ระบบที่ช่วยให้เห็นภาพสต็อก PSI Visualize

ไทย > บริการของเรา > ระบบที่ช่วยให้เห็นภาพสต็อก PSI Visualize

PSI Visualizer จะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับสต็อกได้

ข้อมูลทั่วไปของ PSI Visualizer

PSI Visualizer เป็นระบบที่จะทำให้ “มองเห็น” สถานะของสต็อกได้ โดยจะสามารถ “มองเห็นสต็อก” “เจอสต็อกที่เป็นปัญหาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น” และ “เห็นแนวโน้มการลดลงของสต็อก” ได้ สำหรับความสามารถพิเศษของโปรแกรมก็เช่น สามารถใช้ข้อมูลตารางควบคุมสต็อก (ซึ่งอาจจะเป็น Excel) ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันนำมาแสดงสถานะสต็อกเป็นภาพกราฟฟิคได้

【คุณสมบัติหลัก】
  • ■ สามารถทำให้มองเห็นสต็อกตั้งแต่สินค้าทั่วไปไปจนถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
  • ■ ช่วยให้รับรู้ความแตกต่างระหว่างแผนและการดำเนินการจริงได้เพียงแค่กวาดตามอง
  • ■ สามารถดูรายละเอียดย่อยลงไปได้ตั้งแต่การแยกหมวดหมู่กว้างๆ ไปจนถึงระดับผลิตภัณฑ์
  • ■ สามารถกรองข้อมูลได้อย่างง่ายดายจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น จำนวนสต็อกที่มีจะพอใช้ได้กี่วันเป็นต้น

 

 PSI-fig1_EN.png

 

PSI Visualizer สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้!

 

(1)ไม่สามารถค้นหาสต็อกที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ!

ระบบจะช่วยเหลือการตัดสินใจโดยการใช้สายตาดูได้จากการแสดงรายการของกราฟหรือการตั้งค่าแจ้งเตือน

PSI-fig2_EN.png

 

(2)ไม่มีการแชร์ข้อมูลระหว่างแผนกทำให้ไม่สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการได้ทันท่วงที!

ระบบช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วโดยก้าวข้ามข้อจำกัดขององค์กรจากการแชร์ข้อมูลแผนและผลการดำเนินการจริงทั้งฝั่งการผลิต การขาย และสต็อกแบบ Real-time

PSI-fig3_EN.png

 

(3)การคัดรายการของที่จำเป็นต้องจับตาดูจากข้อมูลสต็อกทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์เพียงอย่างเดียว!

เรามีบริการช่วยสนับสนุนการสร้างมาตรฐานการทำงานและกำหนดค่ามาตรฐานต่างๆ จากการแสดงค่าตัวชี้วัดและเส้นเชื่อมกรอบ (Auxiliary Line)

PSI-fig4_EN.png

 

(4)ไม่สามารถบริหารจัดการสต็อกของแต่ละรายการแยกตามสถานะของได้! (เช่น แยกตามคลังสินค้าหรือแยกตามวันหมดอายุเป็นต้น)

Be able to understand movement situation and total inventory quantity by status.

PSI-fig5_EN.png

 

ตัวอย่างการติดตั้งระบบ

  • ■ ตรวจติดตามสต็อกในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและตรวจติดตามความต้องการขายสินค้าใหม่
  • ■ ตั้งค่ามาตรฐานสต็อกที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์
  • ■ ตรวจติดตามความสมดุลระหว่างคลังสินค้าสองแห่งในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
  • ■ ตรวจติดตามความต้องการและสต็อกแยกตามประเภทของเหลวหรือตามหีบห่อในอุตสาหกรรมการผลิตยา

 

ประโยชน์ที่ได้จากการติดตั้งระบบ

PSI-fig7_EN.png

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

>> Hitachi Solutions East Japan, Ltd.

เป็นบริษัทที่พัฒนาโปรแกรม SynCAS PSI Visualiser ภายในเว็บไซต์จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้อย่างละเอียด

 

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ทันที

contuctus_th