top of page

Rubix : ระบบจัดการคลังสินค้า WMS ที่ใช้เป็นมิตรกับผู้ใช้

Rubix คือ ระบบ Software บริหารคลังสินค้า (WMS หรือ Warehouse management system) ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท C.S.I. Group ช่วยควบคุมการจัดการหลักของคลัง เช่น การรับ การจ่าย หรือการควบคุมสินค้าภายในคลังผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน และลดต้นทุนสูญเปล่าภายในคลังได้ ใช้งานได้ในธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจขนส่ง การบริหารคลังในโรงงาน ธุรกิจคลังเช่า ธุรกิจการค้าปลีก และธุรกิจประเภทอื่น

ตัวอย่างสิ่งที่ Rubix ทำได้

 1. สามารถแนะนำการเก็บ การหยิบสินค้า ทราบพื้นที่ว่างอยู่ในคลังได้

 2. มีรีพอร์ตพื้นฐานของคลังให้มากกว่า 20 ตัว

 3. แชร์ข้อมูลตัวเว็บกับลูกค้าได้

 4. มีฟังก์ชั่นคำนวณค่าใช้จ่ายภายในคลัง

 5. บันทึกข้อมูลรถขนส่งสินค้าได้

 6. มีทั้ง PC และ Handheld

 7. ดูภาพคลังเสมือนแบบ Graphic ได้

จุดเด่นของ Rubix

 1. ลดข้อผิดพลาด มีตัวแจ้งเตือนว่าหยิบสินค้าไม่ถูกต้อง หรือหยิบสินค้าไม่ตรงตามคำสั่ง

 2. เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน มีระบบแนะนำการหยิบ/เก็บสินค้า

 3. สะดวกต่อการใช้งาน มีภาษารองรับหลายภาษา ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น พม่า

 4. มีทีม Engineer ที่สามารถแก้ไขโปรแกรมให้ตามคำสั่งผู้ใช้

rubix : ระบบจัดการคลังสินค้า

rubix-banner_480_TH.png

เราได้ทำการพัฒนาระบบขึ้นใหม่โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคลังสินค้า

(Warehouse Management System หรือ WMS) จากการที่ได้พัฒนาให้แก่ลูกค้า

ที่หลากหลายมาจนถึงบัจจุบัน

โซลูชั่นนี้นอกจากจะสามารถติดตั้งเทมเพลตมาตรฐานได้แล้วยังสามารถปรับตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายหรือทำการพัฒนาอินเตอร์เฟสเชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมอื่นๆ

ได้เช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

rubix-functionlist-EN (1).png
C.S.I.Group
28th Floor Silom Complex Tower
191 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

TEL : 02-231-3851
FAX : 02-231-3860


 
LINE-icon-pop-transparent-1024x1024.png
(C) 2021  C.S.I. Group – English. All rights reserved.
bottom of page