top of page
rubix3bannernew.png
rubixlogo.png

ประเภทของ WMS

ระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System)

WMS – คุณสมบัติและประโยชน์ของ Scratch System

"Scratch development" คือ เป็นวิธีการพัฒนาระบบที่สร้างระบบตั้งแต่เริ่มต้นพร้อมรับฟังคำขอของลูกค้า.

rubix3page.png

สามารถพัฒนาได้ตามรูปแบบธุรกิจของคุณเอง

คุณสามารถพัฒนาตามรูปแบบธุรกิจของตัวเองได้อย่างยืดหยุ่น คุณจะได้รับระบบที่.                  พัฒนาตามความต้องการของคุณ

ข้อดี
01
rubix3page2.png

สามารถปรับแต่งได้

ระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับบริษัทของคุณ แม้ว่ากระแสธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต คุณก็สามารถตอบสนองต่อการปรับแต่งได้อย่าง.                  ยืดหยุ่น เช่น การเพิ่มฟังก์ชัน

ข้อดี
02
rubix3page1.png

ต้นทุนการพัฒนาสูง

การพัฒนาระบบเป็นแบบเฉพาะตัว ดังนั้นต้นทุนการพัฒนาจึงสูงกว่าระบบแพ็คเกจ

ข้อเสีย
01
rubix3page3.png

มีความเสี่ยงที่ปัญหาจะถูกจัดระบบโดยไม่ได้รับการแก้ไข

เนื่องจากระบบได้รับการพัฒนาตามความต้องการ ถ้าไม่มีผู้รับผิดชอบสามารถกำหนด.                คุณสมบัติได้อย่างชัดเจนก็มีความ                   เสี่ยงที่ปัญหาในปัจจุบันจะมีการ                   จัดระบบตามที่เป็นอยู่

ข้อเสีย
02

WMS - คุณสมบัติและประโยชน์ของ Package System

“Package System (ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป)" คือ เป็นซอฟต์แวร์ที่เขียนมาเสร็จแล้ว ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจะให้ความสะดวกในการใช้งาน โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มากนัก เพียงแต่เรียนรู้วิธีการใช้งาน

rubix3.1page.png

นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจคุณ

ฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับการจัดการคลังสินค้าได้ถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานและออกแบบให้หลายบริษัทใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากรูปแบบ                     ธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม                     ระบบก็จะนำไปสู่การปรับปรุงธุรกิจ

ข้อดี
01
rubix3.2page2.png

ราคาถูก

เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ได้รับการพัฒนาแล้ว จึงไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาใหม่ ค่าติดตั้งลดลง.

ข้อดี
02
rubix3.3page1.png

อาจไม่เข้ากับกระแสการทำงานในปัจจุบัน

รูปแบบธุรกิจส่วนใหญ่ที่ดำเนินการโดยบริษัทจำนวนมากนั้นเป็นฟังก์ชันมาตรฐาน แต่ถ้ามี                 รูปแบบและกฎเกณฑ์ทางธุรกิจเฉพาะ                บริษัท ระบบแพ็คเกจที่มีอยู่อาจไม่                 พอดีกับธุรกิจคุณ

ข้อเสีย
01
rubix3.3page2.png

ปรับแต่งยาก

ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่พัฒนาแล้วมักจะปรับแต่งได้ยากสำหรับบริษัทของคุณ (ขึ้นอยู่กับผู้ขาย)

ข้อเสีย
02
rubix3.4page2.png

เมื่อจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น ค่า license ก็จะเพิ่มขึ้น

ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมักจะมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้ใช้ หากผู้ใช้จำนวนมาก ค่าใช้จ่ายใน                   การดำเนินการจะสูงขึ้น

ข้อเสีย
03

ประเภทและคุณสมบัติของระบบจัดการคลังสินค้า (WMS : Warehouse Management System)

rubixbg2.png

การเลือกใช้ WMS - วิธีการพัฒนา : Package System x Scratch System

tablerubix3.1.png
Warehouse Management System (WMS) – ข้อดี & ข้อเสีย
rubixbg1.0.png
rubixmainmenu.png

ระบบจัดการคลังสินค้า (WMS ) – ประเภท / คุณสมบัติ / การเลือกใช้

rubixmainmenu1.png

ประเภทและคุณสมบัติของระบบจัดการคลังสินค้า (WMS)

rubixmainmenu2.png

"Rubix" ซึ่งพัฒนาโดย CSI จะช่วยเติมเต็มความต้องการของคุณ

rubixmainmenu3.png

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ WMS

rubix3bg.png

ระบบจัดการคลังสินค้า (WMS : Warehouse Management System)
– ประเภท / คุณสมบัติ / การเลือกใช้

คุณคิดว่า “ระบบจัดการ (WMS : Warehouse Management System)”

มีคุณลักษณะเหมือนกันทุกที่มั้ย ? คำตอบคือ WMS แต่ละรายการมีประเภทและคุณลักษณะต่างกัน หากคุณไม่สามารถเลือกระบบที่เหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณ คุณอาจใช้งาน WMS อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ได้ ส่วนการเลือก WMS ที่เหมาะสมกับสำหรับบริษัทของคุณ คุณต้องรู้ว่าบริษัทคุณเหมาะสมกับ WMS ประเภทใดและรู้คุณสมบัติของ WMS แต่ละรายการ เรามีประสบการณ์มากมายในการพัฒนาและนำเสนอ WMS มาศึกษาประเภท คุณลักษณะ และการเลือกใช้ WMS กัน

tablerubix3.png
rubix2bg0.png

การเลือกใช้ WMS – ค่าใช้จ่าย : Purchasing (To Buy) x Subscription

tablerubix3.png

WMS - คุณสมบัติและประโยชน์ของ Purchasing (To Buy) Model

“Purchase Model“ คุณต้องชำระค่าซอฟต์แวร์เมื่อคุณซื้อ

rubix3page.png

ยิ่งใช้นาน ต้นทุนยิ่งถูกลง

คุณสามารถใช้ระบบต่อไปได้แบบชำระเงินแค่ครั้งเดียว ดังนั้นหากใช้งานไปนานๆ จะถูกกว่า นอกจากนี้ WMS ที่ซื้อจะกลายเป็น                  "สินทรัพย์"

ข้อดี
01
rubix3page2.png

ปรับแต่งได้ง่าย

หากเป็นประเภท purchase คุณสามารถพัฒนา scratches แบบกำหนดเองและปรับแต่งสำหรับรูปแบบธุรกิจพิเศษได้ (ขึ้นอยู่กับผู้ขาย)

ข้อดี
02
rubix3page1.png

ต้นทุนเริ่มต้นราคาสูง

คุณชำระค่าซอฟต์แวร์เพียงครั้งเดียวเมื่อทำการติดตั้ง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คุณจ่าย              ทุกอย่างด้วยต้นทุนเริ่มต้น

ข้อเสีย
01
rubix3page3.png

มีบางกรณีที่ไม่สามารถรองรับการอัปเดตระบบปฏิบัติการได้

หากการสนับสนุนของผู้ผลิตสิ้นสุดลง ระบบ WMS อาจไม่รองรับการอัปเดตระบบปฏิบัติการ ฯลฯ และคุณอาจใช้งานต่อไปไม่ได้ ในกรณีประเภท purchase ขอ                     แนะนำให้ตรวจสอบการบำรุงรักษา /                      อัปเดตระบบการสนับสนุนของผู้                          ผลิตอย่างรอบคอบ

ข้อเสีย
02

การเลือกใช้ WMS - เซิร์ฟเวอร์ : On-Premiss x Cloud

tablerubix3.2.png

WMS – คุณสมบัติและประโยชน์ของระบบ On-Premiss

"On-Premiss" หมายถึงการติดตั้ง จัดการเซิร์ฟเวอร์และการสร้างเครือข่ายภายในองค์กร

rubix4.1page.png

มาตรฐานความปลอดภัยสูง

คุณสามารถสร้างและปรับแต่งได้อย่างอิสระตามนโยบายความปลอดภัยของบริษัทคุณ ดังนั้นจึงสามารถสร้างระบบรักษา
           ความปลอดภัยที่เข้มงวดได้.

ข้อดี
01
rubix4.2page2.png

ง่ายต่อการลดต้นทุนการดำเนินการ

เมื่อเทียบกับระบบคลาวด์ที่จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้งานรายเดือน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษา นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นการดำเนิน                      การภายในองค์กร เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ                        จึงถือเป็น "สินทรัพย์"

ข้อดี
02
rubix4.3page1.png

ต้นทุนเริ่มต้นสูง

ต้นทุนเริ่มต้นสูง เช่น การซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือการเตรียมซอฟต์แวร์ความปลอดภัย

ข้อเสีย
01
rubix4.3page2.png

การจัดการและบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์เป็นเรื่องยาก

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องดำเนินการบำรุงรักษาภายใน เช่น การตรวจสอบการทำงานปกติของเซิร์ฟเวอร์และการตอบสนองต่อการกู้คืนในกรณีที่เกิดความล้มเหลว                    นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ เช่น                      น้ำท่วม การดำเนินการภายในจะมี                        ความเสี่ยงสูง

ข้อเสีย
02

WMS - คุณสมบัติและประโยชน์ของระบบ Cloud

"Cloud" คือ การใช้เซิร์ฟเวอร์ภายนอกที่ผู้ขายจัดหาเครือข่าย

rubix3.1page.png

ไม่ต้องมีการจัดการ/บำรุงรักษา

เซิร์ฟเวอร์ได้รับการจัดการและดูแลโดยผู้ขายที่ให้บริการคลาวด์ แม้แต่บริษัทที่ไม่มีแผนกไอทีก็สามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย

ข้อดี
01
rubix3.3page1.png

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง

มีค่าธรรมเนียมการใช้งานระบบคลาวด์รายเดือน ดังนั้นจึงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  ยิ่งคุณต้องจัดการข้อมูลมากเท่าไหร่ ราคาก็ยิ่งแพงขึ้น.            เท่านั้น และราคาจะแพงมากหากคุณใช้              ในคลังสินค้าหลายแห่งหรือขนาดใหญ่

ข้อเสีย
01
rubix3.4page2.png

หากเครือข่ายไม่ดีจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น

หากสภาพแวดล้อมเครือข่ายไม่ดี คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ได้ ซึ่งถ้าเครือข่ายของ                บริษัทคุณช้า คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อ                 กับ WMS ได้อย่างราบรื่น

ข้อเสีย
03
rubix3.2page2.png

ต้นทุนเริ่มต้นราคาถูก

คุณสามารถใช้ได้กับเทอร์มินัลที่ใช้ WMS (พีซี, อุปกรณ์พกพา ฯลฯ) และอินเทอร์เน็ต ไม่จำเป็นต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่

ข้อดี
02
rubix3.3page2.png

ยากที่จะปรับแต่งได้อย่างอิสระ

เมื่อคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ขายให้มา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะสร้างหรือปรับแต่งตามที่ต้องการ

ข้อเสีย
02

WMS - คุณสมบัติและประโยชน์ของ Subscription Model

“Subscription Model“ คือ คุณจะจ่ายเงินรายเดือน / รายปีเมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์

rubix3.1page.png
ข้อดี
01

คุณชำระเงินตามระยะเวลาและปริมาณการใช้งานในแต่ละครั้ง ราคาเริ่มต้นต่ำและคุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ง่าย

ต้นทุนเริ่มต้นราคาถูก

rubix3.2page2.png
ข้อดี
02

รูปแบบการสมัครสมาชิกเป็นระบบบริการที่ยิ่งมีผู้ใช้มากเท่าไรก็ยิ่งได้เปรียบสำหรับผู้ผลิต ดังนั้นจึง             เป็นเรื่องง่ายที่จะได้รับการตอบสนอง                   ที่ราบรื่นต่อการอัปเดตที่เป็น                          ประโยชน์ต่อผู้ใช้จำนวนมาก

การอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างราบรื่น

rubix3.3page1.png

ยิ่งใช้ไปนานๆ ค่าใช้จ่ายยิ่งสูง

ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นตามระยะเวลาการใช้งานและปริมาณการใช้งาน (จำนวนผู้ใช้และจำนวนธุรกรรม) ดังนั้นต้นทุนจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้เป็นเวลา             นานหรือเมื่อใช้ในคลังสินค้าหลายแห่ง                หรือขนาดใหญ่

ข้อเสีย
01
rubix3.3page2.png

ปรับแต่งยาก

เนื่องจากซอฟต์แวร์แบบ Subscription Model นั้นใช้งานง่าย สมมติว่ามีผู้ใช้จำนวนมาก ก็จะเป็น การยากที่จะตอบสนองต่อคำขอเฉพาะของบริษัท                  และในกรณีส่วนใหญ่จะไม่สามารถปรับ                   แต่งให้เหมาะกับบริษัทได้

ข้อเสีย
02

การเลือกใช้ WMS – การสนับสนุน : Global x Local

tablerubix3.4.png

WMS - คุณสมบัติและประโยชน์ของระบบสำหรับ Global

“ระบบสำหรับ Global" เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในประเทศไทยและนอกประเทศไทย

rubix3page.png

ใช้ได้ในหลากหลายประเทศ

เนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวสามารถเปลี่ยนภาษาสำหรับผู้ใช้แต่ละคนได้ จึงง่ายต่อการแบ่งปันข้อมูลกับนอกประเทศไทย ดังนั้นจึง              สามารถใช้ระบบร่วมกันได้ในหลาย                ประเทศ

ข้อดี
01
rubix3page2.png

ฟังก์ชั่นที่จำเป็นสำหรับการนำเข้า / ส่งออก

มีการติดตั้งฟังก์ชันสำหรับการควบคุมการนำเข้า / ส่งออก เป็นมาตรฐาน และฟังก์ชันสนับสนุนหลาย                    สกุลเงินที่สามารถตอบสนองต่อความ                      ผันผวนของอัตราได้ง่ายๆ โดย
                    การอัพเดตข้อมูลหลัก

ข้อดี
02
rubix3page1.png

อาจไม่เข้ากับสไตล์ธุรกิจไทย

ในกรณีของระบบที่พัฒนานอกประเทศไทย อาจไม่เหมาะสมกับเรื่องภาษีและภาษีธุรกิจเฉพาะของประเทศไทย และเรื่องเกี่ยวกับ                   ภาษาที่พนักงานต้องสามารถ
             อ่านภาษาอังกฤษได้

ข้อเสีย
01
rubix3page3.png

การสนับสนุนอาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ในบางกรณี การสนับสนุนการใช้งานและการบำรุงรักษาจะให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หากการช่วยเหลือฉุกเฉินเป็นภาษาอังกฤษเและคุณมีปัญหาในภาษา                        อังกฤษ คุณควรต้องเลือกระบบ WMS                      ที่สามารถรองรับภาษาไทยได้

ข้อเสีย
02

WMS - คุณสมบัติและประโยชน์ของระบบสำหรับ Thai Local

“ระบบสำหรับ Thai Local" เป็น WMS ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในประเทศไทยเท่านั้น

rubix3.1page.png

เป็นฟังก์ชันที่เหมาะสมกับภาษีและศุลกากรของไทย จะเชื่อมโยงกับระบบบัญชีไทยได้ง่ายขึ้น

เหมาะกับสไตล์ธุรกิจไทย

ข้อดี
01
rubix3.2page2.png

นอกจากจะสามารถรับการสนับสนุนการดำเนินงานเป็นภาษาไทยแล้ว ยังง่ายต่อการสร้างระบบที่ช่วยให้คุณใช้งานต่อไปได้อย่างสบายใจ เช่น ให้เข้ามา               บริษัทของคุณโดยตรงเพื่อทำความ                     เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและรับ                     การสนับสนุนเบื้องต้น

รับการสนับสนุนการดำเนินงานในประเทศไทย

ข้อดี
02
rubix3.3page1.png

ยากที่จะแบ่งปันข้อมูลนอกประเทศไทย

หากหน้าจอ / รายงาน เป็นภาษาไทยเท่านั้น ก็คงยากต่อการแชร์ข้อมูลกับธุรกิจนอกประเทศ

ข้อเสีย
01
rubix3.3page2.png

ยากที่จะจัดการธุรกรรมทั่วโลก

หากไม่มีฟังก์ชันหลายสกุลเงิน ระบบ WMS เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถทำธุรกรรมทั่วโลกได้ อาจจำเป็นต้องมีการดำเนินการของ Excel เพิ่มขึ้น                     เป็นต้น

ข้อเสีย
02

"Rubix" ซึ่งพัฒนาโดย CSI จะช่วยเติมเต็มความต้องการของคุณ

อย่างที่คุณเห็นว่าระบบ "WMS" มีหลายประเภทและลักษณะเฉพาะ กุญแจสำคัญในการเลือก WMS คือการพิจารณาว่า WMS ประเภทใดจะคุ้มค่ากับธุรกิจของคุณที่สุดในอนาคต

   

     CSI ที่พัฒนาระบบในประเทศไทยและอาเซียนมากว่า 30 ปี เสนอระบบบริหารจัดการคลังสินค้า "rubix" ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา "rubix" ได้รับการอัพเกรดเพื่อตอบสนองคำขอของลูกค้า และเป็นโซลูชันที่รวมคุณสมบัติและประโยชน์ของ WMS ประเภทต่างๆ ไว้

     “rubix” เป็นระบบแพ็คเกจที่ปรับแต่งได้ เซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ได้กับ On-Premises หรือ Cloud คุณสามารถชำระเงิน Purchasing หรือ subscribe นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้ทั้ง Global คือทั่วโลกหรือจะแบบ Local ในประเทศไทยก็ได้

tablerubix5.png
simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ WMS

CSI ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและการใช้งานเกี่ยวกับ WMS เป็นจำนวนมาก จะบอกคุณถึงประเด็นสำคัญของการใช้งาน WMS ที่ประสบความสำเร็จ คุณจะเข้าใจ WMS ได้ดีขึ้น และจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจของคุณ!

กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเลือกระบบ WMS

Image by Ruchindra Gunasekara

WMS คืออะไร

การจดบันทึก

ทำไมต้อง WMS?

ตู้เก็บเอกสารแนวตั้ง

ประเภทของ WMS

Image by Ilya Pavlov

ควรเลือก WMS อย่างไร

เจ้าหน้าที่ชายแนะนำขั้นตอนสู่ความสำเร็จ

ขั้นตอนการเลือก WMS

bottom of page