เบอร์แฟกซ์ :02-231-3860

【คอลัมน์ RPA】2. ข้อดีของการนำ RPA เข้ามาใช้ในประเทศไทย

การติดตั้ง RPA ในไทย~ ครั้งที่ 2:
ข้อดีของการนำ RPA เข้ามาใช้ในประเทศไทย

การนำ RPA มาใช้ในงานที่มีลักษณะเฉพาะในประเทศไทย

สารบัญ:ลองมาพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์จากการนำ RPA มาใช้ในไทยกันดู

  1. จริงๆ แล้ว RPA คืออะไร? ความรู้พื้นฐานเรื่อง RPA
  2. ข้อดี 1 – สามารถลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ – ลดเวลาการตรวจสอบข้อมูล
  3. ข้อดี 2 – ย่นระยะเวลาการทำงานลง
  4. ข้อดี 3 – หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการถ่ายทอดงาน
  5. ข้อดี 4 – ลดภาระงานลง – แบ่งเวลาไปทำานหลักอื่นๆที่ควรทำ
  6. บทสรุป: ลองมาพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์จากการนำ RPA มาใช้ในไทยกันดู

  ครั้งก่อนนั้น ได้แนะนำถึงเรื่อง “วัตถุประสงค์ในการนำ RPA มาใช้”ซึ่งคำนึงถึงการใช้งานในประเทศไทยเป็นพื้นฐาน เช่น “RPA จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรได้จริงหรือ” หรือเสียงคัดค้านการนำ RPA เข้ามาจากพวกพนักงาน

 ต่อไป เราจะมาพูดถึงข้อดีของการนำ RPA เข้ามาใช้ในประเทศไทยกัน

 สัมมนาครั้งที่ 2 นั้น จะเน้นในหัวข้อเรื่อง “การนำ RPA มาใช้ในงานที่มีลักษณะเฉพาะในประเทศไทย” ซึ่งสามารถเห็นได้จากประสบการณ์การนำ RPA มาใช้ในเคสที่ผ่านมา และวันนี้จะมาพูดถึงข้อดี 4 ข้อนั้นกัน