เบอร์แฟกซ์ :02-231-3860

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม – RPA

หากท่านมีคำถามหรือความต้องการเกี่ยวกับ “RPA (Robotic Process Automation)” ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ชื่อบริษัท*
ชื่อและนามสกุล*
อีเมล*
หมายเลขโทรศัพท์*
แผนกที่ท่านสังกัด
หัวข้อที่ต้องการสอบถาม*
(เลือกได้หลายคำตอบ)
สถานการณ์ปัจจุบัน*
รายละเอียดส่วนงานที่ต้องการนำระบบRPAไปใช้
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทางเราจะตรวจสอบเนื้อหาที่ท่านสอบถามและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ3วันทำการ