top of page
rubixbanner.png

rubix : ระบบจัดการคลังสินค้า

rubix คืออะไร?

rubix คืออะไร?
“rubix” คือ โซลูชั่นการควบคุมและจัดการคลังสินค้าที่พัฒนาขึ้นจากเฟรมเวิร์คของ C.S.I.

เราได้ทำการพัฒนาระบบขึ้นใหม่โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคลังสินค้า (Warehouse Management System หรือ WMS) จากการที่ได้พัฒนาให้แก่ลูกค้าที่หลากหลายมาจนถึงบัจจุบัน

  โซลูชั่นนี้นอกจากจะสามารถติดตั้งเทมเพลตมาตรฐานได้แล้วยังสามารถปรับตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายหรือทำการพัฒนาอินเตอร์เฟสเชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมอื่นๆ ได้เช่นกัน

วิดีโอ – Rubix : ระบบจัดการคลังสินค้า WMS ที่ใช้เป็นมิตรกับผู้ใช้

คุณสมบัติหลักของ rubix 

คุณสมบัติหลักของ rubix
rubix-onpre-cloud_EN.png
 1. นำเสนอฟังก์ชั่นพื้นฐานทั้งหมดที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

 2. รองรับ On-Premises และ On-Cloud ( รองรับ Multi-Factor Authentication เวลาที่ใช้งาน Cloud )

 3. สามารถเช็คข้อมูลสำคัญแบบ real-time เช่น หาข้อมูลของสินค้าตามชื่อลูกค้าหรือซัพพลายเออร์หรือหาประวัติการส่งสินค้าเข้าและส่งออกของสินค้า

 4. มีการแนะนำสถานที่จัดเก็บสินค้า (แจ้งถึงคลังที่ว่างโดยอัตโนมัติ )

 5. สามารถรู้ว่ามีพื้นที่ว่างอยู่ในคลังเท่าไหร่

 6. จัดการข้อมูลของคลังสินค้าหลายที่ให้อยู่ในระบบเดยวกัน

 7. รองรับได้หลายภาษา

 8. รองรับการเพิ่มฟังก์ชั่นทีปรับแต่งได้

ลักษณะเด่น 3 ประการของ rubix

ลักษณะเด่น 3 ประการของ rubix

สั่งงานได้โดยอัตโนมัติ

เราได้ออกแบบระบบให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานของคลังสินค้าตาม ประสบการณ์จากที่ผู้ใช้งานจริง โดยมุ่งเน้นเรื่องความถูกต้องและรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ระบบแนะนำสถานที่จัดเก็บสินค้า, ระบบแนะนำการหยิบสินค้า

ru.png

มีการแสดงภาพคลังสินค้าเสมือนกราฟฟิกให้ดู

เรามีหน้าจอที่แสดงเป็นภาพกราฟฟิกทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลโลเคชั่น เช่น ชั้นที่ว่าง หรือสถานที่เก็บสินค้าได้อย่างง่ายดาย

Screen Shot 2564-09-17 at 16.11.51.png
Screen Shot 2564-09-17 at 16.12.15.png

สามารถมองเห็นสถานะของคลังสินค้าได้แบบ Real-time

สามารถดูสถานะของสต็อกในมุมมองแบบต่างๆ ได้แบบ Real-time โดยอ้างอิงตามข้อมูลจากผู้ใช้ภายในคลังผ่านอุปกรณ์ทำงานไร้สาย (Handheld)

3จุดเด่น2.jpg

ฟังก์ชั่นหลักของ rubix

ฟังก์ชั่นหลักของ rubix

ฟังก์ชั่นมาตรฐานของ rubix นั้นครอบคลุมกระบวนการทำงานต่างๆ ของคลังสินค้าไว้แล้วทั้งหมด ทั้งในส่วนการรับ การจัดการภายในคลัง การจ่าย รวมถึงรายงานพื้นฐานต่างๆ ของคลังสินค้า

คุณสมบัติ.png

Receiving

 • ลงทะเบียนรับสินค้าเข้าคลัง (นำเข้าเป็นไฟล์ Excel)

 • ตรวจข้อมูลสต็อกและสั่งพิมพ์ได้

 • ยืนยันจำนวนสินค้าที่รับมา

Put-Away & Stored

 • พิมพ์สติ๊กเกอร์สินค้า

 • ช่วยแนะนำที่จัดเก็บสินค้า

 • นับจำนวนสินค้าที่มีในคลัง

Inventory Control

 • รับรู้สต็อกได้แบบ real-time

 • ปรับเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายสต็อก

 • มีการรายงานสต๊อกที่หลากหลาย

Picking

 • พิมพ์ใบหยิบสินค้า

 • แนะนำสินค้าและสถานที่หยิบ

 • บันทึกจำนวนสินค้าที่หยิบออกมา

Shipping

 • บันทึกการส่งสินค้าออก (ไฟล์Excel)

 • จองสินค้าในสต็อก

 • บันทึกข้อมูลการขนส่ง

 • บันทึกจำนวนสินค้าที่ส่งออก

WMS-Rubix : ตัวอย่างงานติดตั้งและซัพพอร์ตที่ผ่านมา

WMS-Rubix : ตัวอย่างงานติดตั้งและซัพพอร์ตที่ผ่านมา

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-A (โลจิสติก/ระยอง)

ระยะที่ติดตั้ง : ก.ย. 2012

ภาพรวมการติดตั้ง : Implement system instead of Excel operation (* Previous Version)

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ : Real time sharing owner inventory.

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-B (การค้าขาย/ประเทศไทย)

ระยะที่ติดตั้ง : ต.ค. 2013

ภาพรวมการติดตั้ง : Implement system linked to ERP (* Previous Version)

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ : Interface with ERP seamlessly.

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-C (ธุรกิจการผลิต/ชลบุรี)

ระยะที่ติดตั้ง : ก.พ. 2015

ภาพรวมการติดตั้ง : Implement system for controlling RM and FG item in multiple factory

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ : Implementation period is 1.5 Month only.

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-D (ธุรกิจการผลิต/ชลบุรี)

ระยะที่ติดตั้ง : เม.ย. 2015

ภาพรวมการติดตั้ง : Implement system for export trade by using new warehouse

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ : Cost reduction by Own export trading

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-E (การค้าขาย/จาการ์ตา)

ระยะที่ติดตั้ง : ก.ค. 2015

ภาพรวมการติดตั้ง : Implement system linked to SAP B1 ERP for new Jakarta branch

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ : Smoothly implementation for New oversea branch.

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-F (การค้าขาย/ประเทศไทย)

ระยะที่ติดตั้ง : ส.ค. 2015

ภาพรวมการติดตั้ง : Apply the Jakarta’s system (Linked to SAP B1 ERP) to Thailand branch

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ : Supports multiple items (Adapt 200,000 items.)

บริษัทสัญชาติไทย-A (ธุรกิจการผลิต/ปทุมธานี)

ระยะที่ติดตั้ง : ก.พ. 2016

ภาพรวมการติดตั้ง : Implement system for controlling RM, WIP and FG item in multiple factory and link to ERP.

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ : Succeeded 1st implementation to Thai company with RUBIX.

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-G (ธุรกิจการผลิต/ประเทศจีน)

ระยะที่ติดตั้ง : มี.ค. 2016

ภาพรวมการติดตั้ง :

 • Manage for Hazardous Material

 • Customization for Kanban operation

 • Interface with Backyard system

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ : Customer has planed global roll out based on this system.

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-H (ธุรกิจการผลิต/พระนครศรีอยุธยา)

ระยะที่ติดตั้ง : ส.ค. 2016

ภาพรวมการติดตั้ง :

 • Implementation for magnet parts receiving, Inventory and issue production.

 • Interface with AS/400.

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ : Improve work efficiency, Increased Inventory data accuracy by Handheld.

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-I (ธุรกิจการผลิต/ปทุมธานี)

ระยะที่ติดตั้ง : เม.ย. 2017

ภาพรวมการติดตั้ง : 

 • Replenishment & Kanban supported

 • Interface with SAP R2 by real-time.

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ : Fully interface & real-time synchronous with SAP R2

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-J (ธุรกิจการผลิต/บางพลี)

ระยะที่ติดตั้ง : ม.ค. 2018

ภาพรวมการติดตั้ง :

 • Production tracing.

 • Interface with SAP by file.

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ : Get PO/DO plan from SAP & add-on tracing in production program.

Pigeon Industry (Thailand)

ตัวอย่างการติดตั้งระบบ

ตัวอย่างการติดตั้งระบบ
Pigeon-Title_EN.png

มีการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับผลงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า “rubix” ที่ติดตั้งให้กับทางบริษัท Pigeon Industry (Thailand)

ตัวอย่างการพัฒนาระบบ – ระบบบริหารคลังสินค้า “rubix”

ประวัติบริษัทของลูกค้า

PIGEON INDUSTRIES (Thailand) CO., LTD.

pigeon-logo.jpg

Pigeon Industries (Thailand) Co., Ltd. คือ บริษัทที่ผลิต ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กด้วยเครื่องจักร โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทก่อมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 โดยมีฐานการผลิตที่ประเทศไทย ปัจจุบันได้สร้างระบบการผลิตซึ่งบริหารโดยคนไทย ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเองไม่เพียงแต่ผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น กระทั่งในประเทศไทยเอง สินค้าก็ยังเป็นที่นิยมและน่าเชื่อถืออีกด้วย

บทสัมภาษณ์

Photo

pigeon-rubix_interview_01.jpg

PIGEON INDUSTRIES (Thailand) CO., LTD.
Director
Mr. Santhad Vuthithammee(ซ้ายจากภาพ)

C. S. I. Groups
COO (Chief Operations Officer)
Mr. Siriset Nichakum(ขวาจากภาพ)

Interview

 1. Director  : Mr. Santhad Vuthithammee

 2. IT Manager  : Mr. Nopporn Thawong

 3. Warehouse Manager  : Mr. Yothin Kaeosriwong

การทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนการติดตั้งระบบการจัดการคลังสินค้า

หลังการตรวจนับสินค้าพบว่าจำนวนสินค้าไม่ตรงกับสินค้าที่มีอยู่จริงในคลังสินค้า, กระบวนการนับล่าช้า และยังไม่มีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน, การเก็บสินค้า และ การหยิบสินค้าเพื่อเบิกจ่ายพนักงาน จะใช้ความจำและประสบการณ์ส่วนบุคคลเป็นหลัก เมื่อมีการสับเปลี่ยนพนักงานใหม่มาทำงานก็มักจะไม่พบสินค้า หรือใช้เวลาในการหานานเป็นชั่วโมงทำให้จัดสินค้าล่าช้า ประกอบกับขณะนั้นทางบริษัทได้สร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ จึงมีความต้องการที่จะบริหารจัดการการทำงานทั้งหมดในคลังสินค้าให้มีระบบและเป็นระเบียบ จึงตัดสินใจว่าต้องนำเอาระบบบริหารจัดการเข้ามาช่วยเหลือ

ทำไมจึงเลือก Rubix

เหตุผลที่เลือก Rubix เพราะมี Interface ที่ค่อนข้างยืดหยุ่นและใช้งานง่าย (User Friendly) อันที่จริงก่อนหน้าที่จะใช้ Rubix เราใช้บริษัท 3rd party ที่ Integrate กับ Accpac ที่เป็นระบบ Financial แต่เนื่องจากมี Interface ที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา ใช้งานยาก ตอนนั้นเราก็เลยมองหา Interface ใหม่ที่ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย ตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทรวมถึงเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล เพราะบริษัทใช้ ERP ต้องมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกลางที่เป็น Data Center แล้วก็มาเจอ Rubix

ความเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้าหลังจากใช้ระบบ

pigeon-rubix_interview_02.jpg

IT Manager : Mr. Nopporn Thawong

ช่วงแรกใช้เวลาประมาณ 6 เดือน เพื่อทำให้พนักงานเข้าใจและปรับตัว หลังจากนั้นก็ค่อยๆ ดีขึ้น ทุกคนเห็นผลว่าระบบช่วยให้การทำงานดีขึ้น ตอนนี้พนักงานก็คุ้นเคยกับการทำงานแบบใหม่แล้ว หลังจากเข้าระบบจะมีรอบการตรวจนับสต๊อคโดยแบ่งเป็น 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน (กรณี 3 เดือนและ 6 เดือน จะเป็นการตรวจเช็คจาก Auditor) ที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดโรงงานก็จะมีปัญหาเรื่องการนับสินค้า เราพบว่าสต็อกไม่ตรง ผิดพลาดและทำไม่เสร็จภายในวัน แต่พอมี Rubix สามารถทำได้เสร็จภายใน 4 ชม. แล้วก็สามารถทำ Cycle count ได้ด้วย ยิ่งทำให้การทำงานง่ายขึ้น มั่นใจขึ้น หลังจากนั้นพอมี Auditor มาตรวจก็ผ่าน ผลการนับสต๊อกออกมาตรงทั้งหมด

เกี่ยวกับการบริการของ C.S.I. และ Rubix

pigeon-rubix_interview_03.jpg

บริการดีครับ จากเดิมในปีที่แล้วพนักงานของบริษัทเราบางคนจะยังไม่เข้าใจและใช้งานระบบผิด ทางซีเอสไอก็จะเข้ามาช่วยแก้ไขและค่อยๆ สอน และบางอย่างก็สอนให้แก้ไขเองเบื้องต้น ทำให้ MA ค่อยๆ ลดลงซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการช่วยเหลือของซีเอสไอและส่วนหนึ่งก็เกิดจากประสบการณ์การทำงานของพนักงานด้วย ปัจจุบันปัญหาเก่าๆ ก็หมดไป การทำงานก็ค่อนข้างราบรื่น ซีเอสไอในช่วงขึ้นระบบก็จะเซอร์วิสทั้งในเวลานอกเวลา ก็ขอขอบคุณในการให้บริการที่เข้าถึงหัวใจของลูกค้า ซึ่งดีมาก

ข้อความจากผู้บริหาร C.S.I.

ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทาง Pigeon เองที่ช่วยประสานงานเป็นอย่างดี แม้ว่าตอนแรกเริ่ม การทำงานระหว่างทีมงาน อาจจะขัดข้องอยู่บ้าง แต่ด้วยระยะเวลาและความตั้งใจ ของทีมงานทั้งฝั่ง C.S.I. เองและฝั่ง Pigeon เอง ได้ประสานงานร่วมกันเพื่อที่อยากจะเห็นงานออกมาประสบผลสำเร็จ

ต้องขอคุณทุกฝ่ายมากครับ Project จะ success ได้ไม่ใช่แค่ product ดี ทีม Implement ดี แต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือที่ดีและการสนุบสนุนที่ดีของทางลูกค้าเองด้วย ต้องขอขอบคุณทาง Pigeon มากที่ support เราเต็มที่ เมื่อผลสำเร็จออกมาแล้วก็ได้สะท้อนออกมาให้เห็น จริง ๆ ว่า มันได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้ง ฝ่ายลูกค้าเอง และฝั่ง product ของเราด้วย

                                                 COO (Chief Operations Officer) Mr. Siriset Nichakum

C.S.I.Group
28th Floor Silom Complex Tower
191 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

TEL : 02-231-3851
FAX : 02-231-3860


 
LINE-icon-pop-transparent-1024x1024.png
bottom of page