top of page
kaizen.png

KAIZEN x IIOT หัวใจในการพัฒนาไม่อย่างหยุดยั้ง

คุณรู้จักคำว่า KAIZEN ไหม?

KAIZEN เป็นภาษาญี่ปุ่น หมายถึง “การปรับปรุง” คำนี้เป็นหัวใจในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของ TOYOTA ที่ดำเนินการในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลที่ดีเยี่ยม และเป็นรากฐานที่ TOYOTA ยึดถือในการบริหารองค์กรมาอย่างยาวนาน หลักการนี้ยังเป็นพื้นฐานของการทำงานของพนักงานในทุกระดับด้วยตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานในโรงงานทั่วไป

How to proceed with Kaizen?

หาให้เจอว่าจุดที่ควรปรับปรุงคืออะไร เช่น สิ่งที่สิ้นเปลือง หรือวิธีจัดการที่ดีกว่านี้ ฯลฯ

วิเคราะห์ ทำความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ละเอียดรอบคอบมากที่สุด รวมถึงต้องศึกษาข้อมูลให้ถูกต้องแม่นยำด้วย

เริ่มเลย! Try it first เรียนรู้และค่อยๆ จัดการกับปัญหา

วันนี้ CSI บริษัทไอทีสัญชาติญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ในประเทศไทยมากกว่า 30 ปี ได้หยิบคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ของ IIoTxKAIZEN

ให้ทุกท่านได้อ่านแบบเข้าใจง่ายกันครับ

andon.png
ANDON "เครื่องมือการจัดการภาพ“ จะแสดงสถานการณ์ผลิต อะไรเกิดขึ้นในไลน์ผลิตจะถูกส่งต่อแบบ Real Time เช่น สถานะการผลิต การเกิดความผิดปกติ คำแนะนำในการตรวจสอบคุณภาพ เวลาบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิต คำแนะนำในการขนส่ง ฯลฯ จึงทำให้ผลิตได้ตามแผน ลดการสูญเสีย และเพิ่มผลผลิต
kanban.png
KANBAN หมายถึง ระบบควบคุมการผลิตด้วยป้ายแสดง (บัตรคัมบัง) เพื่อสื่อสารและควบคุมประสิทธิผลของไซต์การผลิต โดยไม่ให้การสูญเสีย 
   ซึ่งหมายถึง ระบบการผลิตแบบทันเวลา ผลิตในสิ่งที่ต้องการ
ในเวลาที่ต้องการและในจำนวนที่ต้องการ และการควบคุม ไม่ให้เกิดการผลิตที่มากเกินไปและสินค้าในคลังที่มากเกินไป
pokayoke.png
POKAYOKE คือ “ระบบป้องกันความผิดพลาด” เมื่อเกิดข้อผิดพลาดของมนุษย์ เราใช้มาตรการป้องกันสำหรับอุปกรณ์และการใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย
・ ป้องกันความผิดพลาดในการทำงานด้วยการนำทางด้วย AR         และเสียง
・ การเลือกแบบดิจิทัลป้องกันข้อผิดพลาดในการหยิบและ
     การเรียงลำดับ

28th Floor Silom Complex Tower
191 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

โทร : 02-231-3851

แฟกซ์ : 02-231-3860

อีเมล : contact@csigroups.com

bottom of page