C.S.I. Group
เบอร์โทรศัพท์ : 02-231-3851

JP1 : โซลูชั่นการบริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบ – ITDM for Compliance

“JP1” เป็นซอร์ฟแวร์บริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบ IT เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการของระบบแบบอัตโนมัติและการบริหารจัดการสินทรัพท์ด้าน IT เป็นต้น

ประเด็นปัญหาในกระบวนการทำงานของระบบในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นคืออะไร?

 การใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

คิดว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นของถูกกฎหมาย แต่จริงๆ แล้วเป็นซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์
จากการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ทำให้อยู่ดีๆ ตัวโปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้!?

 มีการแอบติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน

พนักงานทำสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานระหว่างเวลางาน!

 คนภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในบริษัทได้อย่างอิสระ

ทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องข้อมูลรั่วไหลและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

 การทำตาม “พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”

ตามกฎหมาย “พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” ของประเทศไทย จะให้บริษัทรับผิดชอบด้วย
ไม่สามารถอ้างได้ว่า “ไม่ทราบ”.

 ไม่มีกฎเกณฑ์หรือผู้รับผิดชอบด้าน IT

ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตรวจสอบได้ยากว่าระบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่นั้น มีใครเข้าไปบริหารจัดการอะไร เมื่อไหร่ และอย่างไร

สิ่งที่ “JP1” สามารถทำได้เพื่อรักษาสินทรัพย์ทาง IT อันสำคัญยิ่ง

บริหารจัดการสินทรัพย์ทาง IT แบบรวมศูนย์

รับรู้สภาพปัจจุบันของสินทรัพย์ทาง IT

รักษาระดับหรือยกระดับการรักษาความปลอดภัยได้

สามารถบริหารจัดการข้อมูลด้านฮาร์ตแวร์ (ปริมาณฮาร์ดดิสก์ที่ว่างหรือปริมาณหน่วยความจำ) และซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้แต่ละรายในบริษัทใช้งานอยู่ได้แบบรวมศูนย์

ด้วยเหตุนี้จึงสามารถตรวจสอบและขจัดการทำงานที่ผิดกฎหมายหรือซอฟต์แวร์ผิดลิขสิทธิ์ รวมถึงรักษาระดับและบริหารจัดการระดับการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญได้อย่างง่ายดายกว่าเดิมมาก ซึ่งส่งผลให้สามารถยกระดับการรักษาความปลอดภัยขึ้นได้ด้วย

มาตรการสำหรับ “พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” ของประเทศไทย

เก็บ log ตามกฎหมาย

กรณีที่พนักงานกระทำความผิดโดยใช้ระบบเครือข่ายของบริษัท (รวมถึงความผิดฐานหมิ่นประมาท) นั้นบริษัทต้องรับผิดชอบด้วยตามกฎหมาย “พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ของประเทศไทย”

แม้แต่บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเองก็ตาม ตามกฏหมายแล้วมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บ log เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วัน

ซึ่ง JP1 ก็มีฟังก์ชั่นที่สามารถบันทึก log และเก็บไว้ได้ทำให้สนับสนุนการรักษากฎหมายของประเทศไทยได้ด้วย

การบำรุงรักษาผ่านระบบรีโมท

จัดการกับปัญหาและการติดต่อสอบถามจากพื้นที่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็ว

สามารถบังคับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละรายหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้จากระยะไกล

แม้ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีฐานการผลิตหลายแห่ง เมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่คอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถจะทำการตรวจสอบสาเหตุของปัญหาและดำเนินการแก้ไขได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังฐานการผลิตแต่ละแห่งโดยตรง และยังสามารถตอบกลับการสอบถามจากหน้างานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายขึ้นกว่าเดิมอย่างมากอีกด้วย

การบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัย

ขจัดคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือซอฟต์แวร์ผิดลิขสิทธิ์

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเข้ามาใช้

ตรวจติดตามและขจัดการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตกับเครือข่ายภายในบริษัท

สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการรั่วไหลของข้อมูลจากการนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้ามาใช้งาน และสามารถบริหารจัดการการใช้ข้อมูลอันเป็นความลับได้ด้วย

นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการจำกัดการใช้งานสื่อข้อมูลภายนอก (USB หรือ CD-R เป็นต้น) ให้สามารถใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์ที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นได้

การเก็บประวัติและติดตามการทำงานแต่ละรายการของเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

ป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตและการใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

JP1 สามารถเก็บ Log การทำงานกับไฟล์และการพิมพ์งานได้

นอกจากการเก็บ Log การย้ายหรือการลบไฟล์แล้ว ยังสามารถติดตามข้อมูลการเชื่อมต่อสื่อข้อมูลภายนอก (USB หรือ CD-R เป็นต้น) และการนำข้อมูลออกไปนอกหน่วยงานได้
และท้ายที่สุดแล้วกรณีที่มีข้อมูลรั่วไหล ก็ยังสามารถจะสามารถหาสาเหตุที่แน่ชัดได้ และยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถสร้างระบบการตรวจติดตามเป็นระยะได้ ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้ได้ด้วย

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจติดตามการใช้นอกเหนือจากการทำงานซึ่งพบได้มากในประเทศไทยเช่นการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวกับงานและการดูคลิปวีดีโอเป็นต้น อันนำไปสู่การจำกัดและการยับยั้งได้

ขอบเขตการทำงาน 3 ส่วนของ JP1

  1. Compliance
  2. Automation
  3. Monitoring

JP1 เป็นโซลูชั่นบริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบแบบบูรณาการโดยมีโครงสร้างของการทำงานทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแยกติดตั้งเฉพาะส่วนที่จำเป็น ติดตั้งบางส่วน หรือติดตั้งทีละส่วนตามลำดับก็ได้

ทำไมจึงต้องให้ C.S.I. ทำการติดตั้ง JP1 ให้?

กลุ่มบริษัท C.S.I. ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาระบบสัญชาติญี่ปุ่นที่มีผลงานและประสบการณ์ในประเทศไทยมากว่า 27 ปี เป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการในการจำหน่ายและติดตั้ง JP1 ในประเทศไทย

จากความเชี่ยวชาญด้านการกระบวนการทำงานของระบบในหน้างานและด้านสภาพแวดล้อมทาง IT ของประเทศไทยทำให้ลูกค้าของเราประทับใจในการบริการที่เหมาะสมและเชื่อถือได้เป็นอย่างยิ่ง

นับตั้งแต่ได้เป็นพันธมิตรกับ JP1 ในปี 2010 เราก็ได้มีการประชุมวางแผนรายเดือนกับกลุ่มบริษัทฮิตาชิซึ่งเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ JP1 มาตลอด และจากนี้ไปเราก็จะสร้างการบริการที่จะทำให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างวางใจยิ่งๆ ขึ้นไป

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

โซลูชั่นบริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบแบบบูรณาการ “JP1” เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทฮิตาชิ

รายละเอียด:คลิกที่นี่เพื่อเข้าชมเว็บไซต์แนะนำผลิตภัณฑ์ JP 1 ของฮิตาชิเอเชีย

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา