top of page
warehouseplatformbanner.png

สำหรับ Warehouse
และ E-Commerce : การใช้

Warehouse Platform
จะทำให้การ Management
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื่องจาก E-Commerce ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความสำคัญของ Warehouse จึงมีความสำคัญมากขึ้น ในการที่ต้องการจะทำ Warehouse แม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือปัญหามากมายในการดำเนินการ แต่ Warehouse Platform จะมาช่วยแก้ไขอุปสรรคหรือปัญหาเหล่านั้นได้ ซึ่ง Warehouse Platform นั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

เราจะมาอธิบายถึง Warehouse Platform จากการที่ CSI ได้จัด Webinar ไป

E-commerce

Webinar :ส่องนวัตกรรมใหม่ก้าวไกล Future of Thailand

E-commerce & logistic Solution

(Product Manager ระบบจัดการคลังสินค้า (Rubix)

Panich Thaiprasansub (Ton))

คลังสินค้าฮาร์ดแวร์

Warehouse Management เกี่ยวข้องกับ E-Commerce อย่างไร?

Warehouse Management เป็นหนึ่งจุดเชื่อมต่อในการทำ E-commerce ซึ่งจะลิงค์กับหน้าร้านต่างๆ ที่เชื่อมต่อไปยังจุดที่เป็น Transportation

แต่ก่อนที่จะไปยัง Transportation เรามาดูรายละเอียดส่วนที่เป็น Warehouse กัน

Screenshot 2566-05-09 at 14.01.57.png

Warehouse เป็นจุดเชื่อมต่อตรงกลางระหว่างหน้าบ้านหรือ Market กับคลังสินค้าหรือหน่วยการผลิต เพื่อให้เราส่งต่อไปยังปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และสร้าง Profit ได้มากที่สุด

คนงานยกกล่องกระดาษแข็ง

Warehouse ใน Real-word (โลกปัจจุบัน) คืออะไร?

Warehouse ในการจัดเก็บแบบเก่าหรือในระบบการผลิต

Warehouse ใน Real word หรือในโลกปัจจุบันนั้น เมื่อก่อนเราอาจจะมองว่า Warehouse เป็นที่เก็บสิ่งของขนาดใหญ่ตามโรงงานต่างๆ หรือสำหรับหน่วยเก็บสินค้าที่ทำการเช่าเก็บสินค้าต่างๆ โจทย์คือทำยังไงให้ทำงานได้เร็วขึ้น, ทำยังไงให้ลดความผิดพลาดได้มากที่สุด, จะคาดคะเนยังไง

ให้ทราบว่าของพอหรือไม่พอในการจัดเก็บหรือผลิตสินค้า และในปัจจุบันหากใครทำธุรกิจประเภท Retail , Wholesale หรือร้านขายของหน้าร้านต่างๆ แน่นอนว่าจะมีโจทย์ทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เช่น สินค้าของเราที่อยู่หน้าร้านจะหมดอายุหรือยัง หรือสินค้าในสาขาขอนแก่นหรือสาขาหาดใหญ่นั้น

มีของเพียงพอรึเปล่า ถ้าสั่งของจากโคราชควรจะสั่งของจากขอนแก่นหรืออุดรดี ธุรกิจนี้เป็น Warehouse ประเภทนึงที่ต้องโฟกัสในเรื่อง

Real-time Stock เพื่อให้ทรัพย์สินของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นโจทย์ทางธุรกิจของกลุ่มคือบริหารสินค้ายังไงให้มีเพียงพอ

Warehouse กับ E-Commerce หรือ Online Platform

ถัดมาเมื่อเกิดสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ธุรกิจ E-Commerce โตขึ้นเร็วมาก ก่อนหน้านี้เคยประเมินกันว่าในไทยต้องใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาธุรกิจ E-Commerce แต่เมื่อ COVID-19 เข้ามาได้สองปี E-Commerce ก็เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย การซื้อ - ขายของออนไลน์ต่างๆ เกิดขึ้นในหลายมุมมอง ยกตัวอย่างเช่น มี Warehouse คือห้องเก็บของที่บ้าน มีประตูน้ำหรือแพลตินัมที่ไปรับออเดอร์มาเพื่อส่งของ แล้วเราจะมีการบริหารจัดการในส่วนนี้อย่างไร? ออเดอร์ที่ได้รับมาจะส่งไปได้เร็วที่สุดอย่างไร ทำอย่างไรให้ส่งของไปที่ปลายทางแบบ On-Time ให้ได้มากที่สุด หรือหากห้องเก็บของมี 20 ตารางเมตร ทำยังไงให้เก็บของได้มากที่สุด โดยจัดการพื้นที่ด้วยทุนที่เรามีได้อย่างเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่

ในทางธุรกิจ สิ่งที่อยากจะพัฒนาในทาง Warehouse มากที่สุดคือ..

จากการสำรวจความคิดเห็นส่วนใหญ่พบว่า ในทางธุรกิจ สิ่งที่อยากจะพัฒนาในทาง Warehouse มากที่สุดคือ..

 • ความผิดพลาดในการทำงาน

 • การเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง เพราะ Warehouse เป็นหนึ่งในตัวกลางระหว่างหน้าบ้าน ซึ่งก็คือ Website หรือ E-Commerce ต่างๆ แต่ก็ต้อง delivery สินค้าไปเช่นกัน

ความสำคัญของ Warehouse คืออะไร?

การลดต้นทุน ลดความผิดพลาด เพราะบางครั้งอาจลืมไปว่าการที่ของค้าง Stock ไว้นานๆ จนสินค้าเสียหรือหมดอายุไปนั้นก็ถือเป็นต้นทุนอย่างนึง หากได้ข้อมูลว่าสินค้าอะไรขายดีหรือไม่ดี ก็สามารถทำโปรโมชั่นเกี่ยวกับการขายต่างๆ ทำให้ธุรกิจหมุนไปได้ไวขึ้น

ชั้นวางของโกดังจากเบื้องบน

เมื่อต้องการที่จะ Implement Warehouse ต้องดูอะไรบ้าง?

อุปสรรคในการทำ Warehouse

Price ราคา

ในสมัยก่อน การทำ warehouse นั้นแพงมาก หรือการสร้าง Warehouse อาคารนึงขึ้นมา ต้องมีที่ดินในการสร้าง

Money

People คนหรือพนักงาน

การทำ Warehouse ต้องมีคนหรือพนักงานมาทำตรวจนับ ทำการรับ -
เก็บของ

พนักงานหญิงในสโตร์สินค้า

Time เวลา

การทำงานหรือการสร้าง Warehouse ขึ้นมาใช้เวลานานมาก หากใช้เวลาทำนาน เช่น ครึ่งปี คู่แข่งอาจครองตลาดได้หมดแล้ว

ชม Close-up

การแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้น ก็คือการทำ Warehouse platform

การแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้น ก็คือการทำ Warehouse platform ซึ่งเป็นหนึ่งแนวคิดที่ทาง CSI กำลังพัฒนาอยู่ มี Key Point ดังนี้

Fast Implementation
but Less investment

การทำให้ผู้ใช้งาน Warehouse ใช้เวลาไม่นานในการขึ้นระบบ

Link with online / Outline Platform

สามารถทำบนออนไลน์ ทำบนระบบ Cloud System ได้ทั้งหมด ไม่ต้องทำโครงสร้างหรือโครงข่ายขนาดใหญ่ ไม่ต้องเช่าที่ดิน

ช่วยให้ประหยัดได้มากขึ้น

Everything flexible on cloud & Secure

หากเป็นบน Cloud แล้วเราสามารถทำทุกอย่างบนโทรศัพท์หรือ Tablet ต่างๆ ได้ 

Mobility, Work Anywhere

สามารถทำงานที่ไหนก็ได้

เห็นข้อมูลทั้งหมดเชื่อมต่อกัน

Support for Warehouse Business

เป็น Concept ของ Warehouse Management คือการที่สามารถทำได้เต็มรูปแบบ เก็บ – รับ - จ่ายของ สามารถเห็นของออนไลน์ทั้งหมด ทำเป็นกราฟิกได้

One Stop Service Sale, Storage and Delivery

ในปัจจุบัน Warehouse อย่างเดียวอาจไม่สามารถตอบโจทย์ได้ การเชื่อมต่อกับ TMS (Transportation Management System) หรือเชื่อมต่อกับ E-Commerce หรือ E-Ordering ต่างๆ เพื่อให้ chain การซื้อขายของเราครบลูป สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าตั้งแต่ต้นทางในการ

สั่งซื้อ จัดการออเดอร์ จนการส่ง

ถึงปลายทางได้

Key feature ของ Warehouse platform คืออะไร?

Core & Security Feature

coresecurity.png
 • Concurrent User License

 • JWT Token Security

 • Support All Time Zone

 • Automatic Testing

Common Feature

common.png
 • Multiple Warehouse : หากมี Warehouse มากกว่าหนึ่งที่ เราจะสามารถเชื่อมต่อหรือเห็นกันได้ทั้งหมด วางแผนได้ว่าสินค้าชิ้นนี้จะส่ง
  จากที่ไหน เพื่อจะทำให้ประหยัดต้นทุนได้สูงที่สุด

 • Zone Management : การจัดการสินค้าหน่วยต่างๆ เป็นการจัดการของ Basic Warehouse

 • SKU Management Strategy

 • MULTI-UNIT Convertor

 • Flexible Location Drawing : การ Drawing นั้นสามารถวาด Layout แบบ 3 มิติขึ้นมาได้ ซึ่งจะเห็น Warehouse เป็น 3 มิติได้

 • User Controller

 • Pallet Management

 • Flow Management : การจัดการเรื่องผลิต

Operation Feature

operation.png
 • Open API : การเชื่อมต่อกับหลายสิ่งอย่าง เชื่อมต่อกับภายนอกได้ เชื่อมต่อกับ 3rd Party System ได้

 • Lot & Serial Support

 • Book & Pick Strategy

 • Stock Counting & Management

 • Mobile Support (Receive/Stock/Ship) : สามารถดูข้อมูลต่างๆ ทางโทรศัพท์มือถือได้

 • Sticker & Barcode Management

 • Location Management

 • Notification for Expired & Safety stock

 • Line Interface

 • Visualization Warehouse

 • Dashboard

Add-On Module : สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับ Warehouse Platform ของ CSI

นอกจากนั้นทาง CSI ยังมี Add-on Module สำหรับคลังสินค้าประเภทต่างๆ เนื่องจากแต่ละธุรกิจมีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน Add on module จึงสำคัญเช่นกัน

Logistics Add-on Module

logis.png
 • Cross Dock : หากมี Warehouse หลายที่ควรจะมี Distribution Center บางทีการวิ่งจากขอนแก่นไปส่งหาดใหญ่อาจจะไม่ประหยัดต้นทุน แต่หากนำสินค้าจากขอนแก่นมาลงที่กรุงเทพ นำสินค้าจากกรุงเทพมาลงที่ชุมพร และกระจายไปหลายๆที่ เราก็สามารถจัดการกับการส่งสินค้าได้ง่ายขึ้น

 • Route Planning

 • Transfer & Return

 • Loading

 • Work Performance & KPI Report

Production Add-on Module

production.png
 • Bill of Material (BOM)

 • In-Line Tracking : หากใช้ Warehouse ในการจัดการ Raw Material หรือ Finished Good และต้องการจะเห็น Raw Material ได้วิ่งไปถึงไหนแล้ว เราสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ Tracking ได้ทั้งหมด หรือหากมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลก็สามารถ Tracking ได้ว่าข้อมูลนี้มาจากไหน รับจาก Supplier เจ้าไหน เป็นต้น

 • Traceability Report

 • QC

 • Kanban

 • Replenishment : การเติมของและเติมเต็มในคลังสินค้า

 • Packing

 • Pack MAT. Controller

Add-on ด้านอื่นๆ Module

addon.png
 • Billing

 • Online Platform Connector : เชื่อมต่อกับ Online Platform มีฟังกฺชั่นที่เชื่อมต่อ E-Commerce รายใหญ่ๆ ของประเทศไทยได้ เช่น เชื่อมต่อกับ Lazada ซึ่งเป็น Key point ที่ทำให้เราสามารถทำเป็นออนไลน์และเขื่อมต่อกับผู้คนให้มากขึ้น

 • Unplanned Receive & Pick

 • Offline Mode (Handheld)

 • RFID Linked

 • E-commerce Linked Billing

Features ของ Warehouse Platform

Screenshot 2566-05-10 at 13.29.30.png

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างคำอธิบายในบางฟังก์ชั่น

โซลูชั่นสำหรับการจัดการคลังสินค้าหรืออุตสาหกรรมโลจิสติกส์

Screenshot 2566-05-10 at 15.49.49.png

รู้จักเกี่ยวกับระบบจัดการคลังสินค้า (Rubix) เพิ่มเติม

“rubix” คือ โซลูชั่นการควบคุมและจัดการคลังสินค้าที่พัฒนาขึ้นจากเฟรมเวิร์คของ C.S.I. เราได้ทำการพัฒนาระบบขึ้นใหม่โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคลังสินค้า (Warehouse Management System หรือ WMS) จากการที่ได้พัฒนาให้แก่ลูกค้า

ที่หลากหลาย ซึ่งนอกจากการติดตั้งเทมเพลตมาตราฐานแล้ว ยังสามารถพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายหรือทำการพัฒนาอินเตอร์เฟสเชื่อมต่อเข้ากับ

โปรแกรมอื่นๆ ได้เช่นกัน อีกทั้งรองรับการใช้งานแบบ On premises และ On cloud รองรับด้านภาษา รองรับการใช้งานหลายสถานที่รวมถึงธุรกิจหลากหลายประเภท 1 ในข้อดีของการติดตั้งระบบจัดการคลังสินค้าคือ รับรู้ถึงสถานการณ์ของสินค้าคงคลัง

ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรับรู้ได้แบบ Real-Time

timeline.png
241969892_156362256657294_5613371395558889488_n.jpg

โซลูชั่นอื่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

bottom of page