Our Value

ไทย > Our Value

จุดเด่น 3 ด้านที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของลูกค้า

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในฐานะบริษัท IT ชั้นนำร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เราภาคภูมิใจและพร้อมที่จะทุ่มเทพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรของลูกค้า

WebIcon_TH.png

ด้านองค์กร

  ■ องค์กรของเราเพียบพร้อมไปด้วยทีมวิศวกรมากความสามารถที่ผ่านการคัดเลือกมาทั้งหมดกว่า 400 คน เราจึงพร้อมที่จะพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า แม้จะเริ่มจาก “ศูนย์”
■ เรามีทีมงานชาวญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์การทำงานในบริษัท IT ชั้นนำสัญชาติญี่ปุ่นที่สามารถแก้ปัญหาด้านธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

ด้านการให้คำปรึกษา

  ■ เราจะนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่มีการนำเอาแนวโน้มด้าน IT มาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าบนแนวทางการดำเนินธุรกิจและระบบกฎหมายของประเทศไทยtd>

ด้านการดำเนินงาน

  ■ เรามี Project Coordinator (*1) ช่วยประสานงานและให้ความช่วยเหลือในโปรเจคเพื่อให้การพัฒนาระบบดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
■ ความรู้ (Know-how) และ ผลสำเร็จ (Achievement) จากการทำงานในโปรเจคที่ซับซ้อนและหลากหลายมากว่า 25 ปี

(*1) Project Coordinator คือ ผู้ช่วยประสานงานในการพัฒนาระบบ ซึ่งสามารถสื่อสารในระดับธุรกิจได้ทั้ง 3 ภาษา ได้แก่ ญี่ปุ่น อังกฤษ และไทย ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานระหว่างลูกค้าและทีมงานวิศวกรชาวไทย เพื่อให้การพัฒนาระบบดำเนินไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ที่บริษัท C.S.I. มี Project Coordinator อยู่จำนวน 15 – 20 คน

contuctus_th