【ข้อมูลงานอีเว้นท์】สัมมนา RPA ครั้งที่ 1 – การปรับปรุงกระบวนการทำงาน ด้านบัญชีการเงิน ด้วยเทคโนโลยี RPA

วันที่

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

สัมมนาทั้งสองมีเนื้อหาเหมือนกัน

(1) 9:00 AM ~ 11:00 AM (ลงทะเบียน:8:30 AM ~)

(2) 2:00 PM ~ 4:00 PM (ลงทะเบียน:1:30 PM ~)

สถานที่

โรงแรม คราวน์ พลาซ่า Bangkok Lumpini Park

กรุงเทพฯ / สีลม
BTS ศาลาแดง หรือ MRT สีลม และเดินต่อประมาณ 5 นาที

Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park – ชั้น 21
952 Rama IV Rd,Bangrak, Bangkok 10500

โครงร่างของการสัมมนา

※ เนื้อหาของการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน ด้านบัญชีการเงิน ด้วยเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA)


QUNIE CORPORATION

  1. วิเคราะห์กระบวนการทำงานในปัจจุบันด้วยหลักการ Business Process Improvement (BPI)
  2. ปรับรูปแบบการทำงานเดิมๆ ของฝ่ายบัญชีการเงินให้อยู่ในรูปแบบอัตโนมัติ และใช้คนในการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่าจัดเตรียมข้อมูล
  3. พัฒนาระบบ Robotic Process Automation (RPA) โดยใช้ระยะเวลาที่สั้น สามารถเห็นผลเร็ว และปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้ง่าย
2. สถานการณ์ปัจจุบันและต่อจากนี้ของ RPA ในไทย


C.S.I. (Thailand) Co., Ltd.

  1. แนวโน้มของ RPA ในประเทศไทย
  2. การประยุกต์ใช้ RPA
  3. ประเภทของเครื่องมือ RPA / เครื่องมือทางการตลาดของ RPA ในประเทศไทย
  4. ตัวอย่างการใช้งาน RPA ในประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

CFO, Finance & Accounting Manager (ไทย) ※ บรรยายเป็นภาษาไทย

ขออนุญาตพิจารณาผู้เข้าร่วมสัมมนาเฉพาะผู้ที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมซอฟแวร์

จำนวนผู้ที่เข้าร่วม

ไม่เกิน – AM : 40 ท่าน / PM : 40 ท่าน

 สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 2ท่าน ต่อหนึ่งบริษัท