top of page
Group of Asian waiting for an interview

สัมภาษณ์ผู้พัฒนา ซีรี่ส์ “Factory-ONE”

ผลงานการติดตั้งระบบให้ลูกค้ากว่า 1,600 แห่ง
พูดคุยกับผู้พัฒนาซีรีส์ระบบควบคุมการผลิต “Factory-One” เกี่ยวกับ “การขยายฐานการติดตั้งในอนาคตของ Factory-One ที่ประเทศไทย”

Inrerview_photo_TH.jpeg

ซีรีส์ “Factory-One” เป็นระบบควบคุมการผลิตสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลงานการติดตั้งให้กับลูกค้านับได้มากกว่า 1,600 แห่งที่ประเทศญี่ปุ่น และยังมี “Factory-One GL” ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นสำหรับต่างประเทศที่กำลังขยายงานการติดตั้งระบบออกไปสู่

ต่างประเทศ โดยมีประเทศไทยและอาเซียนเป็นจุดศูนย์กลาง

ทางเรามีโอกาสพูดคุยกับบริษัท EXcorporation ผู้เล็งเห็นถึงความต้องการของตลาดดังกล่าวที่ขยายตัวขึ้นในประเทศไทย และถือเป็นผู้ให้กำเนิดซีรีส์ “Factory-One” เกี่ยวกับวิสัยทัศน์การดำเนินงานในอนาคตทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงการที่C.S.I.เข้ามามีส่วนร่วม

เป็นพาร์ทเนอร์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศและการติดตั้งระบบให้ใช้งานได้จริง

“Factory-ONE GL”ระบบควบคุมการผลิตมาตรฐานญี่ปุ่น

 “Factory-ONE GL” คือ “Factory-ONE MF” ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานนอกประเทศญี่ปุ่นได้ ระบบดังกล่าวเกิดจากเสียงเรียกร้องของบรรดาธุรกิจการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศและอยากให้มีการนำระบบควบคุมการผลิตที่มีคุณภาพสูงเหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาใช้

การกำหนดให้ระบบมีเฉพาะฟังก์ชันที่จำเป็นต่อการใช้งานได้แม้ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นทำให้กำหนดกรอบราคาที่สมเหตุสมผลได้จริง “Factory-ONE GL” จึงเป็นเวอร์ชั่นต่างประเทศของ “Factory-ONE MF” ที่มี Know-How แบบที่แพร่หลายกันในญี่ปุ่น ทั้งยังปรับให้เข้ากับธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจแบบไทยได้

แรงจูงใจที่ต้องการขยายฐานการติดตั้งของ “Factory-ONE” มายังประเทศไทย

Ex-interview-01.jpeg

 “Factory-ONE” ขยายฐานการติดตั้งไปสู่ต่างประเทศพร้อมๆกับลูกค้าที่เริ่มเข้ามาเปิดตลาดในไทย

เนื่องจาก “Factory-ONE MF” ซึ่งเดิมพัฒนาขึ้นเพื่อตลาดญี่ปุ่นเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่ด้วยการขยายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องของผู้ผลิตดังกล่าวทำให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการนำ “Factory-ONE” เข้ามาในประเทศไทย ประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการทำงาน “Factory-ONE” อยู่แล้ว อีกทั้งโรงงานของลูกค้าเองก็มีความพร้อมทางด้านทักษะสำหรับการติดตั้งและการทำงานของระบบควบคุมการผลิต จึงเป็นที่มาให้เราคิดอยากขยายฐานมาที่ประเทศไทย

ความยากง่ายในการนำระบบควบคุมการผลิตเข้ามาใช้ในประเทศไทย

การปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมและธรรมเนียมทางธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย

ความยากง่ายในด้านฟังก์ชั่น

นด้านฟังก์ชั่นนั้น เราคิดว่าวัฒนธรรมและธรรมเนียมทางธุรกิจแบบไทย เช่น เรื่อง BOI, ระบบบัญชีพื้นฐานหรือระบบภาษีที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นเรื่องยากต่อการทำฟังก์ชั่นพื้นฐาน ในระยะแรกของการวางแผนพัฒนาระบบเวอร์ชั่นต่างประเทศนั้น เราได้รับคำแนะนำต่างๆที่ได้รับมาพิจารณากันอย่างถี่ถ้วน แม้เราจะไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมเนียมทางธุรกิจแบบไทยเลยแม้แต่น้อย อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดแล้วเราเลือกนำมาเฉพาะฟังก์ชั่นพื้นฐานและร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่นั้นเป็นอย่างดีมาดำเนินการจนเกิดเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับในประเทศไทย

 
ความยากง่ายในมุมมองของผู้ใช้งาน

อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นมุมมองฝั่งผู้ใช้งาน เรามองว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเช่นกัน ประเด็นคือจะใช้วิธีใดในการประสานวิธีคิด, จุดประสงค์/เป้าหมายให้ผนวกรวมเข้ากับการรับรู้และวัฒนธรรมลงไปในระบบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากจะนำระบบและวิธีการทำงานแบบญี่ปุ่นมาใช้ในบริษัทที่มีทั้งคนญี่ปุ่นและคนไทยทำงานร่วมกัน สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

จุดแข็งของ “Factory-ONE” ในไทยคืออะไร

Ex-interview-02.jpeg

“Factory-ONE” เวอร์ชั่นต่างประเทศที่ใครๆต่างบอกว่า “เข้าใจง่าย!”

จุดแข็งอันดับ 1 ของ “Factory-ONE GL” คือ การเป็นระบบควบคุมการผลิตสไตล์ญี่ปุ่นที่เข้าใจง่ายและสามารถใช้งานได้ที่ประเทศไทยมีรูปลักษณ์ที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย จึงได้รับเสียงตอบรับที่ดีตอนทำการสาธิตอยู่บ่อยครั้ง เช่น “เข้าใจง่าย!” “นี่แหละ สิ่งที่อยากได้!” เราคิดว่าเป็นเพราะความเป็นมาของซีรี่ส์ที่มีผลงานการติดตั้งมากกว่า 1,600 แห่งที่ประเทศญี่ปุ่นมีส่วนช่วยให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว

 

บริการแบบเดียวกับญี่ปุ่นในประเทศไทย

การได้ C.S.I. มาเป็นพาร์ทเนอร์ในประเทศไทยและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทั้ง 2 ประเทศ ทั้งญี่ปุ่นและไทย รวมถึงตัวโครงการที่มีสมาชิกเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นและชาวไทย จึงทำให้เป็นอีกจุดแข็งหนึ่งที่เราสามารถให้บริการได้ไม่ต่างกับที่ประเทศญี่ปุ่น

เหตุผลที่เลือก CSI เป็นพาร์ทเนอร์ในการขยายฐานในไทย

Ex-interview-03.jpeg

CSI มีประสบการณ์และความชำนาญที่ได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน

เมื่อนำระบบพาร์ทเนอร์มาใช้นอกประเทศญี่ปุ่น ปัญหาที่เรามักพบเจอคือ จะทำอย่างไรให้เราบริการแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่นได้ ในขณะที่เรากำลังมองหาบริษัทที่สามารถขยายธุรกิจไปด้วยกันได้อยู่นั้น เราจึงได้เริ่มพูดคุยกับ CSI ในฐานะพาร์ทเนอร์ที่สามารถไว้วางใจได้ มีผลงานการันตีกว่า 20 ปี มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระบบควบคุมการผลิตและมีประสบการณ์ในการติดตั้งแพ็คเกจให้กับบริษัทอื่นๆมามากมาย

 

CSI เป็นกุญแจสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ที่ทำให้สามารถขยายฐานมายังต่างประเทศสำเร็จ

ผู้ใช้ระบบของเรานอกประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากกว่าครึ่งเป็นผู้ใช้งานในประเทศไทยที่ CSI เป็นผู้ติดตั้งระบบให้ บริษัทที่สามารถจัดการขั้นตอนต่างๆได้ด้วยตัวเองอย่างเบ็ดเสร็จมีน้อยมาก เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ, การกำหนดเงื่อนไขสัญญาต่างๆ, ความช่วยเหลือด้านการติดตั้ง, After Support การที่ CSI เป็นบริษัทที่สามารถทำทุกอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเอง ทำให้เราไว้วางใจเป็นอย่างมาก CSI เป็นผู้ให้การสนับสนุนการขยายฐานในต่างประเทศของ EXcorporation เป็นอย่างดี

“Factory-ONE GL” มีการปรับปรุงให้เหมาะสมโดยใช้ความคิดเห็นจาก CSI ก่อนปล่อยออกสู่ตลาด

ในตอนที่กำลังพัฒนา [GL R1.0] ซึ่งเป็นรุ่นต่างประเทศ เราได้นำความคิดเห็นและคำแนะนำจากทาง CSI มาปรับให้เหมาะสม เราจึงเพิ่มฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์เข้าไปโดยอ้างอิงจากข้อมูลต่างๆที่ได้รับมา และจนพัฒนามาเป็นรุ่น [GL R2.0] ในเดือนสิงหาคม 2562 เราได้เพิ่มฟังก์ชั่นให้ครอบคลุมเกือบทุกฟังก์ชั่นตามที่ CSI ให้คำแนะนำไว้ CSI จึงเป็นพาร์ทเนอร์ที่สามารถออกความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อผู้ผลิตและ EXcorporation เป็นอย่างมาก

วิสัยทัศน์การดำเนินงานในประเทศไทยต่อจากนี้

Ex-interview-04.jpeg

อยากทำให้ “Factory-ONE” เป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากขึ้น

Factory-ONE ซีรีส์เป็นชื่อชุดระบบที่ลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นต่างรู้จักอยู่แล้ว แต่ที่ประเทศไทย คำว่า Factory-ONE ยังไม่แพร่หลายมากนัก อีกทั้งในบรรดาบริษัทญี่ปุ่นที่ขยายตลาดมาที่ประเทศไทยบางแห่งยังใช้ Excel เป็นโปรแกรมพื้นฐานในการจัดการปัญหาต่างๆอยู่ และบางบริษัทก็ไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้ระบบอื่นได้ ดังนั้นประเด็นที่ต้องนำมาขบคิดต่อคือเราจะทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้เหมาะกับบริษัทเหล่านั้นได้อย่างไร

 

ฟังเสียงจากลูกค้า พัฒนามาเป็น GL R2.0 และเราจะก้าวต่อไป

ผลตอบรับของ “Factory-ONE GL R1.0” ที่มีเพิ่มขึ้นจากจำนวนการใช้งานของลูกค้า ดูเหมือนว่าในระยะแรกที่นำระบบเข้ามาใช้นั้น เราได้รับคำขอให้เพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานในแบบอื่นๆเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีลูกค้าที่ผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อขยายตลาดเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ก็ดูเหมือนว่าจะมีขอบข่ายรายละเอียดเนื้องานที่อยากใช้กว้างขึ้น ผลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการค่อยๆเพิ่มฟังก์ชั่นเข้าไปตามคำแนะนำและเสียงเรียกร้องนั้นทำให้เราได้พัฒนาออกมาเป็น “GL R 2.0” ที่มีจุดเด่นอันดับ 1 คือ “การซัพพอร์ทการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อ” ออกมาในเดือนสิงหาคม ปี 2562 และออก “GL R 2.0” เป็นรุ่นถัดมา จึงกลายเป็นรุ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นจากการนำเสียงเรียกร้องของลูกค้ามาปรับปรุง

ผลของการดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจของลูกค้าและการเติบโตของผู้ใช้อาจทำให้เราได้รับคำขอจากลูกค้าในรูปแบบอื่นมากขึ้น เราตั้งใจที่จะรับฟังเสียงของลูกค้าและศึกษาความเป็นไปของโลกยุคปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

ความคาดหวังที่มีต่อ CSI นับจากนี้

CSI มีบทบาทสำคัญในประเทศไทยที่มีทั้งพาร์ทเนอร์ซึ่งคอยประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ไม่เพียงแค่ผลงานที่ผ่านมาในอดีตเท่านั้น แต่ในอนาคตเราตั้งใจว่าเราอยากจะทำหน้าที่สำคัญๆให้สำเร็จไปด้วยกัน ทั้งเรื่องการขยายฐานที่ไทย อาเซียน และทั่วโลก เพื่อการนั้นเราจะร่วมกันหารือและดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญระหว่างทั้งสองบริษัทกันต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ผู้ให้ข้อมูล

logo.png

คุณ Hiromoto Youichi (ผู้จัดการทั่วไปแผนงาน Solution)

คุณ Kando Ryo (ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศแผนงาน Solution)

ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวที่มีประโยชน์ในครั้งนี้

ต่อจากนี้ไป CSI จะตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถ และเป็นพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศที่ดีที่สุดสำหรับ Excorporation ต่อไป

28th Floor Silom Complex Tower
191 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

โทร : 02-231-3851

แฟกซ์ : 02-231-3860

อีเมล : contact@csigroups.com

bottom of page