top of page
IIoT Study Case.png

IIoT Study Case Utility Equipment Maintenance System Ep.1

IIoT Case Study นี้ คือ โรงงานไฟฟ้า แน่นอนครับว่าต้องเป็นบริษัทที่มีไซต์งานขนาดใหญ่ อุปกรณ์สาธารณูปโภคที่ต้องจัดการมีมีจำนวนมาก จึงยากที่จะตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ดูแล, อุปกรณ์นั้นๆได้รับการตรวจสอบซ่อมแซมเมื่อใด, ได้รับความเสียหายต้องซ่อมแซมหรือดูแลรักษาที่จุดไหน
แต่เมื่อโรงงานมีการติดตั้ง IoT ด้านการผลิตก็เหมือนมีตัวช่วยแบบอัจฉริยะ!
วันนี้ผมมี Before – After ของการติดตั้ง IoT ด้านการผลิตของโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้มาฝากทุกท่านกัน ไปดูกันเลยครับ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IoT ด้านการผลิต :
https://bit.ly/3BgZ5Sm

beforeB.png
Operation Flow
1.ระบบสาธารณูปโภค จะได้รับการตรวจสอบและซ่อมแซมเมื่อเกิดปัญหาเท่านั้น
2.ประวัติการตรวจสอบ / ซ่อมแซม จะถูกบันทึกและจัดการบนเอกสาร
(แผ่นกระดาษ)

Problem
1.ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาว่าเกิดขึ้นที่ไหน ที่อุปกรณ์อะไร และใครเป็นคนรับผิดชอบจุดนั้น
2.ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างสม่ำเสมอ
3.ใช้เวลานานในการจัดการซ่อมแซม เพราะไม่มีการเตรียมการสำหรับความ
ล้มเหลวและไม่มีอะไหล่
afterB.png
Operation Flow
1.สามารถสแกน QR Code ที่ติดอยู่กับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง เพื่อตรวจสอบ / ซ่อมแซม
2.ประวัติการบำรุงรักษาจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

Merit
1.สถานะของอุปกรณ์แต่ละชิ้นจะถูกบันทึกและแสดงผลโดยอัตโนมัติ
2.การแจ้งเตือนจะถูกส่งทั้งในช่วงเวลาการตรวจสอบปกติและเมื่อหมดระยะเวลารับประกัน (expiry date)
3.ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหรือเกิดความล้มเหลว สามารถอนุมานได้จากสถานการณ์ในอดีต

In Future
1.สามารถวิเคราะห์ตามข้อมูลประสบการณ์ที่มี เพื่อให้ทราบถึงอุปกรณ์ที่
เปราะบาง สาเหตุ สภาพแวดล้อม ฯลฯ และทำให้อุปกรณ์ใช้งานได้นานขึ้น

 
bottom of page