top of page
Untitled-2.png
400banner.png

AS/400 : การพัฒนาและสนับสนุนทางเทคนิคระบบ

คุณกำลังมีปัญหาเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้าน AS/400 มีไม่พออยู่หรือไม่?

คุณกำลังมีปัญหาเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้าน AS/400 มีไม่พออยู่หรือไม่?

จากความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยและความเสถียรของระบบทำให้ AS/400 ยังคงถูกใช้เป็นระบบหลักโดยไม่มีการนำระบบอื่นเข้ามาแทนที่
 

ในอีกด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบริษัทหลายๆ แห่งก็พบกับปัญหาขาดแคลนวิศวกรที่สามารถใช้งาน AS/400 ได้
 

กลุ่มบริษัท C.S.I. Group Professional Software Development นั้นมีนักเทคนิคด้าน AS/400 อยู่เป็นจำนวนมากทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการพัฒนาและด้านการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับระบบเดิมที่ใช้ AS/400 ได้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

จุดแข็งของทีม AS/400 ของกลุ่มบริษัท C.S.I

จุดแข็งของทีม AS/400 ของกลุ่มบริษัท C.S.I

มีทรัพยากรด้านวิศวกรจำนวนมากกว่า 30 คน

ข้อมูลในเดือนมีนาคม 2018 เรามีโปรแกรมเมอร์และนักวิเคราะห์ระบบที่เชี่ยวชาญด้าน AS/400 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 34 คน

สามารถดำเนินการด้วยภาษาโปรแกรมมิ่งที่หลากหลาย

สามารถดำเนินการด้วยภาษาโปรแกรมมิ่งของ AS/400 ได้หลากหลายเช่น RPG, RPG3, RPG4, RPGLE, CL, CLLE, SQLRPG, SQLRPGLE, AFPDS Report เป็นต้น

มีผลงานทั้งในและต่างประเทศ

เรามีประสบการณ์และผลงานมาเป็นระยะเวลายาวนานทั้งในและต่างประเทศ เช่นการให้บริการส่งคนไปประจำยังไซต์งานใน ASEAN เป็นต้น

ขอบเขตการสนับสนุนของทีม AS/400

ขอบเขตการสนับสนุนของทีม AS/400
AS400-SupportArea_TH.png

การพัฒนาแอปพลิเคชั่น

AS400_development.png

การพัฒนาระบบใหม่และแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมโดยใช้ AS/400

นอกจากเราจะให้บริการพัฒนาโซลูชั่นใหม่โดยใช้ AS/400 แล้ว เรายังมีบริการแก้ไขปรับปรุงระบบเดิมที่มีอยู่แล้วอีกด้วย

การพัฒนาระบบแบบ Offshore จากญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆ

บริษัทในเครือ CSI ในประเทศญี่ปุ่น (CSI-JS) และเหล่า “ผู้ประสานงาน” ที่มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารทั้งในภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ และไทยจะช่วยให้การซัพพอร์ตการดำเนินการในระดับสากลจากในประเทศไทยเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้นจึงทำให้สามารถสนับสนุนนักเทคนิค AS/400 ทั้งในญี่ปุ่นและ ASEAN ได้อีกด้วย

นับจากวันที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นในประเทศไทยในปี 1991 เป็นต้นมา เราได้สั่งสมประสบการณ์และผลงานในฐานะบริษัทพัฒนาระบบสัญชาติญี่ปุ่นมาตลอด ทำให้สามารถรักษาประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านเทคนิคมาได้อย่างต่อเนื่อง

บริการ Outsourcing

AS400_manpower.png

ให้การสนับสนุนที่ไซต์งาน (Onsite Support)

เดินทางไปยังหน้างานที่วางระบบ AS/400 และให้การสนับสนุนตามความจำเป็น

ให้การสนับสนุนผ่านระบบรีโมต

สำหรับลูกค้าในประเทศไทยที่อยู่ในเขตห่างไกลหรือลูกค้าต่างประเทศ เราก็มีบริการสนับสนุนผ่านการเชื่อมต่อด้วยระบบรีโมตเช่นกัน

การสนับสนุนด้านทรัพยากรโดยส่งคนไปประจำ หรือกึ่งประจำที่ญี่ปุ่นและในต่างประเทศ

ในด้านการสนับสนุนโดยการส่งคนไปยังประเทศญี่ปุ่นนั้น บริษัทในเครือ CSI ในประเทศญี่ปุ่น (CSI-JS) จะคอยให้การช่วยเหลืออยู่ และสำหรับการส่งคนไปยังประเทศอื่นๆ นั้นเราจะส่งพนักงานที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ไป

การรวมศูนย์การสนับสนุนการทำงานของระบบ AS/400

AS400_Managemenr.jpg

จัดตั้งศูนย์กลางการติดต่อเพื่อให้การสนับสนุนการทำงาน

CSI ได้ทำการจัดตั้งศูนย์กลางการติดต่อสำหรับการสนับสนุนระบบ AS/400 ภายใน ASEAN เพื่อซัพพอรตการดำเนินการและเป็น Helpdesk รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินการซัพพอร์ตกับแผนก IT ของญี่ปุ่นเพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น (สามารถติดต่อได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น)

บริการฝึกอบรม

AS400_Training.jpg

การฝึกอบรมสำหรับพนักงานแผนก IT

เรามีบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับ AS/400 ให้แก่พนักงานแผนก IT ของบริษัทลูกค้า โดยการจัดอบรมจะจัดเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นสามารถปรับได้อย่างอิสระเพื่อให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าเอง

ธุรกิจการเงิน

ผลงานการพัฒนาระบบโดยใช้ AS/400

ผลงานการพัฒนาระบบโดยใช้ AS/400
 • Hire Purchase

 • Credit Card

 • Personal Loan

ธุรกิจการผลิต

 • Production Planning

 • Inventory Control

 • Interface File to Robot

 • Interface File for SAP & HULFT Interface AS400 (Accounting data) to SAP (Global Standardization)

 • Free Zone System

 • Custom Clearance

 • Excise Tax Air Inventory

 • Export Order

 • Logistics Control

 • ERP

 • EDI Data Interface to Banking

ธุรกิจประกัน

 • Sale Commission

 • Cheque Printing System

 • Pre-Voucher System

 • Agent Commission System

C.S.I.Group
28th Floor Silom Complex Tower
191 Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

TEL : 02-231-3851
FAX : 02-231-3860


 
LINE-icon-pop-transparent-1024x1024.png
bottom of page