เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ C.S.I. Group สาขาระยอง

มีการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสาขาระยองของ C.S.I. Group บริษัทพัฒนาระบบที่มีสาขาใหญ่อยู่ที่กรุงเทพ ประเทศไทยแล้ว

Map_Rayong_EN.png

สาขาระยองได้ถูกตั้งขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดในจังหวัดระยอดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย

โดยที่สาขาระยองนั้นมีเป้าหมายหลักในการยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยในอนาคต

C.S.I.Group
28th Floor Silom Complex Tower
191 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

TEL : 02-231-3851
FAX : 02-231-3860


 
LINE-icon-pop-transparent-1024x1024.png
(C) 2021  C.S.I. Group – English. All rights reserved.