เบอร์แฟกซ์ :02-231-3860

CSI-JS (บริษัทในเครือ CSI ในประเทศญี่ปุ่น)

ขอบเขตการทำงานของ CSI-JS (บริษัทในเครือ CSI ในประเทศญี่ปุ่น)

ข้อเสนอการพัฒนาระบบในประเทศไทย

แม้ในกรณีที่ทางบริษัทแม่ในญี่ปุ่นจะเป็นผู้ตัดสินใจและกำหนดการพัฒนาระบบ แต่เราก็ขอนำเสนอแบบ Face to Face กับทางผู้ใช้งานจริง เพื่อให้เข้าใจในความคิดของพวกเขา

และสำหรับการทำงานในไลน์ที่มักจะประสบความยากลำบากในการรวบรวมข้อมูล เราก็มีการสร้างรายงานแบบ Real-time ขึ้นมาให้เช่นกัน

การนำเสนอระบบสำหรับ ASEAN และประเทศอื่นๆ โดยรอบ

สำหรับลูกค้า Global ที่ทาง C.S.I. (Thailand) เคยมีประวัติการให้บริการพัฒนาระบบมาก่อน ทางเราก็ได้มีการนำเสนอระบบที่จะสามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่าง Real-time ยิ่งขึ้นในเวลาที่น้อยลง ในระหว่างการดำเนินการโปรเจ็ค เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากประเทศไทยเข้าไปเยี่ยมที่ไซต์งานได้อย่างรวดเร็ว (ซัพพอร์ทด้วยภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ)

การพัฒนาระบบภายในญี่ปุ่น (ให้บริการรับพัฒนาระบบให้แก่ผู้จ้าง และบริการส่งพนักงานไปประจำยังสถานที่ทำงานของลูกค้า)

เราให้บริการพนักงานที่มีความสามารถที่จำเป็นและในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการพัฒนาระบบที่นำเสนอภายในญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นต้องเผชิญเช่นการปฏิรูปวิธีการทำงาน และการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมสูงอายุเป็นต้น (บริการรับจ้างพัฒนาระบบโดยทำงานในประเทศไทย หรือส่งพนักงานไปประจำหรือกึ่งประจำในประเทศญี่ปุ่น)

นอกจากนี้สำหรับการบริการด้านการบำรุงรักษาและสนับสนุนการดำเนินการหลังการใช้งานระบบจริงนั้น เราให้บริการโดยปรับรูปแบบของทีมงานเพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

การตรวจสอบเทรนด์และเทคโนโลยีความก้าวหน้าด้าน IT

ตรวจสอบเทคโนโลยีด้าน IT ของยุคถัดไปและเทรนด์ล่าสุดพร้อมๆ กับสถานการณ์เกี่ยวกับ Industry4.0 หรือ IoT และความต้องการของตลาด ทำการทวนสอบด้วย R&D (รวมถึงการทำ PoC (Proof of Concept)) โดยมีเป้าหมายเพื่อการเสนองานบริการสู่ท้องตลาดและการให้บริการสังคมไปพร้อมกัน

นอกจากนี้เรายังดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเทคโนโลยีระหว่างพาร์ทเนอร์อย่างจริงจังเพื่อสร้างความร่วมมือประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติโดยย่อของ CSI-JS

ชื่อกลุ่มบริษัทC.S.I. Group (บริษัทแม่อยู่ที่กรุงเทพ ประเทศไทย)
 
ก่อตั้งสิงหาคม 1991
รายละเอียดธุรกิจ1. นำเสนอระบบในประเทศไทย
2. นำเสนอระบบสำหรับ ASEAN และประเทศโดยรอบ
3. พัฒนาระบบภายในญี่ปุ่น (ให้บริการรับพัฒนาระบบให้แก่ผู้จ้างและบริการส่งพนักงานไปประจำยังสถานที่ทำงานของลูกค้า)
4. ตรวจสอบเทรนด์และเทคโนโลยีความก้าวหน้าด้าน IT

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา