คำอวยพรวันขึ้นปีใหม่ไทย (เทศกาลสงกานต์) ~แจ้งวันหยุดสงกรานต์~

C.S.I. Group สำนักงานใหญ่ ประเทศไทย ขออวยพรพนักงานทุกท่านเนื่องในโอกาศ เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2019

(รูปงานเทศกาลสงกรานต์ที่บริษัท CSI เมื่อปี 2018)

และจะมีการหยุดราชการประจำปีตามวันเวลาดังนี้

13/4/2019(ส.)- 16/4/2019(อ.)
(จะกลับมาเริ่มงานวันที่ 17/4/2019 ตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป)