top of page
Consulting Service  .png

บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีคือกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ

การให้คำปรึกษาของเราสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อธุรกิจของคุณด้วยทรัพยากรที่คุณมี นอกจากเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

เรายังมุ่งเน้นที่บุคลากรและกระบวนการทำงานของคุณ เราจะทำให้มั่นใจได้ว่าทีมของคุณจะเข้าใจกระบวนการทั้งหมดและพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาในอนาคตเพื่อความสำเร็จในระยะยาว

appli.png

Application Configuration

concep.png

Conceptual Training

Appcon.png

Application Consult

Tech.png

Technical Consult

Review.png

Review and Assessment

Packages

Screen Shot 2564-09-29 at 17.08.16.png

Expert Level

บุคลากรผู้มีประสบการณ์มากกว่า 7 ปี และมีผลงานการติดตั้งระบบที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด 

resized-privacy-and-security-image-3.webp

Leader Level

       บุคลากรผู้มีประสบการณ์ติดตั้งระบบระหว่าง 5 ถึง 7 ปี

800x450_06_business.jpg

Senior Level

บุคลากรผู้มีประสบการณ์ติดตั้งระบบระหว่าง 3 ถึง 5 ปี

28th Floor Silom Complex Tower
191 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

โทร : 02-231-3851

แฟกซ์ : 02-231-3860

อีเมล : contact@csigroups.com

bottom of page