top of page
rubix2bannernew.png
rubixlogo.png

ทำไมต้อง WMS ? 

ระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System)

3 ข้อดีของการใช้ WMS

WMS –ข้อดี 1 : การปรับปรุงธุรกิจ

จะสามารถดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว จากข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกับลูกค้าของคุณ

rubix2bg1.png

ข้อดี - สามารถมองเห็นสถานะของคลังสินค้าได้แบบ Real-time

สถานะสินค้าคงคลังจะถูกอัพเดตโดยอัตโนมัติบนระบบจากข้อมูลการสแกน ณ เวลารับ/ส่ง ฯลฯ คุณสามารถทราบคลังสินค้าแบบเรียลไทม์และตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังปัจจุบันกับระบบได้จากทุกที่โดยไม่ต้องไปที่คลังสินค้า

ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
rubix2bg2.png

ข้อดี - ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น

งานที่ใช้เวลานานที่สุดในคลังสินค้าคือการค้นหาสิ่งต่างๆ ปัญหาขณะหยิบสินค้า คือ
“คุณไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน" แต่เมื่อใช้ WMS คุณสามารถเลือกขณะตรวจสอบตำแหน่ง ซึ่งจะทำให้เวลาในการหยิบลดลง นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำในการเลือกสินค้าตามสถานะสินค้าคงคลัง
ดังนั้นคุณจึงสามารถขจัดความสิ้นเปลืองของปัญหาสินค้าขาดสต็อก หรือสินค้าหมดอายุได้ ทำให้ช่วยประหยัดเวลาการทำงาน

การทำงานกับมาส์กหน้า

WMS –ข้อดี 2 : ลดความผิดพลาด

ปัญหาทั่วไปในคลังสินค้าคือความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก "ความผิดพลาดของมนุษย์ (human error)"
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "การจัดส่งผิด" ทำให้เกิดความไม่สะดวกกับลูกค้า หาก WMS สามารถ ลดความผิดพลาดได้ มูลค่าองค์กรจะเพิ่มขึ้น

rubix2bg3.png

ข้อดี - ปรับปรุงความถูกต้องของสินค้าในคลัง

การรับ/ส่งจะถูกบันทึกและจัดการตามเวลาจริง จึงมีการอัพเดตจำนวนสินค้าในคลังสินค้าตลอดเวลา ทำให้สถานะของสินค้าคงคลังถูกต้อง นอกจากนี้ ยังลดเวลาในส่วนนี้ลงเพราะปัญหา "ตัวเลขไม่ตรงกัน" ได้รับการแก้ไข

แพคเกจบนชั้นวาง
rubix2bg4.png

ข้อดี - ป้องกันการส่งสินค้าผิดพลาด

สาเหตุหลักของการขนส่งที่ผิดพลาด

- ข้อผิดพลาดในคำแนะนำในการจัดส่ง : ข้อผิดพลาดในการโพสต์จากข้อมูลการสั่งซื้อไปยังคำแนะนำในการจัดส่ง
- ข้อผิดพลาดในการหยิบของผิด : หยิบของอื่นๆ, นับจำนวนผิด
- ข้อผิดพลาดในการจัดส่ง : การจัดส่งที่ขาดหายไป สลิปไม่ถูกต้อง

WMS ช่วยลดการจัดส่งที่ผิดพลาด

- การเชื่อมโยงข้อมูลคำสั่งซื้อและ WMS : นำเข้าข้อมูลคำสั่งซื้อเข้าสู่ WMS โดยการเชื่อมโยงระบบ / การนำเข้าไฟล์ ฯลฯ และทำให้คำแนะนำในการจัดส่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ
- คำแนะนำในการหยิบ : แจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อหยิบผิด
- ข้อผิดพลาดในการจัดส่ง: บันทึกการจัดส่งได้รับการลงทะเบียนทันทีและเชื่อมโยงกับกำหนดการจัดส่งที่ลงทะเบียนล่วงหน้า

ห้องเก็บของ
หุ่นยนต์โกดัง

WMS – ข้อดี 3 : ลดต้นทุน

เป้าหมายของหลายๆ บริษัทในการใช้ระบบ WMS คือการ "ลดต้นทุน" และ WMS ยังเป็นตัวช่วยในการลดต้นทุนด้านลอจิสติกส์อีกด้วย

rubix2bg5.png

หากคุณสามารถใช้ระบบ WMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะสามารถลดเวลาการทำงานลงได้ ลดข้อผิดพลาดต่างๆ นั่งหมายถึงงานหนักของคุณก็จะน้อยลงและจะง่ายขึ้น และบริษัทยังสามารถลองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ จากระบบ WMS ได้อีกด้วย

ข้อดี - ลดการทำงานหนัก

ทำงานหนัก
rubix2bg6.png

หากคุณทราบสถานะสต็อคในคลังสินค้า คุณก็จะมีปริมาณสต็อคสินค้าที่เหมาะสม คุณไม่ต้องกังวล กับสินค้าคงคลังส่วนเกิน และจะทำให้คุณมีพื้นที่มากขึ้นในการจัดเก็บคลังสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถ เติมสินค้าก่อนหมดสต็อกได้อีกด้วย ทำให้ไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับของหมดสต็อค และการดูแลรักษา สินค้าคงคลังอย่างเหมาะสมมีข้อได้เปรียบในการลดต้นทุนของการจัดซื้อสินค้าคงคลังทั้งในแง่การ ขาดแคลนและมากเกินความจำเป็น

ข้อดี - การจับคู่สินค้าคงคลัง

การรับสินค้าในคลังสินค้า
rubix2bg7.png

ระบบ WMS บางตัวสามารถอำนวยความสะดวกในการจัดการสถานที่ด้วยคุณลักษณะคำแนะนำที่ ติดตามสถานะการจัดเก็บในคลังสินค้าและแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติเมื่อมีชั้นวางที่ว่างเปล่า นอกจากนี้ยังสามารถรู้ว่ามีพื้นที่ว่างอยู่ในคลังเท่าไหร่ เค้าโครงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระ ตามสถานะสินค้าคงคลัง เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดต้นทุนการจัดเก็บ

ข้อดี - การเพิ่มประสิทธิภาพของตำแหน่งในคลังสินค้า

ชั้นวางคลังสินค้า

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Warehouse Management System (WMS)

rubixbg2.png
Warehouse Management System (WMS) – ข้อดี & ข้อเสีย
หุ่นยนต์โกดัง

ข้อดี

1. การปรับปรุงธุรกิจ

- สามารถมองเห็นสถานะของคลัง.    สินค้าได้แบบ Real-time

- ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น

2. ลดความผิดพลาด

- ปรับปรุงความถูกต้องของ

  สินค้าในคลัง

- ป้องกันการส่งสินค้าผิดพลาด

3. ลดต้นทุน

- ลดการทำงานหนัก

- การจับคู่สินค้าคงคลัง

- การเพิ่มประสิทธิภาพของตำแหน่ง    ในคลังสินค้า

rubixbg1.0.png
rubixmainmenu1.1.png

Warehouse Management System (WMS) – ข้อดี & ข้อเสีย

rubixmainmenu1.png

ลองคิดก่อนจะเลือกใช้ ระบบ WMS

rubixmainmenu2.png

"Rubix" ซึ่งพัฒนาโดย CSI จะช่วยเติมเต็ม
ความต้องการของคุณ

rubixmainmenu3.png

Rubix ตัวอย่างการติดตั้งระบบ – Pigeon Industry (Thailand)

rubixmainmenu4.png

WMS-Rubix : ตัวอย่างงานติดตั้งและ
ซัพพอร์ตที่ผ่านมา

rubixmain.png

Warehouse Management System (WMS) – ข้อดี & ข้อเสีย

คุณกำลังมองหา "ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS)“ ใช่ไหม? ในปัจจุบันหลายบริษัทยังคง จัดการคลังสินค้าโดยใช้กระดาษและคู่มือ ลองหันมาดูประโยชน์ของการใช้ WMS กันไหม แน่นอนว่า คุณสามารถคาดหวังความคุ้มค่าได้ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดต้นทุน แต่ในอีกแง่นึง คุณก็ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงของความล้มเหลวและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วย ซึ่งจากประสบการณ์มากมายของเราในการพัฒนาและใช้งาน WMS เราจะมาแชร์ข้อดีและข้อเสียของ การนำระบบจัดการคลังสินค้า WMS ไปใช้ให้ได้

คนงานคลังสินค้า

สิ่งที่ควรคำนึง

1. ค่าใช้จ่ายในการทำงาน

- ค่าธรรมเนียมการใช้เซิร์ฟเวอร์

  และระบบ

2. ภาระงาน ณ เวลาที่ดำเนินการ

- การกำหนดความต้องการ

- จัดการข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อม        สำหรับระบบ WMS

- User Acceptance Test (UAT)    / Parallel Run

ลองคิดก่อนจะเลือกใช้ระบบ WMS

portrait-woman-grabbing-head-desk-near-laptop.jpg

WMS – สิ่งที่ควรคำนึงถึง 1 :
ความเสี่ยงจากการดำเนินการล้มเหลว

ระบบ WMS มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับขนาดเป้าหมาย และนักพัฒนา หากคุณเลือก WMS ที่ไม่เหมาะสมกับบริษัทของคุณ คุณอาจไม่ได้รับผลประโยชน์ที่เต็มที่จากการใช้ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลว คุณควรมีวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ชัดเจนและเลือก WMS ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ

การสูญเสียต้นทุนการลงทุน

ระบบ WMS มีราคาต้นทุน หากการใช้ล้มเหลว ต้นทุนการลงทุนจะสูญเปล่า ในทางกลับกัน หากคุณยังคงใช้ระบบที่ไม่เหมาะสมกับบริษัทของคุณ ความสมบูรณ์ของข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงานจะซับซ้อน และจะสิ้นเปลืองทั้งเวลาและแรงงานมากขึ้น

WMS – สิ่งที่ควรคำนึงถึง 2 : ค่าใช้จ่ายในการทำงาน

ค่าธรรมเนียมการใช้เซิร์ฟเวอร์และระบบ

เมื่อใช้ WMS ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการใช้งาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการเซิร์ฟเวอร์ (on-premises / cloud)

ค่าธรรมเนียมการใช้งาน และค่าลิขสิทธิ์ระบบ เป็นต้น

เมื่อคุณตัดสินใจเลือกใช้ระบบ WMS ให้คำนวณต้นทุนการทำงานต่อเดือน/ปี และเริ่มใช้งานหลังจากที่คุณพอใจกับต้นทุนนั้นๆ แล้ว

business-finance-man-calculating-budget-numbers-invoices-financial-adviser-working.jpg
การเงิน

การกำหนดความต้องการ

จากระบบ WMS จำนวนมาก คุณต้องทำการเลือกระบบ เช่น WMS ใดที่เหมาะกับบริษัทของคุณ หากคุณใช้ระบบแพ็คเกจ การเปรียบเทียบความแตกต่างกับการทำงานปัจจุบันใน "การวิเคราะห์ Fit & Gap" เป็นสิ่งสำคัญ ขอแนะนำให้พิจารณาความต้องการของระบบร่วมกับสมาชิกที่คุ้นเคยกับการดำเนินธุรกิจจริงและ สมาชิกที่สามารถคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงธุรกิจ

WMS – สิ่งที่ควรคำนึงถึง 3 : ภาระงาน ณ เวลาที่ดำเนินการ

เมื่อคุณเริ่มใช้ระบบ WMS มีหลายสิ่งที่ต้องทำ เช่น การเลือก WMS, การเตรียมพร้อมที่จะเริ่มใช้ WMS และการทำให้ผู้ใช้คุ้นเคยกับ WMS อาจจะด้วยการสร้างโครงการแนะนำ WMS จะทำให้คุณสามารถแนะนำ WMS ได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

User Acceptance Test (UAT) / Parallel Run

เมื่อคุณพร้อมและลงทะเบียนข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ก็ถึงเวลาทดสอบการยอมรับระบบของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบทำงานตามที่คาดไว้ หรือทำงานเสมือนว่าเป็นการดำเนินการจริง จนกว่าการทดสอบการยอมรับจะเสร็จสิ้น อาจเป็นการทำงานซ้ำซ้อนในการทดสอบ (สำหรับการสาธิต) และการปฏิบัติงานจริง (การผลิต)

จัดการข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับระบบ WMS

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ WMS ได้ คุณต้องลงทะเบียนข้อมูลที่มีอยู่ของคุณกับระบบเสียก่อน คุณต้องจัดระเบียบข้อมูลที่จะลงทะเบียนในระบบใหม่ เช่น การแปลงข้อมูลที่เขียนด้วยลายมือบนกระดาษให้เป็นข้อมูลและรวมไฟล์ Excel ที่มีการจัดการแยกต่างหาก

ลองคิดก่อนจะเลือกใช้ระบบ WMS
rubix2bg0.png

"Rubix" ซึ่งพัฒนาโดย CSI จะช่วยเติมเต็มความต้องการของคุณ

CSI ให้บริการด้านการพัฒนาและการสนับสนุนสำหรับการนำ WMS ไปใช้งาน โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอิงจากประสบการณ์มากมายที่ผ่านมาของเรา

ซึ่ง "Rubix" คือ WMS ที่ออกแบบมาเพื่อให้ประโยชน์แก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม

Rubix ตัวอย่างการติดตั้งระบบ – Pigeon Industry (Thailand)

logo.png

1.สถานะการทำงานและปัญหาก่อนใช้ rubix

2.ปัจจัยในการตัดสินใจเลือก rubix

3.ความเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้าหลังจากใช้ระบบ

4.เกี่ยวกับการบริการของ C.S.I. และ Rubix 

Pigeon-Title_EN.png

>> See more WMS (rubix) Case Study

rubixbanner.png
rubixlogo.png

ระบบจัดการคลังสินค้า

(Warehouse Management System)

Rubix ตัวอย่างการติดตั้งระบบ – Pigeon Industry (Thailand)
"Rubix" ซึ่งพัฒนาโดย CSI จะช่วยเติมเต็มความต้องการของคุณ
WMS-Rubix : ตัวอย่างงานติดตั้งและซัพพอร์ตที่ผ่านมา

WMS-Rubix : ตัวอย่างงานติดตั้งและซัพพอร์ตที่ผ่านมา

rubix2icon.png

โลจิสติก & การค้าขาย

 • บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น - A (โลจิสติก / ระยอง)

 • บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น - B (การค้าขาย / ประเทศไทย)

 • บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น - E (การค้าขาย / จาการ์ตา)

 • บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น - F (การค้าขาย / ประเทศไทย)

ธุรกิจการผลิต

rubix2icon3.png
 • บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น - C (ธุรกิจการผลิต / ชลบุรี)

 • บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น - D  (ธุรกิจการผลิต / ชลบุรี)

 • บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น - G (ธุรกิจการผลิต / ประเทศจีน)

 • บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น - H (ธุรกิจการผลิต / พระนครศรีอยุธยา)

 • บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น - I (ธุรกิจการผลิต/ปทุมธานี)

 • บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น - J (ธุรกิจการผลิต/บางพลี)

 • บริษัทสัญชาติไทย - A (ธุรกิจการผลิต/ปทุมธานี)

simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ WMS

CSI ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและการใช้งานเกี่ยวกับ WMS เป็นจำนวนมาก จะบอกคุณถึงประเด็นสำคัญของการใช้งาน WMS ที่ประสบความสำเร็จ คุณจะเข้าใจ WMS ได้ดีขึ้น และจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจของคุณ!

กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเลือกระบบ WMS

Image by Ruchindra Gunasekara

WMS คืออะไร

การจดบันทึก

ทำไมต้อง WMS?

ตู้เก็บเอกสารแนวตั้ง

ประเภทของ WMS

Image by Ilya Pavlov

ควรเลือก WMS อย่างไร

เจ้าหน้าที่ชายแนะนำขั้นตอนสู่ความสำเร็จ

ขั้นตอนการเลือก WMS

bottom of page