top of page
label.png

เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าในไทยด้วยด้วยการประยุกต์ Label Printing กับระบบจัดการ
คลังสินค้า

การประยุกต์ Label Printing หรือเครื่องพิมพ์สติกเกอร์เข้ากับระบบจัดการคลังสินค้า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความผิดพลาด และช่วยเพิ่มความแม่นยำของการตรวจสอบสินค้าคงคลัง ซึ่งในบทความนี้เราจะมาแนะนำตัวอย่างการใช้งานจริงของ Label Printing

ในประเทศไทย

rubixlogo.png

Warehouse Management System x

Label Print

(Product Manager ระบบจัดการคลังสินค้า (Rubix)

Panich Thaiprasansub (Ton))

กำลังโหลดสินค้า

ข้อดีของการประยุกต์ Label Printing เข้ากับระบบบริหารจัดการคลังสินค้า

ระบบจัดการคลังสินค้า (WMS) คือ

ระบบจัดการคลังสินค้า(WMS : Warehouse Management System)คือการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้า จัดการด้านการนำสินค้าเข้าและออก รวมถึงสถานที่จัดเก็บสินค้าด้วย และยังช่วยสนับสนุนการทำงานของคลังสินค้าภายในการจัดทำเอกสารอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง หากติดตั้งระบบจัดการคลังสินค้าแล้ว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย

ระบบจัดการคลังสินค้าพัฒนาขึ้นในประเทศไทย (Rubix)

“rubix” คือ โซลูชั่นการควบคุมและจัดการคลังสินค้าที่พัฒนาขึ้นจากเฟรมเวิร์คของ C.S.I. เราได้ทำการพัฒนาระบบขึ้นใหม่โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคลังสินค้า (Warehouse Management System หรือ WMS) จากการที่ได้พัฒนาให้แก่ลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งนอกจากการติดตั้งเทมเพลตมาตราฐานแล้ว ยังสามารถพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า

แต่ละรายหรือทำการพัฒนาอินเตอร์เฟสเชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมอื่นๆ ได้เช่นกัน อีกทั้งรองรับการใช้งานแบบ On premises และ On cloud รองรับด้านภาษา รองรับการใช้งานหลายสถานที่รวมถึงธุรกิจหลากหลายประเภท 1 ในข้อดีของการติดตั้งระบบจัดการคลังสินค้าคือ รับรู้ถึงสถานการณ์ของสินค้าคงคลังได้อย่าง

ถูกต้องแม่นยำและรับรู้ได้แบบ Real-Time

ระบบจัดการคลังสินค้า (Rubix)

ตัวอย่างการใช้ระบบจัดการคลังสินค้า (Rubix) และความรู้สึกจากการใช้งานของลูกค้า

Pigeon-Title_EN.png
simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j

การเลือก Label Printer เพื่อใช้กับระบบบริหารจัดการคลังสินค้า

Label Printer เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สั่งพิมพ์สติกเกอร์โดยตรง การเลือกเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับการทำงาน (ทั้งด้านวัตถุประสงค์หรือ

ด้านสถานที่) จะทำให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะคลังสินค้าที่มีจำนวนสินค้าในคลังเยอะนั้นอาจมีทั้งเครื่องพิมพ์ประเภท

พกพาและประเภทตั้งโต๊ะ โดยเลือกใช้งานตามความสะดวก

ชนิดของเครื่องพิมพ์ : ประเภทตั้งโต๊ะ

iStock-869452774.png

เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ประเภทตั้งโต๊ะ มีขนาดค่อนข้างใหญ่

สำหรับใช้งานในออฟฟิศ

+

ข้อดี

 • พิมพ์สติกเกอร์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก

 • เน็ตเวิร์คมีความเสถียร

-

 ข้อเสีย

 • ต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างกว้างในการวาง

 • ไม่สามารถสั่งพิมพ์ในจุดที่จะใช้งานได้ทันที

ชนิดของเครื่องพิมพ์ : ประเภทพกพา

เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ประเภทพกพา มีขนาดเล็ก สามารถคาดเอวหรือนำติดตัวไปตามจุดต่างๆ ได้ และพิมพ์สติกเกอร์ในจุดที่จะใช้งานได้เลย

pngwing.com.png

+

ข้อดี

 • พกพาสะดวก หากจะใช้สติกเกอร์ในจุดใด สามารถพิมพ์

 • สติกเกอร์แปะตรงจุดนั้นได้ทันที 

-

ข้อเสีย

 • ต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้ง

 • เครื่องพิมพ์มีสติกเกอร์จำนวนจำกัด ไม่สามารถพิมพ์
  สติกเกอร์เป็นจำนวนมากได้ในครั้งเดียว

ตัวอย่างการใช้งานสติกเกอร์ของระบบจัดการคลังสินค้า (Rubix)

สามารถปรับแต่งและออกแบบสติกเกอร์

Rubix มีจุดประสงค์เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย จึงสามารถออกแบบสติกเกอร์ให้เข้ากับการใช้งานแต่ละประเภทหรือสามารถออกแบบได้เอง ตามความต้องการร่วมกับทีมงาน ณ ตอนเริ่มตั้งต้นระบบได้

ตัวอย่างการทำงานของหน้าจอเมื่อสั่งพิมพ์สติกเกอร์

ใช้ฟังก์ชั่นการรับสินค้าของ Rubix ทำตามคำสั่งที่แสดงบนหน้าจอและจะได้สติกเกอร์สินค้าออกมา

โซลูชั่นสำหรับการจัดการคลังสินค้าหรืออุตสาหกรรมโลจิสติกส์

รู้จักเกี่ยวกับระบบจัดการคลังสินค้า (Rubix) เพิ่มเติม

<สถานที่ ประเทศที่ใช้>

 • ไทย(ชลบุรี, ระยอง, อยุธยา, ปทุมธานี, บางพลี เป็นต้น)

 • จีน

 • อินโดเนเชีย

เป็นต้น

Skyline
สถานที่ก่อสร้าง

<ติดตั้งระบบในหลากหลายอุตสาหกรรม>

 • อุตสาหกรรมการผลิต

 • อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

 • ธุรกิจคลังสินค้า

 • Trading

เป็นต้น

โซลูชั่นอื่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

logisticbanner(eng).png

ติดต่อสอบถาม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งคำร้องขอเอกสารเกี่ยวกับระบบจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคา และเอกสารอื่น

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อสอบถาม

พื้นที่ทำงาน

ติดต่อเรา

5 หัวข้อสำคัญเกี่ยวกับ WMS

Image by Ruchindra Gunasekara

WMS คืออะไร

การจดบันทึก

ทำไมต้อง WMS?

ตู้เก็บเอกสารแนวตั้ง

ประเภทของ WMS

Image by Ilya Pavlov

ควรเลือก WMS อย่างไร

เจ้าหน้าที่ชายแนะนำขั้นตอนสู่ความสำเร็จ

ขั้นตอนการเลือก WMS

bottom of page