top of page
jp1help.png

วิกฤตโควิดทำให้ Remote work / Work From Home กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ซึ่งมีหลายประเด็นที่ยังเป็นช่องโหว่ของการทำงาน

ยกตัวอย่างเช่น อยาก Work From Home แบบปลอดภัย ไร้ความเสี่ยงเรื่องข้อมูลรั่วไหล และอยากทราบสถานการณ์พนักงาน เนื้อหางาน และเวลาการทำงานปัญหาเหล่านี้ JP1 สามารถช่วยคุณได้!

“JP1” เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบ ที่ติดตั้งง่ายและใช้งานง่าย สิ่งที่ “JP1” สามารถทำได้เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการรั่วไหลของข้อมูล

- รักษาระดับหรือยกระดับการรักษาความปลอดภัยได้

- เก็บ log ตามกฎหมาย

- การบำรุงรักษาผ่านระบบ Remote

- จัดการกับปัญหาและการติดต่อสอบถามจากพื้นที่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็ว

- ขจัดคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือซอฟต์แวร์ผิดลิขสิทธิ์

- หลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเข้ามาใช้และยังสามารถเก็บประวัติและติดตามการทำงานแต่ละรายการของเครื่องคอมพิวเตอร์พนักงานได้ โดยเป็นข้อมูลที่เป็นกลางจากข้อมูลแหล่งจ่ายไฟและบันทึกการทำงานของเครื่อง ตัวอย่างเช่น

- เวลาเปิดเครื่องของขั้วรีโมท

- เวลาเข้าสู่ระบบ

- บันทึกการทำงานของพีซี

- เวลาปิดเครื่องของขั้วระยะไกล

- เวลาออกจากระบบ

- สิ้นสุดการทำงานของพีซี

- ตรวจสอบและการแสดงภาพสถานะการใช้งานของ PC จากบันทึกการทำงานของ remote terminal ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่างานใดใช้เวลานานเท่าใด

 

ที่นี้คุณก็ Remote work / Work From Home แบบสบายใจและปลอดภัยได้แน่นอนครับ

bottom of page