top of page
Untitled-2.png
jp1banner.jpg

JP1 : โซลูชั่นการบริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบ

JP1 คืออะไร

“JP1” เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบที่ติดตั้งได้ง่ายแม้แต่ภายในประเทศไทยเองก็ตาม

JP1 คืออะไร

ติดตั้งโดยใช้ All in One Package

สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นตัวเลือกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
สามารถติดตั้งระบบด้วยโครงสร้างราคาที่เข้าใจได้อย่างง่ายดาย

หน้าจอออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายแม้เป็นผู้เริ่มใช้

การทำงานไม่ยุุ่งยากซับซ้อน หลังจากติดตั้งระบบแล้วก็สามารถเริ่มการทำงานได้อย่างราบรื่น

สนับสนุนการใช้งานหลายภาษา (Multilingual)

ฟังก์ชั่นมาตรฐานสนับสนุนการสังานทั้งภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ และจีน

* C.S.I. เรายังมีการอธิบายการใช้งานและสนับสนุนการทำงานด้วยภาษาไทยสำหรับพนักงานคนไทยที่เป็นผู้ใช้งานระบบจริงๆ จึงช่วยดูแลด้านปัญหาและความกังวลใจหลังการติดตั้งระบบได้เป็นอย่างดี

ขอบเขตการทำงาน 3 ส่วนของ JP1

ขอบเขตการทำงาน 3 ส่วนของ JP1
JP1_3-area_th.png

JP1 เป็นโซลูชั่นบริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบแบบบูรณาการโดยมีโครงสร้างของการทำงานทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแยกติดตั้งเฉพาะส่วนที่จำเป็น ติดตั้งบางส่วน หรือติดตั้งทีละส่วนตามลำดับก็ได้

Compliance

JP1-Title_Compliance_th.png

รวมศูนย์การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้าน IT

(1) รับทราบสถานะการณ์ปัจจุบันของสินทรัพย์ด้าน IT
(2) เป็นมาตรการตอบสนองต่อกฎหมาย “พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” ของประเทศไทย
(3) บำรุงรักษาผ่านระบบรีโมท

บริหารจัดการความปลอดภัย

(1) ตรวจติดตามและถอดถอนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
(2) เก็บประวัติและติดตามการทำงานแต่ละรายการของเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

Automation

JP1-Title_Automation_th.png

ปรับให้งาน IT เป็นแบบอัตโนมัติ

(1) ปรับให้การทำงานของระบบเป็นไปแบบอัตโนมัติ

การบริหารจัดการ Job

(1) ระบุงานของ Job และ Flow การทำงานอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
(2) ตรวจสอบและทำงาน task schedule ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามปฎิทิน

Monitoring

JP1-Title_Monitoring_th.png

ตรวจติดตามการทำงานของระบบ

(1) ตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดว่าภาพรวมทั้งระบบสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาอะไรหรือไม่
(2) รวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานของระบบและโปรแกรมต่างๆ
(3) การจัดการ Mapping เครือข่ายทั้งระบบให้เห็นเป็นรูปภาพ

ตรวจหาและแก้ไขความเสียหาย

(1) มื่อพบความเสียหายจะทำการแจ้งไปยังผู้ควบตุมระบบโดยอัตโนมัติ
(2) บริหารจัดการหัวข้อการสอบถามและความเสียหายแบบรวมศูนย์

ประเด็นปัญหาในกระบวนการทำงานของระบบในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นคืออะไร?

ประเด็นปัญหาในกระบวนการทำงาน

ประเด็นปัญหาในกระบวนการทำงาน
JP1-Compliance_title_th.jpg

การใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

คิดว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นของถูกกฎหมาย แต่จริงๆ แล้วเป็นซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์
จากการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ทำให้อยู่ดีๆ ตัวโปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้!?

มีการแอบติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน

พนักงานทำสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานระหว่างเวลางาน

คนภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในบริษัทได้อย่างอิสระ

ทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องข้อมูลรั่วไหลและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

การทำตาม “พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”

ตามกฎหมาย “พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” ของประเทศไทย จะให้บริษัทรับผิดชอบด้วย
ไม่สามารถอ้างได้ว่า “ไม่ทราบ”

ไม่มีกฎเกณฑ์หรือผู้รับผิดชอบด้าน IT

ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตรวจสอบได้ยากว่าระบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่นั้น มีใครเข้าไปบริหารจัดการอะไร เมื่อไหร่ และอย่างไร

บริหารจัดการสินทรัพย์ทาง IT แบบรวมศูนย์

สิ่งที่ “JP1” สามารถทำได้เพื่อรักษาสินทรัพย์ทาง IT อันสำคัญยิ่ง

สิ่งที่ “JP1” สามารถทำได้เพื่อรักษาสินทรัพย์ทาง IT อันสำคัญยิ่ง

รับรู้สภาพปัจจุบันของสินทรัพย์ทาง IT

รักษาระดับหรือยกระดับการรักษาความปลอดภัยได้

JP1-Compliance_Photo_01_th.jpg

สามารถบริหารจัดการข้อมูลด้านฮาร์ตแวร์ (ปริมาณฮาร์ดดิสก์ที่ว่างหรือปริมาณหน่วยความจำ) และซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้แต่ละรายในบริษัทใช้งานอยู่ได้แบบรวมศูนย์

ด้วยเหตุนี้จึงสามารถตรวจสอบและขจัดการทำงานที่ผิดกฎหมายหรือซอฟต์แวร์ผิดลิขสิทธิ์ รวมถึงรักษาระดับและบริหารจัดการระดับการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญได้อย่างง่ายดายกว่าเดิมมาก ซึ่งส่งผลให้สามารถยกระดับการรักษาความปลอดภัยขึ้นได้ด้วย

เก็บ log ตามกฎหมาย

มาตรการสำหรับ “พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” ของประเทศไทย

JP1-Compliance_Photo_03_th.jpg

กรณีที่พนักงานกระทำความผิดโดยใช้ระบบเครือข่ายของบริษัท (รวมถึงความผิดฐานหมิ่นประมาท) นั้นบริษัทต้องรับผิดชอบด้วยตามกฎหมาย “พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ของประเทศไทย”

แม้แต่บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเองก็ตาม ตามกฏหมายแล้วมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บ log เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วัน

ซึ่ง JP1 ก็มีฟังก์ชั่นที่สามารถบันทึก log และเก็บไว้ได้ทำให้สนับสนุนการรักษากฎหมายของประเทศไทยได้ด้วย

การบำรุงรักษาผ่านระบบรีโมท

จัดการกับปัญหาและการติดต่อสอบถามจากพื้นที่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็ว

JP1-Compliance_Photo_04_th.jpg

สามารถบังคับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละรายหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้จากระยะไกล

แม้ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีฐานการผลิตหลายแห่ง เมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่คอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถจะทำการตรวจสอบสาเหตุของปัญหาและดำเนินการแก้ไขได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังฐานการผลิตแต่ละแห่งโดยตรง และยังสามารถตอบกลับการสอบถามจากหน้างานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายขึ้นกว่าเดิมอย่างมากอีกด้วย

การบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัย

ขจัดคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือซอฟต์แวร์ผิดลิขสิทธิ์

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเข้ามาใช้

JP1-Compliance_Photo_05_th.jpg

ตรวจติดตามและขจัดการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตกับเครือข่ายภายในบริษัท

สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการรั่วไหลของข้อมูลจากการนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้ามาใช้งาน และสามารถบริหารจัดการการใช้ข้อมูลอันเป็นความลับได้ด้วย

นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการจำกัดการใช้งานสื่อข้อมูลภายนอก (USB หรือ CD-R เป็นต้น) ให้สามารถใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์ที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นได้

การเก็บประวัติและติดตามการทำงานแต่ละรายการของเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

ป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตและการใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

JP1-Compliance_Photo_02_th.jpg

JP1 สามารถเก็บ Log การทำงานกับไฟล์และการพิมพ์งานได้

นอกจากการเก็บ Log การย้ายหรือการลบไฟล์แล้ว ยังสามารถติดตามข้อมูลการเชื่อมต่อสื่อข้อมูลภายนอก (USB หรือ CD-R เป็นต้น) และการนำข้อมูลออกไปนอกหน่วยงานได้
และท้ายที่สุดแล้วกรณีที่มีข้อมูลรั่วไหล ก็ยังสามารถจะสามารถหาสาเหตุที่แน่ชัดได้ และยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถสร้างระบบการตรวจติดตามเป็นระยะได้ ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้ได้ด้วย

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจติดตามการใช้นอกเหนือจากการทำงานซึ่งพบได้มากในประเทศไทยเช่นการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวกับงานและการดูคลิปวีดีโอเป็นต้น อันนำไปสู่การจำกัดและการยับยั้งได้

ทำไมจึงต้องให้ C.S.I. ทำการติดตั้ง JP1 ให้?

ทำไมจึงต้องให้ C.S.I. ทำการติดตั้ง JP1 ให้?

cropped-CSI-GROUP-LOGO-name.png

กลุ่มบริษัท C.S.I. ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาระบบสัญชาติญี่ปุ่นที่มีผลงานและประสบการณ์ในประเทศไทยมากว่า 27 ปี เป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการในการจำหน่ายและติดตั้ง JP1 ในประเทศไทย

 

จากความเชี่ยวชาญด้านการกระบวนการทำงานของระบบในหน้างานและด้านสภาพแวดล้อมทาง IT ของประเทศไทยทำให้ลูกค้าของเราประทับใจในการบริการที่เหมาะสมและเชื่อถือได้เป็นอย่างยิ่ง

 

นับตั้งแต่ได้เป็นพันธมิตรกับ JP1 ในปี 2010 เราก็ได้มีการประชุมวางแผนรายเดือนกับกลุ่มบริษัทฮิตาชิซึ่งเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ JP1 มาตลอด และจากนี้ไปเราก็จะสร้างการบริการที่จะทำให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างวางใจยิ่งๆ ขึ้นไป

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
JP1_logo.png

โซลูชั่นบริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบแบบบูรณาการ “JP1” เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทฮิตาชิ

C.S.I.Group
28th Floor Silom Complex Tower
191 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

TEL : 02-231-3851
FAX : 02-231-3860


 
LINE-icon-pop-transparent-1024x1024.png
bottom of page