C.S.I. Group
เบอร์โทรศัพท์ : 02-231-3851

AS/400 (RPG & COBOL) : การพัฒนาและสนับสนุนทางเทคนิคระบบ

ทีมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการสนับสนุนทางเทคนิคของระบบ AS/400 ของเราจะให้การซัพพอร์ตโดยมีฐานอยู่ในประเทศไทย

คุณกำลังมีปัญหาเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้าน AS/400 มีไม่พออยู่หรือไม่?

จากความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยและความเสถียรของระบบทำให้ AS/400 ยังคงถูกใช้เป็นระบบหลักโดยไม่มีการนำระบบอื่นเข้ามาแทนที่

ในอีกด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบริษัทหลายๆ แห่งก็พบกับปัญหาขาดแคลนวิศวกรที่สามารถใช้งาน AS/400 ได้

กลุ่มบริษัท CSI นั้นมีนักเทคนิคด้าน AS/400 อยู่เป็นจำนวนมากทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการพัฒนาและด้านการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับระบบเดิมที่ใช้ AS/400 ได้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

จุดแข็งของทีม AS/400 ของกลุ่มบริษัท C.S.I

 มีทรัพยากรด้านวิศวกรจำนวนมากกว่า 30 คน

ข้อมูลในเดือนมีนาคม 2018 เรามีโปรแกรมเมอร์และนักวิเคราะห์ระบบที่เชี่ยวชาญด้าน AS/400 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 34 คน

 สามารถดำเนินการด้วยภาษาโปรแกรมมิ่ที่หลากหลาย

สามารถดำเนินการด้วยภาษาโปรแกรมมิ่งของ AS/400 ได้หลากหลายเช่น RPG, RPG3, RPG4, RPGLE, CL, CLLE, SQLRPG, SQLRPGLE, AFPDS Report เป็นต้น

 มีผลงานทั้งในและต่างประเทศ

เรามีประสบการณ์และผลงานมาเป็นระยะเวลายาวนานทั้งในและต่างประเทศ เช่นการให้บริการส่งคนไปประจำยังไซต์งานใน ASEAN เป็นต้น
( รายละเอียดกรุณาดูได้ที่ “ผลงานการพัฒนาระบบด้วย AS/400” ที่จะอธิบายหลังจากนี้ )

ขอบเขตการสนับสนุนของทีม AS/400

การพัฒนาแอปพลิเคชั่น

 การพัฒนาระบบใหม่และแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมโดยใช้ AS/400

นอกจากเราจะให้บริการพัฒนาโซลูชั่นใหม่โดยใช้ AS/400 แล้ว เรายังมีบริการแก้ไขปรับปรุงระบบเดิมที่มีอยู่แล้วอีกด้วย

 การพัฒนาระบบแบบ Offshore จากญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆ

บริษัทในเครือ CSI ในประเทศญี่ปุ่น (CSI-JS) และเหล่า “ผู้ประสานงาน” ที่มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารทั้งในภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ และไทยจะช่วยให้การซัพพอร์ตการดำเนินการในระดับสากลจากในประเทศไทยเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้นจึงทำให้สามารถสนับสนุนนักเทคนิค AS/400 ทั้งในญี่ปุ่นและ ASEAN ได้อีกด้วย

นับจากวันที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นในประเทศไทยในปี 1991 เป็นต้นมา เราได้สั่งสมประสบการณ์และผลงานในฐานะบริษัทพัฒนาระบบสัญชาติญี่ปุ่นมาตลอด ทำให้สามารถรักษาประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านเทคนิคมาได้อย่างต่อเนื่อง

บริการ Outsourcing

 ให้การสนับสนุนที่ไซต์งาน (Onsite Support)

เดินทางไปยังหน้างานที่วางระบบ AS/400 และให้การสนับสนุนตามความจำเป็น

 ให้การสนับสนุนผ่านระบบรีโมต

สำหรับลูกค้าในประเทศไทยที่อยู่ในเขตห่างไกลหรือลูกค้าต่างประเทศ เราก็มีบริการสนับสนุนผ่านการเชื่อมต่อด้วยระบบรีโมตเช่นกัน

 การสนับสนุนด้านทรัพยากรโดยส่งคนไปประจำ หรือกึ่งประจำที่ญี่ปุ่นและในต่างประเทศ

ในด้านการสนับสนุนโดยการส่งคนไปยังประเทศญี่ปุ่นนั้น บริษัทในเครือ CSI ในประเทศญี่ปุ่น (CSI-JS) จะคอยให้การช่วยเหลืออยู่ และสำหรับการส่งคนไปยังประเทศอื่นๆ นั้นเราจะส่งพนักงานที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ไป

การรวมศูนย์การสนับสนุนการทำงานของระบบ AS/400

 จัดตั้งศูนย์กลางการติดต่อเพื่อให้การสนับสนุนการทำงาน

CSI ได้ทำการจัดตั้งศูนย์กลางการติดต่อสำหรับการสนับสนุนระบบ AS/400 ภายใน ASEAN เพื่อซัพพอรตการดำเนินการและเป็น Helpdesk รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินการซัพพอร์ตกับแผนก IT ของญี่ปุ่นเพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น
(สามารถติดต่อได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น)

บริการฝึกอบรม

 การฝึกอบรมสำหรับพนักงานแผนก IT

เรามีบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับ AS/400 ให้แก่พนักงานแผนก IT ของบริษัทลูกค้า โดยการจัดอบรมจะจัดเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นสามารถปรับได้อย่างอิสระเพื่อให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าเอง

ผลงานการพัฒนาระบบโดยใช้ AS/400

ธุรกิจการเงิน

  • Hire Purchase
  • Credit Card
  • Personal Loan

ธุริกจการผลิต

  • Production Planning
  • Inventory Control
  • Interface File to Robot
  • Interface File for SAP & HULFT Interface AS400 (Accounting data) to SAP (Global Standardization)
  • Free Zone System
  • Custom Clearance
  • Excise Tax Air Inventory
  • Export Order
  • Logistics Control
  • ERP
  • EDI Data Interface to Banking

ธุรกิจประกัน

  • Sale Commission
  • Cheque Printing System
  • Pre-Voucher System
  • Agent Commission System

นอกจากนี้เรายังมีผลงานในธุรกิจอื่นๆ อีกมาก หากสนใจกรุณาติดต่อสอบถามได้

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา