เบอร์แฟกซ์ :02-231-3860

ตัวอย่างการพัฒนาระบบ

ผลงานการพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อน

【การพัฒนา&การติดตั้ง】New Application System (NAS)

เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานในหลายๆ ส่วนตั้งแต่การบันทึกข้อมูลใบสมัครโดยตัวแทนจำหน่าย การบริหารจัดการสัญญาของลูกค้า ไปจนถึงการบริหารจัดการการชำระเงิน โดยทุกระบบที่พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

 YANMAR CAPITAL (THAILAND) CO., LTD.

Yanmar Capital Thailand (YCT) ก่อตั้งที่ไทยในปี 2552 โดยทำธุรกิจให้กู้สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการก่อสร้าง

รายละเอียด

ผลงานการพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อน

เพิ่มความสามารถในการวางแผนการผลิตด้วย Advanced Planning System

【การติดตั้ง】 ระบบการจัดตารางการผลิต “Asprova” – บริษัท M

ตัวอย่างการติดตั้งระบบ – ระบบการจัดตารางการผลิต “Asprova”

รายละเอียด

ระบบการจัดตารางการผลิต “Asprova” – บริษัท M

การพัฒนาความแม่นยำของระบบคงคลังและกระบวนการทำงานด้วยระบบจัดการคลังสินค้า “Rubix”

【การติดตั้ง】ตัวอย่างการติดตั้งระบบ – ระบบบริหารคลังสินค้า “rubix”

 PIGEON INDUSTRIES (Thailand) CO., LTD.

Pigeon Industries (Thailand) Co., Ltd. คือ บริษัทที่ผลิต ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กด้วยเครื่องจักร โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทก่อมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 โดยมีฐานการผลิตที่ประเทศไทย

รายละเอียด

ตัวอย่างการพัฒนาระบบ – ระบบบริหารคลังสินค้า “rubix”

ธุรกิจอื่นๆ

นอกจากนี้เรายังมีผลงานในธุรกิจอื่นๆ อีกมาก หากสนใจกรุณาติดต่อสอบถามได้

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา