RPA-Seminar_Title_apply.png

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด :
สัมมนา RPA ครั้งที่ 1 - การปรับปรุงกระบวนการทำงาน ด้านบัญชีการเงิน ด้วยเทคโนโลยี RPA

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน ~ สัมมนา RPA