เบอร์แฟกซ์ :02-231-3860

【เกี่ยวกับ C.S.I.】เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ C.S.I. Group สาขาระยอง

มีการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสาขาระยองของ C.S.I. Group บริษัทพัฒนาระบบที่มีสาขาใหญ่อยู่ที่กรุงเทพ ประเทศไทยแล้ว

>> C.S.I. Group ประเทศไทย สำนักงานสาขาระยอง(นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด)

สาขาระยองได้ถูกตั้งขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดในจังหวัดระยอดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย

โดยที่สาขาระยองนั้นมีเป้าหมายหลักในการยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยในอนาคต