C.S.I. Group
เบอร์โทรศัพท์ : 02-231-3851

Factory-ONE : ระบบควบคุมการผลิต

โปรแกรม Factory-One ที่มีประวัติการติดตั้งให้แก่ลูกค้ากว่า 1,600 แห่งทั่วญี่ปุ่นได้เปิดตัวเวอร์ชั่นสำหรับ ASEAN แล้ว

ระบบ “Factory-ONE” ที่มีประวัติการติดตั้งให้แก่ลูกค้ากว่า 1,400 แห่งทั่วญี่ปุ่นได้ขยายฐานมายัง ASEAN แล้ว โดยเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่สำหรับขายในต่างประเทศนั่นก็คือ “GL R1.0”

โดยในเวอร์ชั่น “GL R1.0” นี้จะนำเสนอโซลูชั้นระบบควบคุมการผลิตที่ “ใช้งานง่าย” “เข้าใจง่าย” และ “ในราคาที่สามารถจ่ายได้”

ลักษณะเด่นของ Factory-ONE เวอร์ชั่น GL R1.0

Factory-ONE GL R1.0 คืออะไร

Factory-ONE GL R1.0 เป็นระบบ Factory-ONE ที่ทำขึ้นสำหรับต่างประเทศ เกิดขึ้นจากการเรียกร้องของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของญี่ปุ่นที่ขยายฐานไปยังต่างประเทศซึ่ง “ต้องการติดตั้งระบบควบคุมการผลิตที่มีคุณภาพสูงเท่าเทียมกับภายในญี่ปุ่น” และจากการนำรายงานที่จำเป็นในต่างประเทศเช่น INVOICE มาทำเป็นฟังก์ชั่นมาตรฐานร่วมกับการลดฟังก์ชั่นให้น้อยลงเมื่อเทียบกับระบบที่ใช้ในญี่ปุ่น ทำให้สามารถขายได้ในราคาที่สมเหตุสมผล

ในด้านการซื้อและติดตั้งรวมถึงการสนับสนุนการดำเนินการในประเทศไทยเองนั้นเราก็สามารถให้บริการได้ในระดับเดียวกับการติดตั้งในญี่ปุ่น จึงสามารถวางใจในการใช้บริการของเราได้

ก็มีการสนับสนุนทั้งฟังก์ชั่นและรายงาน

สำหรับลูกค้าที่อยู่ในธุรกิจการผลิตในประเทศไทยเราก็มีการสนับสนุนทั้งฟังก์ชั่นและรายงานต่างๆ ที่จำเป็น จากประสบการณ์ในการติดตั้งระบบมาเป็นจำนวนมากดังนี้

 • สนับสนุนการจัดการ BOI/IPO และเขตปลอดภาษีของประเทศไทย
 • เชื่อมต่อกับโปรแกรมจัดการด้านบัญชี (Sage ERP, swifT, etc.)
 • ออกเอกสารที่ใช้ตามวิธีปฏิบัติทางธุรกิจของไทยเช่น Invoice/ Debit Note/ Credit Note/ Delivery Note
 • สนับสนุนการซื้อของจาก Supplier หลายเจ้า (Multi Supplier)
 • สนับสนุนการแสดงผลหลายภาษา (ญี่ปุ่น อังกฤษ ไทย เป็นต้น)

ประสิทธิภาพหลังการติดตั้งและลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

เป็นเครื่องมืออันแข็งแกร่งในการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานโรงงานที่สำคัญ 3 ประการ

Factory-ONE เป็นเครื่องมืออันแข็งแกร่งในการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานโรงงานที่สำคัญ 3 ประการดังนี้

 1. ลด Lead time ที่ต้องใช้ในการตัดสินใจโดยการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารแบบทันท่วงที
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยการรวมศูนย์ข้อมูลและแชร์ข้อมูลให้รับรู้ร่วมกัน
 3. สร้างมาตรฐานการดำเนินงานในบริษัทเพื่อไม่ให้เกิดสภาพที่คนที่สามารถทำงานบางงานได้เพียงคนเดียว

ภาพรวมระบบ Factory-ONE GL

การรับคำสั่งซื้อและการจัดส่ง

คำสั่งซื้อที่วางแผนไปแล้ว (Make to Stock Manufacturing Order) จะถูกจัดการโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลการรับคำสั่งซื้อและสถานะคำสั่งซื้อของลูกค้า ระบบยังสามารถจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ยังไม่ได้จัดส่ง การจัดการสต็อกที่สามารถนำมาใช้ได้และสต็อกจริงตามการจัดสรรและการเบิกจ่ายของในสต็อก การจัดเตรียมการขนส่ง การเช็คประวัติการเปลี่ยนแปลงการจัดส่ง และการแจ้งเตือนการจัดส่งล่าช้าได้ นอกจากนี้ก็ยังสามารถรับเข้าข้อมูลคำสั่งซื้อที่ยืนยันแล้วที่ลูกค้าส่งมาเป็นข้อมูล EDI เข้าไปยังระบบได้ ในส่วนของกระบวนการจัดส่งนั้นยังสามารถดำเนินการโดยอ้างอิงข้อมูลคำสั่งซื้อได้ด้วย (แต่ก็สามารถทำการจัดส่งที่ไม่ตรงกับคำสั่งซื้อได้เช่นกัน)

การวางแผนการผลิต

ระบบสามารถช่วยวางแผนการผลิตมาตรฐานของโรงงานทั้งหมดในภาพรวมได้ โดยสามารถจะสร้างแผนการผลิตขึ้นมาโดยอัตโนมัติจากข้อมูลสต็อกสินค้าได้ (แต่ก็สามารถบันทึกแบบแมนวลได้ด้วย) ที่หน้าบันทึกแผนการผลิตนั้นสามารถเช็คการเคลื่อนไหวของสต็อกไปพร้อกับปรับวันที่จัดส่งในรูปแบบปฏิทินได้ ซึ่งมีประสิทธิภาพมากสำหรับกรณีที่มีคำสั่งซื้อสินค้าเดียวกันซ้ำๆ เป็นล็อตเล็กๆ จำนวนมาก นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้าข้อมูล Forecast ที่ส่งมาจากลูกค้าเป็น EDI เข้าไปยังระบบเพื่อให้ไปอัพเดทในส่วนของการวางแผนการผลิตได้ด้วย

การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ – MRP

ระบบจะทำการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP) ตามแผนการผลิตมาตรฐานที่ได้วางเอาไว้ จากข้อมูลมาสเตอร์ Item Structure (BOM ในรูปแบบลำดับขั้น) โดยคำนวณจำนวนวัตถุดิบที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดหักลบด้วยจำนวนวัตถุดิบในสต็อกที่จองไว้จนได้เป็นจำนวนวัตถุดิบสุทธิที่จำเป็นต้องใช้ แล้วนำไปสรุปยอดและปัดขึ้นให้เป็นเลขกลมๆ จากนั้นนำมาสร้างเป็นแผนการจัดซื้อ นอกจากนี้ยังทำการจัดเตรียมกระบวนการผลิต (ออกใบสั่งผลิต) ไปพร้อมกับการจัดเตรียมวัตถุดิบ (สั่งซื้อ) และทำการคำนวณวันที่สั่งซื้อ (วันที่เริ่มต้น) และวันที่ส่งมอบของ (วันที่สิ้นสุด) ตามตารางเวลามาตรฐานของกระบวนการ (หมายเลขการจัดเตรียม) และ Lead time การสั่งซื้อด้วย ในส่วนของ MRP นั้นสามารถที่จะทำการคำนวณซ้ำได้เรื่อยๆ จนกว่าจะดำเนินการยืนยัน ดังนั้นจึงสามารถใช้เพื่อจำลองข้อมูลของแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบและแผนการกระจายโหลดงานได้ด้วย

การบริหารจัดการความคืบหน้า

สามารถดูเปรียบเทียบคำสั่งงานและผลลัพท์ที่ทำได้จริงในรูปแบบ Gantt Chart ได้

การปรับโหลดการทำงาน

นำโหลดการทำงานที่คำนวณมาตรงๆ จากการบวกทบยอดจำนวนแรงงานที่มีแยกตามแต่ละกระบวนการหรือตามเครื่องจักรได้ (จำนวนแรงงานที่ระบบกำหนด + จำนวนแรงงานที่ถูกปรับ) และจำนวนคงเหลือที่ต้องออกคำสั่งงานรวมถึงจำนวนแรงงานมาตรฐานที่กำหนดในข้อมูลพื้นฐาน (แรงงานที่ใช้ Setup และแรงงานที่ใช้ทำงานจริง) มาเปรียบเทียบรายวันเพื่อคำนวณอัตราโหลดงาน โดยหน้าจอนี้จะสามารถแสดงสีที่แตกต่างกันตามแต่ละระดับความหนักเบาของโหลดงานและยังสามารถแสดงเปรียบเทียบแรงงานที่มีกับโหลดการทำงานออกมาเป็นกราฟได้ด้วย

ต้นทุน

ทำการคำนวณรวมค่าวัตถุดิบ ค่ากระบวนการผลิต ค่าส่งงานให้ Subcontract ผลิต ค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นๆ แบบ Real time เพื่อคำนวณค่าต้นทุนจริงของแต่ละหมายเลขการผลิต แล้วทำการเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่ประเมินหรือจำนวนเงินในการจัดเตรียมชิ้นส่วน (ต้นทุนที่ประเมินและงบประมาณในการผลิต) ในส่วนรูปแบบการแสดงผลนั้นจะสามารถเลือกแสดงเป็นกราฟ (ขยายดูรายเอียดได้) แบบตาราง หรือแบบตารางแสดงรายละเอียดก็ได้

การสืบค้นล็อตย้อนกลับ

สามารถทำการสืบค้นล็อตย้อนกลับ (LOT Traceability) ได้จากการบันทึกหมายเลขล็อตในการกรอกรายการต่างๆ (การรับ บันทึกผลการทำงาน บันทึกผลการร้องขอ การจัดส่ง) ข้อมูลการสืบค้นย้อนกลับนี้จะแสดงขึ้นมาเป็นโครงสร้างแบบต้นไม้ซึ่งสามารถจะไล่ดูจากผลิตภัณฑ์ลงมาถึงวัตถุดิบ หรือจะไล่ดูจากวัตถุดิบขึ้นไปหาผลิตภัณฑ์ก็ได้

Product Series

เวอร์ชั่น MRP, เวอร์ชั่น manufacturing order management, เวอร์ชั่น hybrid และระบบบริหารจัดการการขาย (ระบบตั้งต้น) โดยหลังจากที่ติดตั้งระบบบริหารจัดการการขาย (ระบบตั้งต้น) แล้ว ลูกค้าสามารถทำการติดตั้งเพิ่มเติมตามลำดับทีละขั้นในส่วนของระบบควบคุมการผลิตตามที่เหมาะสมกับการเติบโตทางธุรกิจของตนได้

เวอร์ชั่น MRP

การผลิตตามการพยากรณ์/ตามคำสั่งซื้อ

รูปแบบการผลิตที่เหมาะสม :
การผลิตจำนวนมาก การผลิตแบบซ้ำไปซ้ำมา
(ทั้งแบบตามการพยากรณ์และตามคำสั่งซื้อ)
(สนับสนุนการผลิตตามล็อต)

เวอร์ชั่น Manufacturing Order Management

การผลิตตามคำสั่งซื้อรายชิ้น

รูปแบบการผลิตที่เหมาะสม :
การผลิตตามคำสั่งซื้อรายชิ้นและการผลิตตามคำสั่งซื้อของสินค้ากึ่งมาตรฐาน

เวอร์ชั่น Hybrid

รูปแบบผสมผสานระหว่าง MRP และ Manufacturing Order Management

รูปแบบการผลิตที่เหมาะสม :
การผสมผสานการผลิตตามคำสั่งซื้อรายชิ้นกับการผลิตจำนวนมากเข้าด้วยกัน

ระบบบริหารจัดการการขาย (ระบบตั้งต้น)

รูปแบบการติดตั้งทีละขั้นโดยยึดลูกค้าเป็นหลัก

รูปแบบการผลิตที่เหมาะสม :
การบริหารจัดการการขาย (สามารถเพิ่มระบบ MRP หรือ Manufacturing Order Management เข้าไปในระบบตั้งต้นที่เป็นระบบการบริหารจัดการการขายได้)

นอกจากนี้เรายังมีฟังก์ชั่นที่เป็นออพชั่นเสริมอีกดังต่อไปนี้

 • ฟังก์ชั่นบริหารจัดการแม่พิมพ์
 • ฟังก์ชั่นการควบคุมคุณภาพ
 • การเชื่อมต่อกับ Handy Terminal
 • การเชื่อมต่อกับ Web Tablet

TOPICS – ข่าวประกาศ

Factory-ONE ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์กรสาธารณะประโยชน์

Factory-ONE ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์กรสาธารณะประโยชน์ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center) เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2016 ว่าเป็นหนึ่งใน “ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ” ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ก็เนื่องมาจากความสำเร็จในการขายและติดตั้งระบบในประเทศไทยโดย C.S.I. Group ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมานั่นเอง ในปัจจุบันเราได้มีการนำเสนอระบบนี้ในฐานะซอฟต์แวร์ที่ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียวแนะนำให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและย่อมโดยพุ่งเป้าไปที่ธุรกิจการผลิตของญี่ปุ่นที่ขยายฐานเข้ามายังประเทศไทยเป็นหลัก

รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ ที่เว็บไซต์

【Solution】ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์กรสาธารณะประโยชน์ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center) เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2016 ว่าเป็นหนึ่งใน “ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ”

“Factory-One” เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยบริษัท EX คลิกที่นี่เพื่อเข้าชมเว็บไซต์บริษัท EX

สื่อที่ลงบทความ

Arayz “ฉบับพิเศษเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านบัญชีและภาษีอากร”

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดของบทความ

newsclip 

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดของบทความ

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม สำหรับ ระบบควบคุมการผลิต Factory-ONE

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ทันที