C.S.I. Group
เบอร์โทรศัพท์ : 02-231-3851

【แจ้งข่าว】กลุ่มบริษัท CSI ได้รับการรับรองระบบการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISMS/ISO27001)


เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2019 กลุ่มบริษัท C.S.I. ได้รับการรับรอง “ISO/IEC27001:2013 (ISMS:Information Security Management System)” ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของระบบการบริหารความมั่นนคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISMS)

จากการได้รรัรบการรับรองครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นการพิสูจน์จากบุคคลที่สามอย่างชัดเจนแล้วว่าบริการที่บริษัทของเรานำเสนอนั้นมีระบบการควบคุมทางสารสนเทศในด้านของการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม

<เนื้อหาการลงทะเบียนการรับรอง>

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง:ISO/IEC 27001:2013
หมายเลขการลงทะเบียน:IS 699403
วันที่ลงทะเบียน:5 มกราคม 2019
องค์กรที่ให้การรับรอง:BSI (British Standards Institution)

มาตรฐาน ISO / IEC 27001 สารสนเทศเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัยคืออะไร

มาตรฐาน ISO / IEC 27001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับข้อมูลหรือการจัดการความปลอดภัย ได้แสดงวิธีเพื่อวางในตำแหน่งระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลการประเมินอย่างเป็นอิสระพร้อมรับการรับรอง ช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาของ ‘ความปลอดภัยของข้อมูลคืออะไร? จะช่วยให้คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางการเงินและเป็นความลับทั้งหมดเพื่อลดโอกาสที่ของมันถูกเข้าถึงอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

มาตรฐาน ISO / IEC 27001 คุณสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วโลกพิสูจน์ให้กับลูกค้าซัพพลายเออร์และผู้มีส่วนได้เสียที่การรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะวิธีการที่คุณทำงาน

(จาก มาตรฐาน ISO / IEC 27001 สารสนเทศเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัยคืออะไร|เว็บไซต์ทางการของ BSI องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน

ต่อจากนี้ไป เราก็จะพยายามปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพด้านระบบการบริหารคุณภาพและระบบการบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยของสารสนเทศให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเพิ่มความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าให้มากขึ้นไปอีกขั้น