C.S.I. Group
เบอร์โทรศัพท์ : 02-231-3851

rubix : ระบบบริหารคลังสินค้า

rubix คือโซลูชั่นสำหรับงานควบคุมคลังสินค้าที่ C.S.I. เป็นผู้พัฒนาขึ้น

rubix คืออะไร?

“rubix” คือ โซลูชั่นการควบคุมคลังสินค้าที่พัฒนาขึ้นจากเฟรมเวิร์คของ C.S.I.

เราได้ทำการพัฒนาระบบขึ้นใหม่โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคลังสินค้า (Warehouse Management System) จากการที่ได้พัฒนาให้แก่ลูกค้าที่หลากหลายมาจนถึงบัจจุบัน

โซลูชั่นนี้นอกจากจะสามารถติดตั้งเทมเพลตมาตรฐานได้แล้วยังสามารถปรับตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายหรือทำการพัฒนาอินเตอร์เฟสเชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมอื่นๆ ได้เช่นกัน

rubix คุณสมบัติหลัก

 1. นำเสนอฟังก์ชั่นพื้นฐานทั้งหมดที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
 2. รองรับ On-Premises และ On-Cloud ( รองรับ Multi-Factor Authentication เวลาที่ใช้งาน Cloud )
 3. สามารถเช็คข้อมูลสำคัญแบบ real-time เช่น หาข้อมูลของสินค้าตามชื่อลูกค้าหรือซัพพลายเออร์หรือหาประวัติการส่งสินค้าเข้าและส่งออกของสินค้า
 4. มีการแนะนำสถานที่จัดเก็บสินค้า (แจ้งถึงคลังที่ว่างโดยอัตโนมัติ )
 5. สามารถรู้ว่ามีพื้นที่ว่างอยู่ในคลังเท่าไหร่
 6. จัดการข้อมูลของคลังสินค้าหลายที่ให้อยู่ในระบบเดยวกัน
 7. รองรับได้หลายภาษา
 8. รองรับการเพิ่มฟังก์ชั่นทีปรับแต่งได้

ลักษณะเด่น 3 ประการของ rubix

สั่งงานได้โดยอัตโนมัติ

เราได้ออกแบบระบบให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานของคลังสินค้าตาม ประสบการณ์จากที่ผู้ใช้งานจริง โดยมุ่งเน้นเรื่องความถูกต้องและรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ระบบแนะนำสถานที่จัดเก็บสินค้า, ระบบแนะนำการหยิบสินค้า

ทำให้สามารถมองเห็นสถานะของคลังสินค้าได้

เรามีหน้าจอที่แสดงเป็นภาพกราฟฟิคทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลโลเคชั่น เช่น ชั้นที่ว่าง หรือสถานที่เก็บสินค้าได้อย่างง่ายดาย

รับรู้สต็อกได้แบบ Real-time

สามารถดูสถานะของสต็อกในมุมมองแบบต่างๆ ได้แบบ Real-time โดยอ้างอิงตามข้อมูลจากผู้ใช้ภายในคลังผ่านอุปกรณ์ทำงานไร้สาย (Handheld)

ฟังก์ชั่นหลักของ rubix

ฟังก์ชั่นมาตรฐานของ rubix นั้นครอบคลุมกระบวนการทำงานต่างๆ ของคลังสินค้าไว้แล้วทั้งหมด

Receiving

 • ลงทะเบียนรับสินค้าเข้าคลัง (นำเข้าเป็นไฟล์ Excel)
 • ตรวจข้อมูลสต็อกและสั่งพิมพ์ได้
 • ยืนยันจำนวนสินค้าที่รับมา

Put-Away & Stored

 • พิมพ์สติ๊กเกอร์สินค้า
 • ช่วยแนะนำที่จัดเก็บสินค้า
 • นับจำนวนสินค้าที่มีในคลัง

Inventory Control

 • รับรู้สต็อกได้อย่างreal-time
 • ปรับเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายสต็อก
 • มีการรายงานสต๊อกที่หลากหลาย

Picking

 • พิมพ์ใบหยิบสินค้า
 • แนะนำสินค้าและสถานที่หยิบ
 • บันทึกจำนวนสินค้าที่หยิบออกมา

Shipping

 • บันทึกการส่งสินค้าออก (ไฟล์Excel)
 • จองสินค้าในสต็อก
 • บันทึกข้อมูลการขนส่ง
 • บันทึกจำนวนสินค้าที่ส่งออก

WMS-Rubix : ตัวอย่างงานติดตั้งและซัพพอร์ตที่ผ่านมาซึ่งดำเนินการ

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-A (โลจิสติก/ระยอง)

ระยะที่ติดตั้ง :ก.ย. 2012

ภาพรวมการติดตั้ง:
Implement system instead of Excel operation (* Previous Version)

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ:
Real time sharing owner inventory.

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-B (การค้าขาย/ประเทศไทย)

ระยะที่ติดตั้ง :ต.ค. 2013

ภาพรวมการติดตั้ง:
Implement system linked to ERP (* Previous Version)

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ:
Interface with ERP seamlessly.

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-C (ธุรกิจการผลิต/ชลบุรี)

ระยะที่ติดตั้ง :ก.พ. 2015

ภาพรวมการติดตั้ง:
Implement system for controlling RM and FG item in multiple factory

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ:
Implementation period is 1.5 Month only.

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-D (ธุรกิจการผลิต/ชลบุรี)

ระยะที่ติดตั้ง :เม.ย. 2015

ภาพรวมการติดตั้ง:
Implement system for export trade by using new warehouse

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ:
Cost reduction by Own export trading

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-E (การค้าขาย/จาการ์ตา)

ระยะที่ติดตั้ง :ก.ค. 2015

ภาพรวมการติดตั้ง:
Implement system linked to SAP B1 ERP for new Jakarta branch

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ:
Smoothly implementation for New oversea branch.

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-F (การค้าขาย/ประเทศไทย)

ระยะที่ติดตั้ง :ส.ค. 2015

ภาพรวมการติดตั้ง:
Apply the Jakarta’s system (Linked to SAP B1 ERP) to Thailand branch

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ:
Supports multiple items (Adapt 200,000 items.)

บริษัทสัญชาติไทย-A (ธุรกิจการผลิต/ปทุมธานี)

ระยะที่ติดตั้ง :ก.พ. 2016

ภาพรวมการติดตั้ง:
Implement system for controlling RM, WIP and FG item in multiple factory and link to ERP.

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ:
Succeeded 1st implementation to Thai company with RUBIX.

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-G (ธุรกิจการผลิต/ประเทศจีน)

ระยะที่ติดตั้ง :มี.ค. 2016

ภาพรวมการติดตั้ง:

 • Manage for Hazardous Material
 • Customization for Kanban operation
 • Interface with Backyard system

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ:
Customer has planed global roll out based on this system.

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-H (ธุรกิจการผลิต/พระนครศรีอยุธยา)

ระยะที่ติดตั้ง :ส.ค. 2016

ภาพรวมการติดตั้ง:

 • Implementation for magnet parts receiving, Inventory and issue production.
 • Interface with AS/400.

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ:
Improve work efficiency, Increased Inventory data accuracy by Handheld.

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-I (ธุรกิจการผลิต/ปทุมธานี)

ระยะที่ติดตั้ง :เม.ย. 2017

ภาพรวมการติดตั้ง:

 • Replenishment & Kanban supported
 • Interface with SAP R2 by real-time.

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ:
Fully interface & real-time synchronous with SAP R2

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-J (ธุรกิจการผลิต/บางพลี)

ระยะที่ติดตั้ง :ม.ค. 2018

ภาพรวมการติดตั้ง:

 • Production tracing.
 • Interface with SAP by file.

จุดปรับปรุง / อย่างมีประสิทธิภาพ:
Get PO/DO plan from SAP & add-on tracing in production program.

นอกจากนี้เรายังมีผลงานในธุรกิจอื่นๆ อีกมาก หากสนใจกรุณาติดต่อสอบถามได้

ตัวอย่างการติดตั้งระบบ

Pigeon Industry (Thailand)

มีการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับผลงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า “rubix” ที่ติดตั้งให้กับทางบริษัท Pigeon Industry (Thailand)

 1. ประวัติบริษัทของลูกค้า
 2. การทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนการติดตั้งระบบการจัดการคลังสินค้า
 3. ทำไมจึงเลือก Rubix
 4. ความเปลี่ยนแปลงของคลังสินค้าหลังจากใช้ระบบ
 5. เกี่ยวกับการบริการของซีเอสไอและ rubix
 6. ข้อความจากผู้บริหาร C.S.I.

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา