เบอร์แฟกซ์ :02-231-3860

ร่วมงานกับ C.S.I.

ตำแหน่งงานด้าน Engineer (อัพเดทล่าสุด ก.พ. 2020)

IT Project Coordinator ด่วน!!

เนื้อหาของงาน

ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นทั้งที่เป็นลูกค้าและภายในบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ประสานงานกับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ และการประชุม เพื่อให้โปรเจ็คดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
 • ซัพพอร์ตพรีเซลล์ เช่น จัดทำ Function List, แปลเอกสารและเป็นล่ามประสานงานในที่ประชุมระหว่างเซลล์และวิศวกรระบบ
 • ซัพพอร์ตโปรเจคเมเนเจอร์และรายงานความคืบหน้าของโปรเจคให้กับเมเนเจอร์ทราบ ** ทำหน้าที่ซัพพอร์ตลูกค้าตามที่ลูกค้ารีเควส **
 • จัดทำเอกสารการประชุม (Minute of Meeting) ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

 • ชายหรือหญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (TOEIC 650 up)
 • มีทักษะการพูดภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2-N1
 • มีประสบการณ์การทำงานหรือมีความรู้ด้านไอที
 • หากมีประสบการณ์การทำงานโรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

อื่นๆ

 • สถานที่ทำงาน: อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 28
 • สวัสดิการ: ประกันสังคม,ประกันสุขภาพ,ลาพักร้อนเริ่มต้นที่ 6 วัน/ปี, การขึ้นเงินเดือนประจำปี,โบนัส ฯลฯ

JAVA Programmer (Outsource/Contract) ด่วน!!

เนื้อหาของงาน

 • มีประสบการณ์ด้านโปรแกรมมิ่งอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถพัฒนาเว็บได้ด้วยภาษา JAVA และใช้ Spring MVC framework ได้อย่างดี
 • สามารถใช้งาน Oracle database และ PL SQL procedure
 • สามารถ develop บน Eclipse หรือ NetBeans
 • สามารถใช้งาน Apache POI / Crystal Report
 • หากสามารถ develop ด้วย Oracle ADF จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

System Analyst JAVA

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • ชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • จบการศึกษาในด้าน Computer Science, Computer Engineering, IT, Business Computer
 • สามารถเริ่มงานได้เลย

อื่นๆ

 • สถานที่ทำงาน: อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 28
 • เวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ 09:00 – 18:00

System Analyst (เปิดรับทั้งปี)

เนื้อหาของงาน

 • รับผิดชอบงานรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการจากลูกค้า
 • ควบคุมงานพัฒนาแอพลิเคชั่นให้ SDLC
 • ออกแบบและวิเคราะห์ กระบวนการ หน้าที่ ความรับผิดชอบในโครงการ
 • ควบคุมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบที่ชื่อว่า Waterfall
 • ทดสอบแอพลิเคชั่นเพื่อรับรองความถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • จัดอบรมการใช้แอพลิเคชั่นให้กับลูกค้า/ผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การในการออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูลโดยใช้ MSSQL, MySQL หรือ Oracle
 • มีทักษะในการใช้ภาษา ASP.NET (VB, C#) เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง และทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

Programmer (เปิดรับทั้งปี)

เนื้อหาของงาน

 • รับผิดชอบงานพัฒนาโปรแกรม เว็บแอพลิเคชั่นให้สมบูรณ์ รวมถึงมีส่วนร่วมในการรวบรวมความต้องการจากลูกค้า, ออกแบบ, พัฒนาและทดสอบระบบ
 • ร่วมมือกับ project manager และ system analysts ในการแก้ปัญหาด้านเทคนิคเพื่อปรับปรุงระบบให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ MSSQL, MySQL หรือ Oracle
 • มีประสบการณ์ในการใช้ภาษา ASP.NET (VB, C#), VB6, JAVA เป็นอย่างดี

ตำแหน่งงานด้าน Sales (อัพเดทล่าสุด ก.พ. 2020)

Junior System Sales

เนื้อหางาน

 • ทำงานในรูปแบบฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
 • ติดต่อและนัดหมายเพื่อเข้าพบลูกค้าทั้งใหม่และเก่า
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า
 • คิดค้นรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นใหม่ๆ
 • ช่วยเหลืองานของ Senior และ Manager
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงหรือชาย
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจด้านงานขายในธุรกิจซอฟแวร์
 • มีทัศนคติที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีถึงดีเยี่ยม
 • หากสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับสนทนา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรญี่ปุ่นมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อื่นๆ

 • สถานที่ทำงาน: อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 28
 • สวัสดิการ: ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, ลาพักร้อนเริ่มต้น 6 วัน/ ปี, ค่าโทรศัพท์, ขึ้นเงินเดือนประจำปี, โบนัส ฯลฯ

ตำแหน่งงานอื่นๆ (อัพเดทล่าสุด ก.พ. 2020)

พนักงานขับรถผู้บริหาร

เนื้อหาของงาน

 • ไปรับผู้บริหารที่บ้านตอนเช้าไม่เกิน 6 โมงครึ่ง และมาส่งผู้บริหารที่บริษัท
 • ดูแลขับรถให้กับผู้บริหารชาวไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลรักษารถ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร
 • รู้จักเส้นทางทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
 • รับพิจารณาเฉพาะท่านที่ไม่สูบบุหรี่
 • ทางบริษัทจะส่งตรวจประวัติอาชญากรรมเพื่อพิจารณารับเข้าทำงาน **

อื่นๆ

 • ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ (ครึ่งวัน) 9.00 น.-18.00 น.

พนักงานขับรถส่วนกลาง

เนื้อหาของงาน

 • ขับรถส่วนกลางรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ไปตามสถานที่ต่างๆ (ในกทม. และนิคมอุตสาหกรรม)
 • ดูแลรักษารถ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ในการขับรถส่วนกลางไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ชำนาญเส้นทางในกทม. และนิคมอุตสาหกรรม
 • ทางบริษัทจะส่งตรวจประวัติอาชญากรรมเพื่อพิจารณารับเข้าทำงาน**

อื่นๆ

 • ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ (ครึ่งวัน) 9.00 น.-18.00 น.

เงื่อนไขการว่าจ้าง

สถานที่ทำงานในกรุงเทพฯ
เงินเดือนพิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ
การขึ้นเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง (เดือนมกราคม ขึ้นอยู่กับผลงาน)
โบนัสปีละ 1 ครั้ง (เดือนธันวาคม ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
เวลาทำงาน09:00 – 18:00 (เวลาทำงานตามมาตรฐาน 8 ชั่วโมง)
ระยะเวลาทดลองงาน4 เดือน
สวัสดิการประกันบริษัท,ประกันสุขภาพ,วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน
วันหยุดและวันลาวันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์)
วันหยุดปีใหม่ วันหยุดพักผ่อนประจำปี (6 วันในปีแรกที่เข้างาน และเพิ่มขึ้นตามจำนวนปีงาน )
วันลาป่วย
ลางานศพ
อื่นๆ

ติดต่อสอบถาม

สนใจสมัครงาน สามารถส่งE-Mailมาได้ที่

recruit@csigroups.com

hrj@csithai.com (สำหรับตำแหน่งที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น)

ติดต่อเรา