เกี่ยวกับเรา

ไทย > เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ชื่อบริษัท

ซี.เอส.ไอ. กรุ๊ป (C.S.I. Group)

ปีที่ก่อตั้ง

เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2534

เงินลงทุน(ในประเทศไทย)

139,000,000 บาท

ผู้บริหาร

C.E.O. คุณเอโซะ มิยาอุจิ (Mr.Eizo Miyauchi)

C.O.O. คุณศิริเศรษฐ์ นิจกรรม

C.I.O. ดร.เมธี หวังคุณธรรม

จำนวนพนักงาน

373 คน (คนญี่ปุ่น 25 คน *ข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน 2561)

บริการหลัก

พัฒนา/ติดตั้งระบบ, บริการ Outsource service, IT Security และ ระบบเน็ทเวิร์ค

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 28 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทรศัพท์

(+66)-2231-3851

เบอร์แฟกซ์

(+66)-2231-3860

บริษัทในเครือ

AGSS

ITPC

4EVER SERVE

CSI Solutions

CSI-JS (บริษัท ญี่ปุ่น)

ภาพบรรยากาศของบริษัท

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน สีลมคอมเพล็กซ์ชั้น 28 โถงทางเดินไปยังห้องประชุม
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน สีลมคอมเพล็กซ์ชั้น 28 โถงทางเดินไปยังห้องประชุม
บรรยากาศภายในสำนักงาน กิจกรรมของบริษัท Songklan Festival
บรรยากาศภายในสำนักงาน กิจกรรมของบริษัท Songklan Festival

contuctus_th