top of page
label.png

เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าในไทยด้วยด้วยการประยุกต์ Label Printing กับระบบจัดการ
คลังสินค้า

การประยุกต์ Label Printing หรือเครื่องพิมพ์สติกเกอร์เข้ากับระบบจัดการคลังสินค้า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความผิดพลาด และช่วยเพิ่มความแม่นยำของการตรวจสอบสินค้าคงคลัง ซึ่งในบทความนี้เราจะมาแนะนำตัวอย่างการใช้งานจริงของ Label Printing

ในประเทศไทย

rubixlogo.png

Warehouse Management System x

Label Print

(Product Manager ระบบจัดการคลังสินค้า (Rubix)

Panich Thaiprasansub (Ton))

กำลังโหลดสินค้า

ข้อดีของการประยุกต์ Label Printing เข้ากับระบบบริหารจัดการคลังสินค้า

ระบบจัดการคลังสินค้า (WMS) คือ

ระบบจัดการคลังสินค้า(WMS : Warehouse Management System)คือการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้า จัดการด้านการนำสินค้าเข้าและออก รวมถึงสถานที่จัดเก็บสินค้าด้วย และยังช่วยสนับสนุนการทำงานของคลังสินค้าภายในการจัดทำเอกสารอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง หากติดตั้งระบบจัดการคลังสินค้าแล้ว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย

ระบบจัดการคลังสินค้าพัฒนาขึ้นในประเทศไทย (Rubix)

“rubix” คือ โซลูชั่นการควบคุมและจัดการคลังสินค้าที่พัฒนาขึ้นจากเฟรมเวิร์คของ C.S.I. เราได้ทำการพัฒนาระบบขึ้นใหม่โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคลังสินค้า (Warehouse Management System หรือ WMS) จากการที่ได้พัฒนาให้แก่ลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งนอกจากการติดตั้งเทมเพลตมาตราฐานแล้ว ยังสามารถพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า

แต่ละรายหรือทำการพัฒนาอินเตอร์เฟสเชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมอื่นๆ ได้เช่นกัน อีกทั้งรองรับการใช้งานแบบ On premises และ On cloud รองรับด้านภาษา รองรับการใช้งานหลายสถานที่รวมถึงธุรกิจหลากหลายประเภท 1 ในข้อดีของการติดตั้งระบบจัดการคลังสินค้าคือ รับรู้ถึงสถานการณ์ของสินค้าคงคลังได้อย่าง

ถูกต้องแม่นยำและรับรู้ได้แบบ Real-Time

ระบบจัดการคลังสินค้า (Rubix)

ตัวอย่างการใช้ระบบจัดการคลังสินค้า (Rubix) และความรู้สึกจากการใช้งานของลูกค้า

Pigeon-Title_EN.png
simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j

การเลือก Label Printer เพื่อใช้กับระบบบริหารจัดการคลังสินค้า

Label Printer เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สั่งพิมพ์สติกเกอร์โดยตรง การเลือกเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับการทำงาน (ทั้งด้านวัตถุประสงค์หรือ

ด้านสถานที่) จะทำให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะคลังสินค้าที่มีจำนวนสินค้าในคลังเยอะนั้นอาจมีทั้งเครื่องพิมพ์ประเภท

พกพาและประเภทตั้งโต๊ะ โดยเลือกใช้งานตามความสะดวก

ชนิดของเครื่องพิมพ์ : ประเภทตั้งโต๊ะ

iStock-869452774.png

เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ประเภทตั้งโต๊ะ มีขนาดค่อนข้างใหญ่

สำหรับใช้งานในออฟฟิศ

+

ข้อดี

 • พิมพ์สติกเกอร์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก

 • เน็ตเวิร์คมีความเสถียร

-

 ข้อเสีย

 • ต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างกว้างในการวาง

 • ไม่สามารถสั่งพิมพ์ในจุดที่จะใช้งานได้ทันที

ชนิดของเครื่องพิมพ์ : ประเภทพกพา

เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ประเภทพกพา มีขนาดเล็ก สามารถคาดเอวหรือนำติดตัวไปตามจุดต่างๆ ได้ และพิมพ์สติกเกอร์ในจุดที่จะใช้งานได้เลย

pngwing.com.png

+

ข้อดี

 • พกพาสะดวก หากจะใช้สติกเกอร์ในจุดใด สามารถพิมพ์

 • สติกเกอร์แปะตรงจุดนั้นได้ทันที 

-

ข้อเสีย

 • ต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้ง

 • เครื่องพิมพ์มีสติกเกอร์จำนวนจำกัด ไม่สามารถพิมพ์
  สติกเกอร์เป็นจำนวนมากได้ในครั้งเดียว

ตัวอย่างการใช้งานสติกเกอร์ของระบบจัดการคลังสินค้า (Rubix)

สามารถปรับแต่งและออกแบบสติกเกอร์

Rubix มีจุดประสงค์เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย จึงสามารถออกแบบสติกเกอร์ให้เข้ากับการใช้งานแต่ละประเภทหรือสามารถออกแบบได้เอง ตามความต้องการร่วมกับทีมงาน ณ ตอนเริ่มตั้งต้นระบบได้

ตัวอย่างการทำงานของหน้าจอเมื่อสั่งพิมพ์สติกเกอร์

ใช้ฟังก์ชั่นการรับสินค้าของ Rubix ทำตามคำสั่งที่แสดงบนหน้าจอและจะได้สติกเกอร์สินค้าออกมา

โซลูชั่นสำหรับการจัดการคลังสินค้าหรืออุตสาหกรรมโลจิสติกส์

รู้จักเกี่ยวกับระบบจัดการคลังสินค้า (Rubix) เพิ่มเติม

<สถานที่ ประเทศที่ใช้>

 • ไทย(ชลบุรี, ระยอง, อยุธยา, ปทุมธานี, บางพลี เป็นต้น)

 • จีน

 • อินโดเนเชีย

เป็นต้น

Skyline
สถานที่ก่อสร้าง

<ติดตั้งระบบในหลากหลายอุตสาหกรรม>

 • อุตสาหกรรมการผลิต

 • อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

 • ธุรกิจคลังสินค้า

 • Trading

เป็นต้น

โซลูชั่นอื่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

logisticbanner(eng).png

ติดต่อสอบถาม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งคำร้องขอเอกสารเกี่ยวกับระบบจัดการคลังสินค้า ใบเสนอราคา และเอกสารอื่น

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อสอบถาม

พื้นที่ทำงาน

ติดต่อเรา

5 หัวข้อสำคัญเกี่ยวกับ WMS

Image by Ruchindra Gunasekara

WMS คืออะไร

การจดบันทึก

ทำไมต้อง WMS?

ตู้เก็บเอกสารแนวตั้ง

ประเภทของ WMS

Image by Ilya Pavlov

ควรเลือก WMS อย่างไร

เจ้าหน้าที่ชายแนะนำขั้นตอนสู่ความสำเร็จ

ขั้นตอนการเลือก WMS

28th Floor Silom Complex Tower
191 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

โทร : 02-231-3851

แฟกซ์ : 02-231-3860

อีเมล : contact@csigroups.com

bottom of page