top of page
factoryonebanner.jpg

Factory-ONE : ระบบควบคุมการผลิต

ลักษณะเด่นของ Factory-ONE เวอร์ชั่น GL R1.0

ระบบ “Factory-ONE” ที่มีประวัติการติดตั้งให้แก่ลูกค้ากว่า 1,600 แห่งทั่วญี่ปุ่นได้ขยายฐานมายัง ASEAN แล้ว โดยเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่สำหรับขายในต่างประเทศนั่นก็คือ “GL R1.0”

โดยในเวอร์ชั่น “GL R1.0” นี้จะนำเสนอโซลูชั้นระบบควบคุมการผลิตที่ “ใช้งานง่าย” “เข้าใจง่าย” และ “ในราคาที่สามารถจ่ายได้”

ลักษณะเด่นของ Factory-ONE เวอร์ชั่น GL R1.0
logo-data-factory-one-GL-WH1-2048x295.pn

Factory-ONE GL R1.0 เป็นระบบ Factory-ONE ที่ทำขึ้นสำหรับต่างประเทศ เกิดขึ้นจากการเรียกร้องของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของญี่ปุ่นที่ขยายฐานไปยังต่างประเทศซึ่ง “ต้องการติดตั้งระบบควบคุมการผลิตที่มีคุณภาพสูงเท่าเทียมกับภายในญี่ปุ่น” และจากการนำรายงานที่จำเป็นในต่างประเทศเช่น INVOICE มาทำเป็นฟังก์ชั่นมาตรฐานร่วมกับการลดฟังก์ชั่นให้น้อยลงเมื่อเทียบกับระบบที่ใช้ในญี่ปุ่น ทำให้สามารถขายได้ในราคาที่สมเหตุสมผล

ในด้านการซื้อและติดตั้งรวมถึงการสนับสนุนการดำเนินการในประเทศไทยเองนั้นเราก็สามารถให้บริการได้ในระดับเดียวกับการติดตั้งในญี่ปุ่น จึงสามารถวางใจในการใช้บริการของเราได้

มีการสนับสนุนทั้งฟังก์ชั่นและรายงาน

สำหรับลูกค้าที่อยู่ในธุรกิจการผลิตในประเทศไทยเราก็มีการสนับสนุนทั้งฟังก์ชั่นและรายงานต่างๆ ที่จำเป็น จากประสบการณ์ในการติดตั้งระบบมาเป็นจำนวนมากดังนี้

 • สนับสนุนการจัดการ BOI/IPO และเขตปลอดภาษีของประเทศไทย

 • เชื่อมต่อกับโปรแกรมจัดการด้านบัญชี (Sage ERP, swifT, etc.)

 • ออกเอกสารที่ใช้ตามวิธีปฏิบัติทางธุรกิจของไทยเช่น Invoice/ Debit Note/ Credit Note/ Delivery Note

 • สนับสนุนการซื้อของจาก Supplier หลายเจ้า (Multi Supplier)

 • สนับสนุนการแสดงผลหลายภาษา (ญี่ปุ่น อังกฤษ ไทย เป็นต้น)

Factory-ONE : ระบบควบคุมการผลิต MiniERP ที่ใช้งานง่าย

ประสิทธิภาพหลังการติดตั้งและลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

ประสิทธิภาพหลังการติดตั้งและลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

เป็นเครื่องมืออันแข็งแกร่งในการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานโรงงานที่สำคัญ 3 ประการ

Factory-ONE เป็นเครื่องมืออันแข็งแกร่งในการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานโรงงานที่สำคัญ 3 ประการดังนี้

1. ลด Lead time ที่ต้องใช้ในการตัดสินใจโดยการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารแบบทันท่วงที

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยการรวมศูนย์ข้อมูลและแชร์ข้อมูลให้รับรู้ร่วมกัน

3. สร้างมาตรฐานการดำเนินงานในบริษัทเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่สามารถทำงานบางงานได้เพียงคนเดียว

ภาพรวมระบบ Factory-ONE GL

GLweb.png

การรับคำสั่งซื้อและการจัดส่ง

คำสั่งซื้อที่วางแผนไปแล้ว (Make to Stock Manufacturing Order) จะถูกจัดการโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลการรับคำสั่งซื้อและสถานะคำสั่งซื้อของลูกค้า ระบบยังสามารถจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ยังไม่ได้จัดส่ง การจัดการสต็อกที่สามารถนำมาใช้ได้และสต็อกจริงตามการจัดสรรและการเบิกจ่ายของในสต็อก การจัดเตรียมการขนส่ง การเช็คประวัติการเปลี่ยนแปลงการจัดส่ง และการแจ้งเตือนการจัดส่งล่าช้าได้ นอกจากนี้ก็ยังสามารถรับเข้าข้อมูลคำสั่งซื้อที่ยืนยันแล้วที่ลูกค้าส่งมาเป็นข้อมูล EDI เข้าไปยังระบบได้ ในส่วนของกระบวนการจัดส่งนั้นยังสามารถดำเนินการโดยอ้างอิงข้อมูลคำสั่งซื้อได้ด้วย (แต่ก็สามารถทำการจัดส่งที่ไม่ตรงกับคำสั่งซื้อได้เช่นกัน)

การวางแผนการผลิต

ระบบสามารถช่วยวางแผนการผลิตมาตรฐานของโรงงานทั้งหมดในภาพรวมได้ โดยสามารถจะสร้างแผนการผลิตขึ้นมาโดยอัตโนมัติจากข้อมูลสต็อกสินค้าได้ (แต่ก็สามารถบันทึกแบบแมนวลได้ด้วย) ที่หน้าบันทึกแผนการผลิตนั้นสามารถเช็คการเคลื่อนไหวของสต็อกไปพร้อกับปรับวันที่จัดส่งในรูปแบบปฏิทินได้ ซึ่งมีประสิทธิภาพมากสำหรับกรณีที่มีคำสั่งซื้อสินค้าเดียวกันซ้ำๆ เป็นล็อตเล็กๆ จำนวนมาก นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้าข้อมูล Forecast ที่ส่งมาจากลูกค้าเป็น EDI เข้าไปยังระบบเพื่อให้ไปอัพเดทในส่วนของการวางแผนการผลิตได้ด้วย

การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ – MRP

ระบบจะทำการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP) ตามแผนการผลิตมาตรฐานที่ได้วางเอาไว้ จากข้อมูลมาสเตอร์ Item Structure (BOM ในรูปแบบลำดับขั้น) โดยคำนวณจำนวนวัตถุดิบที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดหักลบด้วยจำนวนวัตถุดิบในสต็อกที่จองไว้จนได้เป็นจำนวนวัตถุดิบสุทธิที่จำเป็นต้องใช้ แล้วนำไปสรุปยอดและปัดขึ้นให้เป็นเลขกลมๆ จากนั้นนำมาสร้างเป็นแผนการจัดซื้อ นอกจากนี้ยังทำการจัดเตรียมกระบวนการผลิต (ออกใบสั่งผลิต) ไปพร้อมกับการจัดเตรียมวัตถุดิบ (สั่งซื้อ) และทำการคำนวณวันที่สั่งซื้อ (วันที่เริ่มต้น) และวันที่ส่งมอบของ (วันที่สิ้นสุด) ตามตารางเวลามาตรฐานของกระบวนการ (หมายเลขการจัดเตรียม) และ Lead time การสั่งซื้อด้วย ในส่วนของ MRP นั้นสามารถที่จะทำการคำนวณซ้ำได้เรื่อยๆ จนกว่าจะดำเนินการยืนยัน ดังนั้นจึงสามารถใช้เพื่อจำลองข้อมูลของแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบและแผนการกระจายโหลดงานได้ด้วย

การบริหารจัดการความคืบหน้า

สามารถดูเปรียบเทียบคำสั่งงานและผลลัพท์ที่ทำได้จริงในรูปแบบ Gantt Chart ได้

f1-Screen-01_EN.png

การปรับโหลดการทำงาน

นำโหลดการทำงานที่คำนวณมาตรงๆ จากการบวกทบยอดจำนวนแรงงานที่มีแยกตามแต่ละกระบวนการหรือตามเครื่องจักรได้ (จำนวนแรงงานที่ระบบกำหนด + จำนวนแรงงานที่ถูกปรับ) และจำนวนคงเหลือที่ต้องออกคำสั่งงานรวมถึงจำนวนแรงงานมาตรฐานที่กำหนดในข้อมูลพื้นฐาน (แรงงานที่ใช้ Setup และแรงงานที่ใช้ทำงานจริง) มาเปรียบเทียบรายวันเพื่อคำนวณอัตราโหลดงาน โดยหน้าจอนี้จะสามารถแสดงสีที่แตกต่างกันตามแต่ละระดับความหนักเบาของโหลดงานและยังสามารถแสดงเปรียบเทียบแรงงานที่มีกับโหลดการทำงานออกมาเป็นกราฟได้ด้วย

f1-Screen-02_EN.png

ต้นทุน

ทำการคำนวณรวมค่าวัตถุดิบ ค่ากระบวนการผลิต ค่าส่งงานให้ Subcontract ผลิต ค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นๆ แบบ Real time เพื่อคำนวณค่าต้นทุนจริงของแต่ละหมายเลขการผลิต แล้วทำการเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่ประเมินหรือจำนวนเงินในการจัดเตรียมชิ้นส่วน (ต้นทุนที่ประเมินและงบประมาณในการผลิต) ในส่วนรูปแบบการแสดงผลนั้นจะสามารถเลือกแสดงเป็นกราฟ (ขยายดูรายเอียดได้) แบบตาราง หรือแบบตารางแสดงรายละเอียดก็ได้

f1-Screen-03_EN.png

การสืบค้นล็อตย้อนกลับ

สามารถทำการสืบค้นล็อตย้อนกลับ (LOT Traceability) ได้จากการบันทึกหมายเลขล็อตในการกรอกรายการต่างๆ (การรับ บันทึกผลการทำงาน บันทึกผลการร้องขอ การจัดส่ง) ข้อมูลการสืบค้นย้อนกลับนี้จะแสดงขึ้นมาเป็นโครงสร้างแบบต้นไม้ซึ่งสามารถจะไล่ดูจากผลิตภัณฑ์ลงมาถึงวัตถุดิบ หรือจะไล่ดูจากวัตถุดิบขึ้นไปหาผลิตภัณฑ์ก็ได้

f1-Screen-04_EN.png

Product Series

Product Series

เวอร์ชั่น MRP, เวอร์ชั่น manufacturing order management, เวอร์ชั่น hybrid และระบบบริหารจัดการการขาย (ระบบตั้งต้น) โดยหลังจากที่ติดตั้งระบบบริหารจัดการการขาย (ระบบตั้งต้น) แล้ว ลูกค้าสามารถทำการติดตั้งเพิ่มเติมตามลำดับทีละขั้นในส่วนของระบบควบคุมการผลิตตามที่เหมาะสมกับการเติบโตทางธุรกิจของตนได้

เวอร์ชั่น MRP

การผลิตตามการพยากรณ์/ตามคำสั่งซื้อ

รูปแบบการผลิตที่เหมาะสม : การผลิตจำนวนมาก การผลิตแบบซ้ำไปซ้ำมา
(ทั้งแบบตามการพยากรณ์และตามคำสั่งซื้อ)
(สนับสนุนการผลิตตามล็อต)

เวอร์ชั่น Manufacturing Order Management

การผลิตตามคำสั่งซื้อรายชิ้น

รูปแบบการผลิตที่เหมาะสม : การผลิตตามคำสั่งซื้อรายชิ้นและการผลิตตามคำสั่งซื้อของสินค้ากึ่งมาตรฐาน

เวอร์ชั่น Hybrid

รูปแบบผสมผสานระหว่าง MRP และ Manufacturing Order Management

รูปแบบการผลิตที่เหมาะสม : การผสมผสานการผลิตตามคำสั่งซื้อรายชิ้นกับการผลิตจำนวนมากเข้าด้วยกัน

ระบบบริหารจัดการการขาย (ระบบตั้งต้น)

รูปแบบการติดตั้งทีละขั้นโดยยึดลูกค้าเป็นหลัก

รูปแบบการผลิตที่เหมาะสม : การบริหารจัดการการขาย (สามารถเพิ่มระบบ MRP หรือ Manufacturing Order Management เข้าไปในระบบตั้งต้นที่เป็นระบบการบริหารจัดการการขายได้)

นอกจากนี้เรายังมีฟังก์ชั่นที่เป็นออพชั่นเสริมอีกดังต่อไปนี้

 • ฟังก์ชั่นบริหารจัดการแม่พิมพ์

 • ฟังก์ชั่นการควบคุมคุณภาพ

 • การเชื่อมต่อกับ Handy Terminal

 • การเชื่อมต่อกับ Web Tablet

TOPICS – ข่าวประกาศ

TOPICS – ข่าวประกาศ

Factory-ONE ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์กรสาธารณะประโยชน์

Factory-ONE ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์กรสาธารณะประโยชน์ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center) เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2016 ว่าเป็นหนึ่งใน “ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ” ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ก็เนื่องมาจากความสำเร็จในการขายและติดตั้งระบบในประเทศไทยโดย C.S.I. Group ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมานั่นเอง ในปัจจุบันเราได้มีการนำเสนอระบบนี้ในฐานะซอฟต์แวร์ที่ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียวแนะนำให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและย่อมโดยพุ่งเป้าไปที่ธุรกิจการผลิตของญี่ปุ่นที่ขยายฐานเข้ามายังประเทศไทยเป็นหลัก

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2016 ที่ผ่านมานี้ ระบบควบคุมการผลิต “Factory-ONE GL” ซึ่งเป็น Solution ที่ C.S.I. Group ดูแลอยู่นั้นได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์กรสาธารณะประโยชน์ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center) ว่าเป็นหนึ่งใน “ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ”

การได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้นั้น ปัจจัยสำคัญก็มาจากความสำเร็จในการขายและติดตั้งระบบในประเทศไทยโดย C.S.I. Solution (*1) ที่ทำมาตั้งแต่ปีก่อนนั่นเอง โดยต่อจากนี้ไปเราจะนำเสนอระบบนี้ในฐานะซอฟต์แวร์ที่ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียวแนะนำให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและย่อมโดยพุ่งเป้าไปที่ธุรกิจการผลิตของญี่ปุ่นที่ขยายฐานเข้ามายังประเทศไทยเป็นหลัก

   นอกจากนี้ เรายังมีแผนที่จะเข้าร่วมการจัดแสดงในงาน “Manufacturing EXPO 2016” ที่จัดขึ้นที่ BITEC ระหว่างวันที่พุธที่ 22 ถึงวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2016 อีกด้วย

【ข้อมูลอ้างอิง】
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการขยายตลาดไปยังต่างประเทศขององค์กรสาธารณะประโยชน์ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center)

(*1) C.S.I. Solutions เป็นหนึ่งในเครือบริษัท C.S.I. Group โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบควบคุมการผลิต Factory-One ซึ่งบริษัท Ex เป็นผู้พัฒนาขึ้น

“Factory-One” เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยบริษัท EX คลิกที่นี่ เพื่อเข้าชมเว็บไซต์บริษัท EX

สื่อที่ลงบทความ

สื่อที่ลงบทความ

Arayz “ฉบับพิเศษเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านบัญชีและภาษีอากร”

6d015bc7e344d9d985c992d183a1e7e5_f148.jp

บริษัท CSI ได้รับการแนะนำในฐานะผู้ให้บริการติดตั้ง บำรุงรักษา และสนับสนุนการใช้งานระบบควบคุมการผลิตในประเทศไทย ในวารสารข้อมูลธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยและอาเซียน “Arayz”ใน “ฉบับพิเศษเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านบัญชีและภาษีอากร” (ฉบับที่ 66 ประจำเดือนมิถุนายน 2560)“

วารสารที่ลงบทความ
“Arayz – Business Magasine of Thai, Asian and Bangkok“

ในฉบับพิเศษชื่อ
“ความรู้เบื้องต้นด้านบัญชีและภาษีอากรสำหรับนักบริหาร”

ใช้ผู้เชี่ยวชาญของไทยมาสนับสนุนการติดตั้งแพ็คเกจซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่นและเติบโตขึ้นในประเทศไทย

จากการผสมผสานของระบบบัญชี ระบบควบคุมการผลิต และ Know-how จากท้องถิ่นจะก่อให้เกิดการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตที่แข็งแกร่ง

บริษัท Toukei ที่พัฒนาและจำหน่ายระบบบัญชีสำหรับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย บริษัท EX ที่พัฒนาและจำหน่ายระบบควบคุมการผลิตในญี่ปุ่น และบริษัท C.S.I. ซึ่งรับหน้าที่ติดตั้ง บำรุงรักษา และดำเนินการระบบควบคุมการผลิตของบริษัท EX ในประเทศไทย ได้มีการร่วมมือกันโดยมีเป้าหมายในการจัดหาโปรแกรมแพ็คเกจที่สนับสนุนการบริหารทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในส่วนการผลิตและการบัญชีของอุตสาหกรรมการผลิต

 • การร่วมมือระหว่างทั้ง 3 นี้จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นในไทยอย่างไร?

 • ดูเหมือนว่าจะมีเคสที่ซื้อโปรแกรมแพ็คเกจเข้ามาใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน แต่กลายเป็นว่าไม่สามารถติดตั้งได้อย่างราบรื่นจนทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มที่ ถ้าเช่นนั้นความลับในการติดตั้งโปรแกรมให้ประสบผลสำเร็จคืออะไร?

 • จังหวะเวลาที่สำคัญในการการติดตั้งแพคเกจคืออะไร?

newsclip 

33b3e1c1557327cdc7991a7bec711d9f_f151.pn

เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลข่าวสารภาษาญี่ปุ่น newsclip Thailand ได้มีการลงบทสัมภาษณ์ของบริษัท C.S.I.Solutions (C.S.I. Group)เกี่ยวกับระบบควบคุมการผลิตของบริษัท

สื่อประชาสัมพันธ์ : newsclip.be > หน้าเพจของบทความ
วันที่ลงบทความ : วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554
ผู้ให้ข้อมูล : คุณฟุรุยะ เคสุเกะ(ผู้จัดการฝ่ายขาย)

ระบบควบคุมการผลิตของบริษัท C.S.I. Solution (C.S.I. Group)

แพคเกจที่ปรับให้เข้ากับ “ความต้องการของผู้ใช้งาน”
รูปแบบหน้าจอที่คนไทยรู้สึกว่า “ใช้งานได้ง่าย”

 แม้แต่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่มีให้ความสำคัญกับการเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการผลิตและการเพิ่มปริมาณการผลิตมาอันดับแรกก็ยังมีอัตราการติดตั้งระบบเพิ่มมากขึ้นทุกปี และแม้ว่าจะดูข้อมูลเฉพาะในส่วนของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ก็ยังมีการใช้งานระบบอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจำนวนถึง 40 – 50% อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาอยู่เป็นจำนวนมากเช่น “เนื่องจากเป็นโปรแกรมแพคเกจระบบจึงไม่ตรงรูปแบบการทำงานทำให้ไม่สมารถใช้งานได้เต็มที่” หรือ “บริหารจัดการได้แค่ส่วนงานการรับเข้าวัตถุดิบและการส่งออกสินค้าเท่านั้น” สิ่งที่จะเรียกว่าระบบได้นั้นต้องสามารถรับรู้สถานะความคืบหน้าของไลน์ผลิตและนำมาคำนวณต้นทุนการผลิตได้อย่างแม่นยำ และนำผลลัพท์ที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจด้านการบริหารได้ ระบบที่เรานำเสนอนั้นเป็นระบบที่คนไทยที่หน้างานสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ และคนญี่ปุ่นก็สามารถใช้ตัดสินใจด้านธุรกิจได้อย่างแม่นยำ

แพคเกจที่ “ไม่มีความยืดหยุ่น” มีเป็นจำนวนมาก

 CSI Group นั้นมีผลงานที่น่าภาคภูมิใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยมากว่า 24 ปี และบริษัท CSI Solution ของเราได้ถูกตั้งขึ้นเป็นแผนกที่ดูแลโปรแกรมแพคเกจ โดยได้ทำสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท Ex เจ้าของระบบที่รวมการควบคุมการผลิตและการขายสำหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม “Factory-one MF R3.0” ที่ได้วางจำหน่ายไปเมื่อเดือนตุลาคมในปีที่ผ่านมา ซึ่งก็เริ่มมีการติดตั้งให้แก่บริษัทอุตสาหกรรมการผลิตสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทยแล้วบางส่วน

 บริษัท Ex ได้ใช้โปรแกรมเวอร์ชั่น “MF R3.0” ซึ่งเป็นระบบควบคุมการผลิตที่มีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วเป็นต้นแบบในการปรับปรุงเพื่อให้รองรับการใช้งานในต่างประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยออกเป็นผลิตภัณฑ์ในซีรี่ย์ใหม่ชื่อว่า “Factory one GL R1.0” ในเดือนมิถุนายนปีนี้ และทาง C.S.I. เองก็ได้เริ่มดำเนินการจัดจำหน่ายไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วย

 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแพคเกจนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ Scratch Development (การพัฒนาระบบใหม่จากศูนย์) แม้จะมีราคาที่ย่อมเยาและการติดตั้งที่ง่ายดายแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มักจะเกิดจุดที่ไม่สามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์ทำให้ใช้งานได้ยาก ถึงแม้ระบบจะใช้งานง่ายในช่วงแรกของการติดตั้งแต่สุดท้ายก็มักจะเกิดปัญหา เช่น “ไม่สามารถเปลี่ยน Spec ของแพคเกจให้เหมาะสมปริมาณไลน์การผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้” และเกิดความไม่พึงพอใจ เช่น “ไม่มีความยืดหยุ่น” “จำเป็นต้องปรับการทำงานให้เข้ากับแพคเกจ” เป็นต้น

 วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของระบบควบคุมการผลิตคือ ต้องเข้าใจสถานะความคืบหน้าของงานที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต (Work in Process) และคำนวณต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้นไปใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน แพคเกจยังคงใช้งานยาก ใช้ได้อย่างมากที่สุดคือควบคุมการรับวัตถุดิบและส่งออกสินค้า และที่พบเห็นอยู่ส่วนมากคือเป็นเพียงระบบ “ที่มีประโยชน์แค่สำหรับพิมพ์ใบสลิปเพื่อรับของเข้าออกเท่านั้น”

แพคเกจที่ “ปรับตามผู้ใช้งาน” ไม่ใช่ “ให้ผู้ใช้งานปรับตาม”

 “Factory-One MF R3.0” นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในระดับต้นๆ ของบรรดาผลิตภัณฑ์ลักษณะดังกล่าว โดยเป็นแพคเกจที่ “ปรับตามผู้ใช้งาน” ไม่ใช่ให้ “ผู้ใช้งานปรับตาม” โดยสร้างขึ้นให้ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้หลากหลายตามรูปแบบธุรกิจทำให้ความสามารถในการทำงานสูงขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่ง “ความเป็นอิสระอย่างสูง” นี้เป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นเป็นอย่างมาก

 มีการวางจำหน่ายมากกว่า 1,250 เครื่องให้กับผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมในญี่ปุ่นเป็นหลัก โดยครอบคลุมประเภทธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจเครี่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมอาหาร และธุรกิจค้าไม้ รวมไปถึงอุตสาหกรรมผู้ผลิต/ประกอบชิ้นส่วนมากมายหลายแขนง ทั้งนี้บริษัทที่มีการติดตั้งแพคเกจนี้เป็นบริษัทที่มีขนาดพนักงานจำนวน 50-100 คนคิดเป็นสัดส่วนถึง 1ใน4 และบริษัทขนาดจำนวนพนักงาน 100-300 คนอีก 1 ใน 4 ของจำนวนทั้งหมด

 ระบบที่มีการปรับจาก “MF R3.0” ให้รองรับการใช้งานในต่างประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบ ก็คือ เวอร์ชั่น “GL R1.0” นั่นเอง

ด้วยลักษณะเด่นดังต่อไปนี้

 1. รองรับการแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งส่วนของ Layout เช่น Caption และข้อความต่างๆ

 2. รองรับสกุลเงินต่างประเทศ การกำหนดจำนวนหลักทศนิยมของราคาต่อหน่วย/จำนวนเงิน และการคำนวณอัตราภาษีและมูลค่าภาษี

 3. มีการปรับหน้าจอให้เรียบง่ายและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

 4. รองรับแบบฟอร์มทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้ในต่างประเทศเช่น INVOICE, DEBIT NOTE, DELIVERY NOTE

สามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบและออกแบบเพื่อการประยุกต์ใช้ที่เรียกว่ากระบวนการ FIT&GAP รวมถึงเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบได้

การติดตั้งจะไม่ประสบความสำเร็จหากไม่ได้รับการยอมรับจากคนไทย

 ในกรณีของโรงงานสัญชาติญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าคนไทยจะต้องการติดตั้งระบบแต่ถ้าไม่มีการอนุมัติจากคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบก็จะไม่มีการติดตั้งระบบเกิดขึ้น ในทางกลับกันแม้ว่าคนญี่ปุ่นจะเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการติดตั้งระบบแต่ “ถ้าผู้ใช้งานคนไทยไม่ยอมรับ” ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทย แต่การติดตั้งระบบในต่างประเทศนั้น สิ่งที่สำคัญอันดับแรกคือ ต้องทำให้ผู้ใช้งานในประเทศนั้นๆ มีความรู้สึกว่า “เข้าใจง่าย” “อยากลองใช้ดู”

 “GL R1.0” เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้ง่าย ด้วยคอนเซ็ปต์ดังต่อไปนี้

 1. เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งานในต่างประเทศ

 2. ติดตั้งใช้งานจริงได้อย่างรวดเร็วและแน่นอน

 3. เริ่มต้นด้วยการปรับปรุงความถูกต้องของสต็อค

ระบบนี้เพียบพร้อมไปด้วยฟังก์ชันที่ครบถ้วนแต่ก็ดูเข้าใจง่ายและไม่ทำให้รู้สึกซับซ้อน

 แน่นอนว่าระบบ “MF R3.0” ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ในลักษณะเดียวกัน แต่เดิม ซีรีย์ Factory-One มีการเปิดเผย source code อยู่แล้วจึงไม่มีส่วนที่เป็น Black box อยู่ในผลิตภัณฑ์ ทำให้แม้แต่บริษัทของเราซึ่งเป็นเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายก็สามารถดำเนินการและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วไม่ต่างกับผู้พัฒนาระบบ อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นระดับล่างแล้วยังมีความสมบูรณ์ของฟังก์ชั่นการทำงานที่สูงกว่าและสามารถติดตั้งได้ในราคาเพียงครึ่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ลูกค้าบางรายถึงกับกล่าวว่า “ได้รับการอนุมัติจากบริษัทแม่ได้อย่างง่ายดาย”

สิ่งที่ถูกคาดหวังในฐานะตัวแทนจำหน่าย

 CSI Group เป็นบริษัทพัฒนาระบบแบบ Tailor Made สัญชาติญี่ปุ่นรายแรกๆ ของประเทศไทยซึ่งมีผลงานการติดตั้งและดำเนินการระบบมาเป็นเวลากว่า 25 ปี มีพนักงานทั้งหมดราว 340 คน ซึ่งในจำนวนนั้นเป็นพนักงานชาวญี่ปุ่นกว่า 30 คน เรามีการจัดตั้งทีมติดตั้งสำหรับการทำงานในผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นโดยมีพนักงานอันประกอบไปด้วยวิศวะกรที่มีประสบการณ์เข้าร่วมกระบวนการติดตั้งทุกขึ้นตอนตั้งแต่การนำเสนอโปรเจ็คไปจนถึงการบริการหลังการขาย

 ซึ่ง GL R1.0 นี้เองก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งรวมถึงเหล่าพนักงานที่สามารถใช้ภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งเรียกกันว่า Project coordinator ซึ่งเป็นระบบการทำงานที่ไม่ค่อยพบในบริษัทอื่น แต่ถือว่าเป็นทีมสนับสนุนทีมหนึ่งของบริษัทเรา

 สึ่งที่ผู้พัฒนาโปรแกรมแพ็คเกจนี้คาดหวังจากตัวแทนจำหน่ายก็คือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่บริษัทของผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังไซต์ลูกค้าเอง อีกด้านหนึ่งนั้นสิ่งที่ลูกค้าที่ไปลงระบบให้คาดหวังจากตัวแทนจำหน่ายก็คือความรู้และความสามารถในการตัดสินใจดำเนินการรับมือกับสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นหน้างานได้โดยไม่ต้องสอบถามไปยังผู้พัฒนาจากญี่ปุ่นทุกๆ เรื่อง

 สำหรับ C.S.I. นั้น เรามีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำงานได้ตามความคาดหวังดังกล่าวได้ทั้งหมด รวมถึงสามารถเป็นผู้แทนจำหน่ายในระดับภูมิภาคอาเซียนซึ่งไม่เพียงแต่จะดำเนินการติดตั้งในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังจะขยายลูกค้าไปยังประเทศอื่นๆ โดยรอบอีกด้วย

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม – Factory-ONE

Picture1กได.png

หากท่านมีคำถามหรือความต้องการเกี่ยวกับ “Factory-ONE (ระบบควบคุมการผลิต)” ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ทางผู้รับผิดชอบ ระบบควบคุมการผลิต จะทำการตรวจสอบเนื้อหาที่ติดต่อสอบถามเข้ามา และทำการตอบกลับภายใน 3 วันทำการ

28th Floor Silom Complex Tower
191 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

โทร : 02-231-3851

แฟกซ์ : 02-231-3860

อีเมล : contact@csigroups.com

bottom of page