top of page

ประชุมผ่านทางเว็บ (Web Meeting) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อซัพพอร์ตการนำเสนองานและการทำงานระยะไกล (Remote Working) ของบริษัทท่าน

Non-face-to-face_TH_Title (1).png

เสริมประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าด้วยวิธีการสื่อสารรูปแบบใหม่

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งมีการระบาดไปทั่วโลก ทางบริษัท CSI จึงมีนโยบายส่งเสริมการประชุมออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบภายในองค์กรและนโยบายของลูกค้า

การประชุมผ่านทางเว็บ (Web Meeting) หรือการประชุมออนไลน์นั้น ช่วยทำให้การแชร์ข้อมูลข่าวสารภายในบริษัทของเราเป็นไปได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถจัดการประชุมกับลูกค้าเพื่อนำเสนองานต่าง ๆ ได้อีกด้วย

หากต้องการสอบถามข้อมูลหรือขอรับคำปรึกษา สามารถติดต่อเราได้ผ่านทั้งช่องทางการประชุมออนไลน์ อีเมล และโทรศัพท์

เราช่วยซัพพอร์ตการทำงานระยะไกล (Remote Working) ของบริษัทท่านได้

เรามีทีมไอทีผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย พร้อมสนับสนุนการทำงานระยะไกล (Remote Working) ของบริษัทท่าน

 • แนะนำเครื่องมือการประชุมผ่านเว็บที่ปลอดภัย

 • ควบคุมการเชื่อมต่อจากภายนอกผ่าน VPN

 • ปรับปรุงความเร็วของเครือข่ายการสื่อสาร

 • ซัพพอร์ตการติดตั้ง “Office 365” ซึ่งเป็นบริการบนระบบคลาวด์ของ Microsoft

 • มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (ระบบป้องกันไวรัส,การจัดการความเสี่ยง)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางเว็บ (Web Meeting)

Q1: ตัวอย่างเนื้อหาการประชุมผ่านทางเว็บ (Web Meeting Contents)

เนื้อหาแบบใดที่สามารถประชุมผ่านทางเว็บได้บ้าง?

เราประชุมผ่านทางเว็บกับลูกค้าซึ่งมีเนื้อหาตามตัวอย่างต่อไปนี้

 • ปรึกษาเกี่ยวกับการนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในองค์กร (Digitalization)

 • นำเสนอโซลูชันต่างๆของ CSI

 • สอบถามความต้องการของระบบ (System Requirement)

 • รายงานความคืบหน้าของโครงการ (project progress)

 • ตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาทางเทคนิค

 • ประชุมหารือเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานครั้งต่อไป

 • และอื่น ๆ

ทั้งนี้ เนื่องจากการนำเสนอโซลูชันหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ของลูกค้าในบางกรณี (เช่น สภาพแวดล้อมของเครือข่าย, นโยบายความปลอดภัย ฯลฯ) อาจทำให้เราต้องเข้าไปพบลูกค้าที่บริษัทโดยตรง เพื่อดำเนินการสำรวจไซต์หน้างานจริง ซึ่งในส่วนของการเข้าพบลูกค้านั้น ทางเราจะสอบถามความต้องการและสถานการณ์ของลูกค้าก่อนเพื่อนำเสนอวิธีการที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้แก่ลูกค้า

Q2: เครื่องมือที่ใช้ประชุมผ่านทางเว็บ (Web Meeting Tools)

ใช้เครื่องมือชนิดใดสำหรับการประชุมผ่านทางเว็บ?

ใช้ “Microsoft Teams” หรือเครื่องมืออื่น ๆ ตามที่ลูกค้าระบุ

กรณีลูกค้าไม่ได้ระบุเป็นพิเศษ : เราขอแนะนำ “Microsoft Teams”

เราขอแนะนำการประชุมผ่านทางเว็บ โดยใช้ “Teams” ของ Microsoft

*กลุ่ม CSI Groups เราเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับ Gold Partner ของ Microsoft

logo-2.gif

วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่าน “Teams”

ทางเราจะส่ง URL ลิงก์การประชุมไปยังอีเมลของท่านเพื่อเชิญเข้าร่วมการประชุมผ่านทางเว็บ

เมื่อถึงเวลาประชุมตามที่กำหนดไว้ เพียงแค่ท่านทำการคลิกที่ลิงก์การประชุมจากอีเมลที่ได้รับเท่านั้น ก็สามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปพลิเคชันล่วงหน้า

กรณีลูกค้าต้องการระบุเครื่องมือสำหรับใช้ในการประชุม

ท่านสามารถแจ้งเครื่องมือการประชุมที่ต้องการใช้ได้ ทางเราจะทำการจัดเตรียมเพื่อให้สามารถประชุมด้วยเครื่องมือที่ระบุไว้

เช่น : Skype, ZOOM, Google Hangouts หรืออื่น ๆ

Q3: การนัดหมายวันเวลาและวิธีการประชุมผ่านทางเว็บ

จะกำหนดวันเวลา เครื่องมือที่ใช้ประชุมผ่านทางเว็บ รวมถึงวิธีดำเนินการอย่างไร?

ทางเราจะติดต่อท่านล่วงหน้าผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล หรืออื่น ๆ

ทางเราจะทำการติดต่อไปเพื่อหารือเกี่ยวกับการนัดหมายวันเวลาประชุมและเครื่องมือที่จะใช้ตามที่ท่านประสงค์ผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์ของ CSI

Q4: ซัพพอร์ตได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

คนญี่ปุ่นและคนไทยสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านทางเว็บพร้อมกันได้หรือไม่?

เรามีล่ามที่พร้อมซัพพอร์ตการประชุมของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการประชุม

สำหรับเนื้อหาการประชุมที่ต้องการให้ทั้งคนญี่ปุ่นและคนไทยเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน เช่น การสอบถามความต้องการของระบบ ล่ามของเราสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านทางเว็บด้วยได้

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีเราอาจเสนอให้จัดประชุมแยกสำหรับแต่ละภาษา เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น

Q5: การเข้าร่วมประชุมผ่านทางเว็บจากที่บ้าน

สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านทางเว็บจากที่บ้านได้หรือไม่?

สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านทางเว็บจากที่บ้านได้

ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านทางเว็บจากที่บ้านของท่านได้เลย

โปรดตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในบ้านของท่านล่วงหน้าว่าสามารถเชื่อมต่อกับการประชุมผ่านทางเว็บได้หรือไม่

 

นอกจากนี้ อาจมีบางกรณีที่พนักงานของเราจะเข้าร่วมประชุมผ่านทางเว็บจากที่บ้านด้วยเช่นกัน

 

ระหว่างการประชุมผ่านทางเว็บอาจมีเสียงหรือภาพที่ไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง ถึงแม้ว่าเราจะระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากเกิดปัญหาดังกล่าวทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้

สอบถามเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางเว็บ (Web Meeting) และการทำงานระยะไกล (Remote Working)

แม้ในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่กลับคืนสู่สภาวะปกติ ทำให้การพบปะเพื่อหารือกันเป็นไปได้ยาก แต่ CSI ยังคงมุ่งมั่นนำเสนอสิ่งที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าต่อไป

หากบริษัทของท่านมีความต้องการใดๆ สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางการติดต่อของเราทุกช่องทาง

C.S.I.Group
28th Floor Silom Complex Tower
191 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

TEL : 02-231-3851
FAX : 02-231-3860


 
LINE-icon-pop-transparent-1024x1024.png
(C) 2021  C.S.I. Group – English. All rights reserved.
bottom of page