top of page
งานสัมมนา AI 101 : Implementing AI Solutions in your business
การหาเครือข่าย

C. S. I. (Thailand) Co., Ltd. and Software Park Thailand invites everyone to attend the seminar on AI 101: Implementing AI Solutions in your business.

What can AI help with your business? Don't know how to use AI in real work?​ Improve production plans? Increase efficiency and productivity?​

For those who have such problems This seminar will talk about quality improvement. Improving production planning and predictive maintenance using AI to enable businesses to reach their full potential.​

Overview of AI 101 : Implementing AI Solutions in your business

Date and Time

Date : 24 May 2024 (Fri)

Time : 13.00 – 17.00 Hrs.

Location

Kantary Hotel, Bangpakong (Amata Nakorn, Chonburi)

ห้องเซิร์ฟเวอร์

Interesting Topics

Session1 : What impact will AI have on your business?

  • Introduction and objectives of the seminar.

  • Understand the basics of AI and its impact on business.

Session 2 : Transforming production with data and AI

  • Production data use

  • Smart success vision.

  • Predicting and enhancing productivity with AI.

Session 3 : Unlocking warehouse efficiency with AI and Cloud computing

  • Looking at AI-based solutions for logistics and warehouse administration.

  • Synopsis of artificial intelligence in warehousing operations.

  • Actual instances of AI being used in warehouse operations.

  • Methods for providing storage solutions driven by AI.

  • A discussion on how to apply AI in warehouse management to overcome challenges and create advantages.

Speaker & Moderator

SNOW_20230918_142002_003.jpg

Session 1 : Opening

Mr. Siriset Nichakum

MicrosoftTeams-image (165).png

Session 1 : Opening

Pasit Chatkanyaroj

MicrosoftTeams-image (167).png

Session 2 : Speaker

Mr. Sukij Akkakijkoson

MicrosoftTeams-image (166).png

Session 3 : Speaker

Mr. Panich Thaiprasansub

iStock-476700458.jpg

Meet our solutions

ผู้ชายใช้เครื่องจักรตัดแท่งเหล็ก

Manufacturing Solutions

RUBIX (Warehouse Management)

“rubix” คือ โซลูชั่นการควบคุมและจัดการคลังสินค้าที่พัฒนาขึ้นจากเฟรมเวิร์คของ C.S.I. เราได้ทำการพัฒนาระบบขึ้นใหม่โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคลังสินค้า (Warehouse Management System หรือ WMS) จากการที่ได้พัฒนาให้แก่ลูกค้าที่หลากหลาย มาจนถึงปัจจุบัน ​โซลูชั่นนี้นอกจากจะสามารถติดตั้งเทมเพลตมาตรฐานได้แล้วยังสามารถปรับตามความต้องการของ ลูกค้าแต่ละรายหรือทำการพัฒนา Interface เชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมอื่นๆ ได้เช่นกัน

iStock-1392037378.jpg
Finalrubixnewlogo1.png
iStock-962475336-2.jpg
adalightlogo.png

Analytics Dashboard : ADA

ADA (Analytics Dashboard Framework) คือ ระบบแสดงผล Dashboard สำเร็จรูป เพื่ออำนวยความสะดวกกับงานด้าน Manufacturing, Logistics, Finance, Human Resources, Insurance ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบที่มีอยู่เดิมเพื่อนำมาแสดงผลแบบ Visualization ให้เห็นภาพรวมของงานในแต่ละประเภทในทุกมิติ พร้อมเครื่องมือสำหรับการจัดทำกราฟได้ด้วยตัวเอง

ERP Framework : Flex

flexlogo.png

“FLEX” ระบบมาตรฐานและโครงสร้าง ERP พัฒนามาจากความรู้ทางด้านธุรกิจและความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาซอฟแวร์กว่า 100 บริษัทในประเทศไทย เรารวบรวมข้อดีของซอฟต์แวร์แบบ Package และแบบพัฒนาระบบทำตามความต้องการเข้าด้วยกัน เรียกว่าระบบกึ่ง Package ซึ่งง่ายต่อการพัฒนาให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่างของแต่ละบริษัทและสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้ง่าย

enterprise-resource-planning-holographic-interface.jpg
connect-overlay-word-young-people.jpg

Industrial Internet of Things : IIoT

IIoT หรือ Industrial Internet of Things คือ การเชื่อมโยงเครื่องจักร คน และระบบวิเคราะห์ ข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีและถูกต้อง นำไปสู่การสามารถติดตาม เก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนและแสดงผลข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ ทำให้กระบวนการผลิตตลอด ทั้ง supply chain เชื่อมต่อกันบนโลกดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยกระดับสู่โรงงานอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

bottom of page