะเอกสารที่แปลจะเป็นพวก  operation manual, regulation, agreement, เป็นต้น  
 • งานล่าม
 • ล่ามระหว่างคนไทย กับคนญี่ปุ่น ในที่ประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในบริษัท หรือประชุมกับลูกค้านอกบริษัท

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง ชาย
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับล่ามหรือแปลเอกสาร 3-5 ปี
 • TOEIC อย่างน้อย 750 คะแนน
 • มีประสบการณ์ ในการแปลเอกสาร และล่าม สามภาษา ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับธุรกิจด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารหลากหลายชนิด เช่น operation manual, company rule, agreement, E-mail เป็นต้น

ตำแหน่ง Project Coordinator ด่วน!!!

เนื้อหาของงาน

ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นทั้งที่เป็นลูกค้าและภายในบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • รายงานเกี่ยวกับ Project Status ให้กับทางลูกค้าชาวญี่ปุ่น และรายงานความคืบหน้า รวมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ ในสิ่งที่ลูกค้าได้บอกมา ให้กับคนไทยที่เป็น Project Manager หรือ Project Leader
 • เมื่อมีการประชุมระหว่างลูกค้าชาวญี่ปุ่น หลังจากประชุมเสร็จจะต้องทำเอกสาร Minute of meetings, Operation Flow, Issue List เพื่อจะได้นำเอาข้อมูลเหล่านี้ มาแชร์กับคนไทย
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักที่ต้องคอยติดต่อกับลูกค้าชาวญี่ปุ่นโดยตรง และนำข้อมูลมาแชร์กับคนไทยในทีม
 • ต้องตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคทั้งหมด ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าคนญี่ปุ่น

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • JLPT N1-N2
 • TOEIC 750 (ถ้ามี)
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับไอที หรือมีความสนใจเกี่ยวกับไอที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

JAVA Programmer (Outsource/Contract) ด่วน!!!

เนื้อหาของงาน

 • มีประสบการณ์ด้านโปรแกรมมิ่งอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถพัฒนาเว็บได้ด้วยภาษา JAVA และใช้ Spring MVC framework ได้อย่างดี
 • สามารถใช้งาน Oracle database และ PL SQL procedure
 • สามารถ develop บน Eclipse หรือ NetBeans
 • สามารถใช้งาน Apache POI / Crystal Report
 • หากสามารถ develop ด้วย Oracle ADF จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 • ชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • จบการศึกษาในด้าน Computer Science, Computer Engineering, IT, Business Compute
 • สามารถเริ่มงานได้เลย
 • ต่อสัญญาทุกๆ 6 เดือน
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

SA & PG RPG AS/400 ด่วน!!! รับหลายอัตรา!!!

คุณสมบัติ

 • ชาย หรือ หญิง ไม่จำกัดอายุุ
 • มีประสบการณ์ด้านงาน RPG AS400

อื่นๆ

 • ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ 08:30-17:30
 • Permanent Employee / Contract / Outsource
 • เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์

System Sales

เนื้อหางาน

 • เสนอขายงานทำระบบแก่ลูกค้าใหม่ๆ และซัพพอร์ทลูกค้าปัจจุบัน
 • จัดทำเอกสารSales Report ต่างๆไม่ว่าจะเป็นSales Forecast, Progress Report ทั้งแบบWeekly, Monthly, Quarterly

คุณสมบัติ

 • ชายหรือหญิง อายุ20-30 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านSales อย่างน้อย1 ปี
 • สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษระดับธุรกิจได้ หากมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

อื่นๆ

 • Working Place: อาคารSilom complex
 • Working Time: MON- FRI 09:00 – 18:00
 • Salary: 30,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ (มีประกันสังคม และประกันสุขภาพจากAIAให้ค่ะ)

System Analyst JAVA

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • ชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • จบการศึกษาในด้าน Computer Science, Computer Engineering, IT, Business Compute
 • สามารถเริ่มงานได้เลย

อื่นๆ

 • Working Place: อาคารSilom complex
 • Working Time: MON- FRI 09:00 – 18:00
 • Salary: 20,000 – 40,000 บาท (Contract Staff)

System Analyst เปิดรับทั้งปี

เนื้อหาของงาน

 • รับผิดชอบงานรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการจากลูกค้า
 • ควบคุมงานพัฒนาแอพลิเคชั่นให้ SDLC
 • ออกแบบและวิเคราะห์ กระบวนการ หน้าที่ ความรับผิดชอบในโครงการ
 • ควบคุมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบที่ชื่อว่า Waterfall
 • ทดสอบแอพลิเคชั่นเพื่อรับรองความถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • จัดอบรมการใช้แอพลิเคชั่นให้กับลูกค้า/ผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การในการออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูลโดยใช้ MSSQL, MySQL หรือ Oracle
 • มีทักษะในการใช้ภาษา ASP.NET (VB, C#) เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง และทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

Programmer เปิดรับทั้งปี

เนื้อหาของงาน

 • รับผิดชอบงานพัฒนาโปรแกรม เว็บแอพลิเคชั่นให้สมบูรณ์ รวมถึงมีส่วนร่วมในการรวบรวมความต้องการจากลูกค้า, ออกแบบ, พัฒนาและทดสอบระบบ
 • ร่วมมือกับ project manager และ system analysts ในการแก้ปัญหาด้านเทคนิคเพื่อปรับปรุงระบบให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ MSSQL, MySQL หรือ Oracle
 • มีประสบการณ์ในการใช้ภาษา ASP.NET (VB, C#), VB6, JAVA เป็นอย่างดี

เงื่อนไขการว่าจ้าง

สถานที่ทำงานในกรุงเทพฯ
เงินเดือนพิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ
การขึ้นเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง (เดือนมกราคม ขึ้นอยู่กับผลงาน)
โบนัสปีละ 1 ครั้ง (เดือนธันวาคม ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
เวลาทำงาน09:00 – 18:00 (เวลาทำงานตามมาตรฐาน 8 ชั่วโมง)
ระยะเวลาทดลองงาน4 เดือน
สวัสดิการประกันบริษัท,ประกันสุขภาพ,วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน
วันหยุดและวันลาวันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์)
วันหยุดปีใหม่ วันหยุดพักผ่อนประจำปี (6 วันในปีแรกที่เข้างาน และเพิ่มขึ้นตามจำนวนปีงาน )
วันลาป่วย
ลางานศพ
อื่นๆ

ติดต่อสอบถาม

สนใจสมัครงาน สามารถส่งE-Mailมาได้ที่

recruit@csigroups.com

hrj@csithai.com (สำหรับตำแหน่งที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น)

ติดต่อเรา