เกี่ยวกับ C.S.I.


 

C.S.I. Group เป็นบริษัทไอทีอิสระของไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2534 ในประเทศไทย เป็นกลุ่มบริษัทที่พัฒนาบริการโดยมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจเป็นเสาหลักของธุรกิจ เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจสำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่กำลังขยายสู่ประเทศไทยเป็นหลัก

 

   เราประสบความสำเร็จมากมายในด้านการควบคุมการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการจัดจำหน่าย ฯลฯ ที่รวมเอาธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจและวิธีการจัดการที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย และเราใช้ประโยชน์จากสามภาษาของญี่ปุ่น อังกฤษ และไทยได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อจัดหาระบบคุณภาพสูง

 

ในฐานะบริษัทไอทีอิสระสัญชาติไทยของญี่ปุ่น เรามีประวัติยาวนานที่สุดและภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุด และเราจะมีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าองค์กรของลูกค้าด้วยระบบไอที

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางธุรกิจ IT ในประเทศไทยที่สรรหานวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยีมาใช้และให้บริการด้าน IT แบบครบวงจร

“We will be the leader of new innovative technology in Thailand”

พันธกิจ

  1. มุ่งมันที่จะสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า

  2. มุ่งมั่นใส่ใจในบริการเพื่อมอบประสบการณ์ด้านผลิตภัณท์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

  3. มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทำงานเป็นทีมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร

  4. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสังคม

TEAM MESSAGE

With 30 years of software development experience in Thailand

Proudly brought to you with Japanese Expertise in "High Quality Production Technology" and "Ultimate Service Mindset"

We are moving forward to Digital Wisdom and Working Transformation.

History of C.S.I. Group

history.png

Award & Recognition

Capability Maturity Model Integration (CMMI)

เป็นหนึ่งใน Framework สำหรับการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์การพัฒนากระบวนการ หรือการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายธุรกิจขององค์กร ในปัจจุบันมาตรฐาน CMMI แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1-Initial, 2-Managed, 3-Defined, 4-Quantitatively Managed, 5-Optimizing

52711-Tailor-Made,-Industrial-Internet-o
BSI-Assurance-Mark-ISO-27001-Red.png

Certificate No : IS 699403

ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS) 

คือ ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยมีหลักการเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญขององค์กร ในแง่ของ Confidential (ความลับ) Integrity(ความถูกต้องครบถ้วน) Availability (ความพร้อมใช้) หรือ ที่เราเรียกว่า CIA ซึ่งมาตรฐานนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งการปฏิบัติงานร่วมกันของลูกค้า supplier รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

Microsoft Official Partner

logo-2.gif
AWS_Badge-300x288-300x288.png
C.S.I.Group
28th Floor Silom Complex Tower
191 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

TEL : 02-231-3851
FAX : 02-231-3860


 
LINE-icon-pop-transparent-1024x1024.png

ติดตั้งระบบ, พัฒนาระบบ, Outsource service, IT Security, Network