top of page
otja.jpg

คุณจะได้อะไร จากการติดตั้ง IoT ด้านการผลิตบ้าง?

Industrial Internet of Things (IIoT) คือ การเชื่อมโยงเครื่องจักร คน และระบบวิเคราะห์ข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีและถูกต้องนำไปสู่การสามารถติดตาม เก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนและแสดงผลข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ ทำให้กระบวนการผลิตตลอดทั้ง supply chain เชื่อมต่อกันบนโลกดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยกระดับสู่โรงงานอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
แล้วคุณจะได้อะไร จากการติดตั้ง IoT ด้านการผลิตบ้าง? ไปดูกันครับ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIoT :
https://bit.ly/3BgZ5Sm

ผลja.jpg

การตรวจสอบย้อนกลับ (Production Traceability)
เมื่อเกิดการเรียกคืนสินค้าจากปัญหาด้านคุณภาพ จำเป็นต้องมีระบบสำหรับการสืบประวัติว่าสินค้าดังกล่าวมีการผลิตเมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร และด้วยวัตถุดิบตัวไหน เพื่อให้สามารถระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

มองja.jpg

สามารถทราบสถานการณ์ได้แบบ Real-time (ตรวจติดตาม)
จากการแสดงผลสถานะและผลลัพธ์การผลิตได้แบบ Real-time หลังจากมีการปรับให้ข้อมูลดูง่ายขึ้นแล้วนั้น ไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์กับผู้ดูแลเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ทางพนักงานหน้างานรับรู้ข้อมูลแผนและผลลัพธ์การผลิตได้ด้วย

รับรู้ผลลัพธ์การทำงานได้
จากการรับรู้และวิเคราะห์ผลลัพท์การทำงานของเครื่องจักรทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตของเครื่องจักรหรืออัตราการผลิต และสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตได้อย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ จากการรับรู้สถานะการทำงานของเครื่องจักรในหลายๆ ฐานการผลิตทำให้สามารถวางแผนการผลิตและจัดการกับสินค้าเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเปล่าได้

ค้นพบและแก้ไขความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยระบบ Andon (แสดงสัญญาณเตือน)
การดักข้อมูลสัญญาณเตือนจากเครื่องจักร และหากเกิดความผิดปกติขึ้นก็จะส่งข้อมูลไปยังกระบวนการผลิตถัดไป รวมถึงแจ้งไปยังพนักงานหน้างานและผู้ดูแลด้วย ทำให้สามารถค้นพบและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

facja.jpg

วิเคราะห์และทำความสะอาดข้อมูลบิ๊กดาต้า
บิ๊กดาต้าที่รวบรวมมาได้นั้นจะสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ไลน์ผลิตที่มีคุณภาพต่ำหรือกระบวนการที่มีสมรรถภาพต่ำ อันนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนากระบวนการทำงานในภาพรวมได้ นอกจากนี้ในข้อมูลที่รวบรวมมานั้นยังอาจจะมีข้อมูลที่ซ้ำซ้อนหรือผิดพลาดรวมอยู่ด้วยจึงต้องดำเนินการ “ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing)” หรือการจัดระเบียบข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความแม่นยำถูกต้องยิ่งขึ้น

AI ด้านการผลิต (การทำงานและการควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ) 
ใช้ประโยชน์จาก AI (ปัญญาประดิษฐ์) ในการทำตั้งแต่ “รวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักร” ไปจนถึง “ทำการควบคุมโดยให้ข้อมูลแก่เครื่องจักร”

totalth.jpg
bottom of page