C.S.I. Group
เบอร์โทรศัพท์ : 02-231-3851

บริการของเรา

System Development

หน้าที่ของเราคือ “การพัฒนา/ติดตั้งระบบ” ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด นอกเหนือจากการพัฒนาระบบแบบ Tailor-made เพื่อให้ได้ระบบทีมีลักษณะเฉพาะตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายแล้ว เราสามารถให้บริการติดตั้ง “ซอฟต์แวร์แพคเกจ” ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP, ระบบควบคุมการผลิตหรือระบบบัญชีการเงิน

Enterprise System

เรา “พัฒนา/ติดตั้งระบบ” ที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานตามประเภทธุรกิจต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ นอกเหนือจาก การพัฒนาระบบแบบ Tailor-made เพื่อให้ได้ระบบทีมีลักษณะเฉพาะเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

FLEX – ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP

โปรแกรม ERP “FLEX” คือโปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับองค์กร โดยสามารถปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจในทุกกิจกรรมของลูกค้า

AS/400 การพัฒนาและสนับสนุนทางเทคนิคระบบ

ทีมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการสนับสนุนทางเทคนิคของระบบ AS/400 ของเราจะให้การซัพพอร์ตโดยมีฐานอยู่ในประเทศไทย

IoT ด้านการผลิต – โรงงานอัจฉริยะ (Smart factory)

MI – Manufacturing Intelligence (Big Data / AI)

RPA – โซลูชั่นการทำงานแบบอัตโนมัติ

“RPA” ที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปแบบอัตโนมัติโดยโรบอทนั้นจะช่วยสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในประเทศไทย

Finance and Accounting System

เราสามารถพัฒนาซอฟแวร์ที่เกี่ยวกับระบบบัญชี ที่สอดคล้องตามกฎหมายของประเทศไทย นอกจากนี้ซอฟแวร์ที่จะพัฒนาขึ้นมานั้น ยังมีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้ร่วมกับแบบฟอร์มของบริษัทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร Invoice, Tax Invoice, เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย, เอกสารรายงานภาษี เป็นต้น

Warehouse Management System (WMS) “rubix”

จากประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจคลังสินค้า และ โลจิสติกส์ เราพร้อมนำ Technology และ Process ที่มีคุณภาพมาช่วยเสริมความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจคลังสินค้า ภายใต้ Application ชื่อ “rubix”

“rubix” มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีความแม่นยำเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง ดูแลกิจกรรมด้านคลังสินค้ารอบด้าน ง่ายต่อการตรวจสอบคลังสินค้าด้วยแผนที่เสมือน และ ระบบ barcode รองรับสถาปัตยกรรมแบบ Cloud และ สามารถพัฒนาเพิ่มเติมให้เข้ากับกิจกรรมในแต่ละคลังสินค้าที่แตกต่างกันได้ไม่จำกัด

Factory-ONE – ระบบควบคุมการผลิต

โปรแกรม Factory-One ที่มีประวัติการติดตั้งให้แก่ลูกค้ากว่า 1,600 แห่งทั่วญี่ปุ่นได้เปิดตัวเวอร์ชั่นสำหรับ ASEAN แล้ว

PSI Visualizer – ระบบที่ช่วยให้เห็นภาพสต็อก

PSI Visualizer เป็นระบบที่จะทำให้ “มองเห็น” สถานะของสต็อกได้ โดยจะสามารถ “มองเห็นสต็อก” “เจอสต็อกที่เป็นปัญหาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น” และ “เห็นแนวโน้มการลดลงของสต็อก” ได้ สำหรับความสามารถพิเศษของโปรแกรมก็เช่น สามารถใช้ข้อมูลตารางควบคุมสต็อก (ซึ่งอาจจะเป็น Excel) ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันนำมาแสดงสถานะสต็อกเป็นภาพกราฟฟิคได้

Asprova – ระบบกำหนดตารางการผลิต

Asprova คือระบบจัดการวางแผนผลิตความเร็วสูงที่มีความแม่นยำ ซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นรวมทั้งกว่า 1,800 แห่งทั่วโลกเลือกใช้

ระบบนี้จะสามารถสร้างแผนการผลิตที่แม่นยำและได้ประสิทธิภาพสูงโดยคำนึงถึงข้อจำกัดของเครื่องจักรรวมถึงกำลังความสามารถในการผลิต และยังช่วยลดระยะเวลาในการผลิต ลดสินค้าคงคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคงกำหนดวันส่งสินค้า

Other System Development

เราสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการ ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ในมาตรฐานการบริการและราคาที่เหมาะสม

IT Security Network

Network / Security Solution

เราพร้อมให้บริการติดตั้ง “เน็ตเวิร์ค”, “เซิร์ฟเวอร์” นอกจากนี้ เรายังมีบริการที่หลากหลายทั้งด้านการจัดการเพื่อป้องกันไวรัส การสำรองข้อมูล การควบคุมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

JP1 – โซลูชั่นการบริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบ

“JP1” เป็นซอร์ฟแวร์บริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบ IT เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการของระบบแบบอัตโนมัติและการบริหารจัดการสินทรัพท์ด้าน IT เป็นต้น

JP1 เป็นโซลูชั่นบริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบแบบบูรณาการโดยมีโครงสร้างของการทำงานทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแยกติดตั้งเฉพาะส่วนที่จำเป็น ติดตั้งบางส่วน หรือติดตั้งทีละส่วนตามลำดับก็ได้

ในฐานะคู่ค้าของ AWS

กลุ่มบริษัท CSI ได้รับการรับรองในฐานะคู่ค้าของทาง AWS(Amazon Web Service)

Outsourcing Service

Development Supporting Service

เราพร้อมให้บริการ (Outsourcing Service) สนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (IT) ของบริษัทลูกค้า เพื่อลดปัญหาและความยุ่งยากในการจ้างพนักงานใหม่และการอบรมให้ความรู้พนักงานในบริษัทของลูกค้า เพื่อให้มาดูแลงานในส่วนนี้

Operation and Monitoring Supporting Service

เราสามารถให้บริการดูแลและช่วยเหลือการใช้งานครบวงจร ทั้งด้าน “ซอฟต์แวร์”, “ฮาร์ดแวร์”, “เน็ตเวิร์ค” ให้กับลูกค้าองค์กร รวมถึงการดูแลรักษาและประยุกต์ใช้ Multivendor System และบริการช่วยกู้คืนระบบเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

Coordination Services

เราให้บริการประสานงานอย่างมืออาชีพโดยพนักงานของเราที่มีประสบการณ์ในการทำงานโปรเจ็คกับคนต่างวัฒนธรรม และมี Knowhow ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจมากกว่า 10 ปี

เราสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพใน3 ภาษา (ภาษาไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น) นอกจากนี้เรามีความเข้าใจในวัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่นและคนไทยเป็นอย่างดีทำให้เราสามารถให้การประสานงานได้อย่างราบรื่นและมีผลสำเร็จเป็นอย่างดี

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา